Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Associate Degree

  Cukurova University, İşletme, Sağlık Kurum İşletmeciliği, Turkey

 • 1992 - 1995 Doctorate

  Cukurova University, Tıp/Sağlık/, Dahili/Farmakoloji, Turkey

 • 1983 - 1989 Undergraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Kurbağa izole özofagus sirküler düz kas preparatlarında potasyum gevşemeleri ve nitrerjik sistem

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2006Akademika Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 20051. Ulusal Farmakovijilans sempozyumu ve çalıştayı,

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2004Eğitim Becerileri Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Health&Medicine , Çukurova Üniversitesi

 • 20026. Türk Farmakoloji Derneği "Etik Kurul Başvuru Dosyalarının Sistematik İncelenmesi"

  Health&Medicine , Türk Farmakoloji Derneği

 • 2002Training Course on Rational Pharmacotherapy Teaching

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2002Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi, Ölçme Değerlendirme Kursu

  Health&Medicine , Çukurova Üniversitesi

 • 2001European Clinical Pharmacology Summer School

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 1996Biyokimyasal ve Klinik Yaklaşımda Son Gelişmeler "KALSİYUM"

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 1994TTB İzmir Tabip Odası Tıpta Temel Bilimler Kolu Sonbahar Okulu "ENDOTEL"

  Health&Medicine , Türk Tabiplar Birliği