Publications & Works

Articles Published in Other Journals

6325 SAYILI KANUN İLE ÖNGÖRÜLEN DAVA AÇMA YASAĞININ BİR İSTİSNASI OLARAK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN İPTALİ

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.176-189, 2022 (International Refereed University Journal)

Yoksulluk Nafakasında Süre Sorununun Anayasal ve Medeni Hukuk Boyutuyla Tartışılması ve Bir Öneri Olarak Boşanma Tazminatı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.328-383, 2022 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar

Regesta , vol.7, no.1, pp.121-153, 2022 (Other Refereed National Journals)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.903-940, 2021 (National Refreed University Journal)

Authority of Barter or Offset of The Bank in Deposit Account

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.4, no.2, pp.468-493, 2021 (National Refreed University Journal)

CISG m. 74 KAPSAMINDA SÖZLEŞMENİN İHLALİ HALİNDE TAZMİNAT SORUMLULUĞU ve SINIRLANDIRILMASI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.70, no.4, pp.933-971, 2021 (Other Refereed National Journals)

MÜFTÜLERE EVLENDİRME YETKİSİ VERİLMESİNİN ANAYASALLIĞI SORUNU

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.1416-1466, 2021 (Other Refereed National Journals)

Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Bu Kavramın Kredi Hayat Sigortaları ile İlişkisi

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, no.8, pp.30-50, 2020 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Borca Katılmada Şekil ve Şekle Aykırılık

8. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 June 2022, pp.1-8

Roma Hukukundan Günümüze İptal Edilebilirlik Kavramı

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi 2022, Konya, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.1-8

7223 sayılı Kanun Kapsamında İlaçların Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk

Selçuk Hukuk Kongresi II, Konya, Turkey, 15 - 19 December 2021, pp.249-251

Yoksulluk Nafakasında İhmal Edilen Taraf: Erkek Nafaka Borçlusu

II. Aile Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2021, pp.77-80 Sustainable Development

THE APPLICATION AREA OF SURETY CONTRACT WITHIN THE FRAMEWORK OF ART. 603

Genç Hukukçular Sempozyumu I, Konya, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.1-30

Bankanın Mevduat Hesabı Üzerinde Takas veya Mahsup Yetkisi

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.1-23

Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Bu Kavramın Kredi Hayat Sigortaları ile İlişkisi

Sözleşmeler Hukukunda Güncel Meseleler Kongresi, Adana, Turkey, 12 June 2019, vol.4, no.8, pp.2-32

Türk Boşanma Hukukunda Hukuka Aykırı Delil Kavramı

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, vol.1, pp.1-30

The Issue of Illegally Obtained Evidence in Divorce Cases

7. AGP International and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.198-203

Books & Book Chapters