Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak, Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Toprak etüdlerinde uzman gereksinimini azaltacak yöntemlerin Adana ili örneğinde araştırılması

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak

 • 2006 Postgraduate

  A Quickbird uydu verileri kullanılarak ziraat fakültesi araştırma uygulama çiftliği arazilerinin güncel arazi kullanım haritasının oluşturulması Sustainable Development

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak