Dr.Öğr.Üyesi

FEHİME YEŞİM GÜRANİ


Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Eğitim Bilgileri

2001 - 2006

2001 - 2006

Sanatta Yeterlik

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı A.B.D., Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık / İç Mimarlık, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Sanatta Yeterlik

Özel Amaçlı Toplantı Salonlarının İç Mekan Oluşumuna Bir Yaklaşım

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı

1999

1999

Yüksek Lisans

Tarsus Evlerinin İç Mekan Organizasyonunda 1800-1998 Yılları Arasında Meydana Gelen Değişimlerin Analizi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1996

1996

Pedagojik Formasyon

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık

2018 - 2018

2018 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık

2007 - 2018

2007 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık

2006 - 2007

2006 - 2007

Araştırma Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık

2001 - 2006

2001 - 2006

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı

1997 - 2001

1997 - 2001

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık

Yönetimsel Görevler

2009 - 2010

2009 - 2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık

2009 - 2010

2009 - 2010

Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık

2009 - 2010

2009 - 2010

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Çevre Denetimi 2

Lisans

Lisans

İç Mimari Projeye Giriş 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mekan Tasarım İlke ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

İç Mimarlık Semineri

Lisans

Lisans

Mekan Bilgisi ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

İç Mimari Proje 2

Lisans

Lisans

Çevre Denetimi 2

Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Mekan Tasarım Problemleri ve Analizi

Lisans

Lisans

Maliyet, Keşif ve Şantiye Organizasyonu

Lisans

Lisans

Mekan Bilgisi ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Maliyet, Keşif ve Şantiye Organizasyonu

Lisans

Lisans

İç Mimari Proje 2

Lisans

Lisans

Şantiye Stajı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağdaş Mekan Problemleri ve Analizi 2

Lisans

Lisans

İç Mimari Projeye Giriş

Lisans

Lisans

Mekan Bilgisi ve Uygulamaları 2

Lisans

Lisans

Mekan Tasarımında Sürdürülebilirlik

Lisans

Lisans

Çevre Denetimi 1

Lisans

Lisans

İç Mimari Proje 2

Lisans

Lisans

Şantiye Stajı

Lisans

Lisans

Mekan Tasarımında Sürdürülebilirlik

Lisans

Lisans

Mekan Bilgisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağdaş Mekan Problemleri ve Analizi 1

Lisans

Lisans

Maliyet, Keşif ve Şantiye Organizasyonu

Lisans

Lisans

Çevre Denetimi 2

Lisans

Lisans

İç Mimari Projeye Giriş

Lisans

Lisans

Mekan Bilgisi ve Uygulamaları 1

Lisans

Lisans

Çevre Denetimi 1

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Kısıtlı Hacim Çerçevesinde Yenilikçi Mimari Kabin Yaklaşımının İrdelenmesi

PINAR E. , GÜRANİ F. Y.

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, cilt.3, no.2, ss.97-109, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

GELENEKSEL YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNDEKİ KISITLAMALARIN TASARIMA ETKİSİ – ADANA “HOTEL BOSNALI” ÖRNEĞİ

Gürani F. Y. , Yalçın G.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları, ss.479-498, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

KUTSAL MEKÂNDA IŞIĞIN TANRI METAFORU

Salan Z., GÜRANİ F. Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.18-30, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

HİNDİSTAN?DA VERNAKÜLER KONUTLARI BİÇİMLENDİREN ETKENLERİN İRDELENMESİ

ALTIPARMAKOĞLU G. , GÜRANİ F. Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.92-103, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Do Ho Suh Eserlerinde Tekstil Malzemenin Mimari Öğelerde Semiyotik Bağlamda Değerlendirilmesi

GÜRANİ F. Y. , ARABALI KOŞAR S. T.

İdil Dil ve Sanat dergisi, cilt.7, no.52, ss.1489-1498, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Günümüzde Tekstilin Mekan Tanımlayıcı olarak Kamusal Alanlarda Kullanımı

ARABALI KOŞAR S. T. , GÜRANİ F. Y.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.105-128, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

A Study of Shigeru Ban?s Environmentally Sensitive Architectural Design Approach

Bulut D. M. , GÜRANİ F. Y.

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, cilt.6, ss.147-157, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

TEKSTİL YÜZEYLERİN İÇ MEKAN TASARIMINDA AKUSTİK AMAÇLI KULLANIMI

GÜRANİ F. Y. , DOBA KADEM F.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.48-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

GÜNÜMÜZDE TEKSTİLİN MEKÂN TANIMLAYICI OLARAK KAMUSAL ALANLARDA KULLANIMI

ARABALI KOŞAR S. T. , GÜRANİ F. Y.

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.125

2018

2018

DO HO SUH ESERLERİNDE TEKSTİL MALZEMENİN MİMARİ ÖĞELERDE SEMİYOTİK BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜRANİ F. Y. , ARABALI KOŞAR S. T.

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.78

2016

2016

Tekstil yüzeylerinin iç mekan tasarımında akustik amaçlı kullanımı

GÜRANİ F. Y. , DOBA KADEM F.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.--, ss.1

2016

2016

Biyomimetik Tasarım Anlayışında Luigi Colani Yaklaşımı

PINAR E. , GÜRANİ F. Y.

IMSEC 2016 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

KÜLTÜR ÇERÇEVESİNDE VERNAKÜLER MİMARİNİN HİNT KÜLTÜRÜ ÖZELİNDE İNCELENMESİ

ALTIPARMAKOĞLU G. , GÜRANİ F. Y.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

2016

2016

The Influence of Architectural Form to the Concept of Panopticon

ALTIPARMAKOĞLU G. , GÜRANİ F. Y.

5th Annual Conference on Humanities and Social Sciences, Budapeşte, Macaristan, 22 - 25 Eylül 2016

2016

2016

Avlu Mekanının Eğitim Yapıları Üzerinden Analizi: Adana Örneği

ALTIPARMAKOĞLU G. , GÜRANİ F. Y.

"İç Ve Dış Arasındaki Çeper" Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2016, ss.61-73

2012

2012

Osmanlı-Türk Toplumunda Kamusal Mekan Örneği Olarak Kahvehaneler

ÖZDEMİR CANBOLAT T. , Gürani F. Y.

VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu/ Sanat Etkinlikleri, Milano, İtalya, 17 - 21 Eylül 2012, ss.347-353

2012

2012

An Investigation to Sustainability of Aksaray Sultan Han Caravanserai in Turkiye

GÜRANİ F. Y. , canbolat t., ÖZDEMİR CANBOLAT T.

2nd Internatioanl Conference on Archi-Cultural Translations Through the Silk Road, Nishinomiya, Japonya, 14 - 16 Temmuz 2012, ss.28

2012

2012

Geçmişten Günümüze Mekan Ölçeğinde Doğal Taş Kullanımındaki Farklı Yaklaşımlar

ÖZDEMİR CANBOLAT T. , Gürani F. Y.

Doğal Yaşam Doğal Taş Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mart 2012, ss.25-32

2012

2012

Mobilya Tasarımında Doğal Taşın Yeri

ÖZDEMİR CANBOLAT T. , Gürani F. Y.

Doğal Yaşam Doğal Taş Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mart 2012, ss.84-93

2011

2011

As an Example Sustainable Development: Tarsus Kırkkaşık Covered Bazaar

GÜRANİ F. Y. , canbolat t.

27th Internatioanl Conference on PAssive and Low Energy Architecture, Louvain-La-Neuve, Belçika, 13 - 15 Temmuz 2011, cilt.2, ss.489-494

2010

2010

Kültürel Miras Olarak Otağ-ı Hümayunlar ve Renk Kullanımı

ÖZDEMİR CANBOLAT T. , Gürani F. Y.

2. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.268-279

2010

2010

Sustainable Furniture Design Approaches in Office Spaces

ÖZDEMİR CANBOLAT T. , Gürani F. Y.

ISBS International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.521-524

2010

2010

Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımı Olarak İç Mimaride Tekstil Kullanımı

ÖZDEMİR CANBOLAT T. , Gürani F. Y.

VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2010, ss.1

2009

2009

Modern Mimaride Parlamento Yapıları

GÜRANİ F. Y.

IX. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2009, ss.20

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Şehir Otellerinde Yenileme Kavramı: Adana Seyhan Otel Örneği

GÜRANİ F. Y.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Parlak Biçer, Z.Ö., Editör, Nobel Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, ss.77-94, 2018

2018

2018

Devinen Zamanın Kıymet İmgesi ve Mekan; Miras Turizmi Kapsamında Mersin Alahan Manastırı

GÜRANİ F. Y. , Salan Z.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Parlak Biçer, Z.Ö., Editör, Nobel Akademik Tasarım Yayınları, Ankara, ss.131-152, 2018

2016

2016

THE INFLUENCE OF THE ARCHITECTURAL FORM TO THE CONCEPT OF PANOPTICON

ALTIPARMAKOĞLU G. , GÜRANİ F. Y.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES, Richard Davis, Editör, Agp Research, Londra, ss.58-62, 2016


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu

Katılımcı

Van-Türkiye

2016

2016

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)

Katılımcı

Adana-Türkiye

2016

2016

6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences,

Katılımcı

Budapest-Macaristan

2016

2016

İÇ VE DIŞ ARASINDAKİ ÇEPER TEMALI ULUSAL MEKÂN TASARIMI SEMPOZYUMU

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2015

2015

1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi (EITOC 2015)

Katılımcı

Konya-Türkiye

2012

2012

VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu

Katılımcı

Milan Politeknik Üniversitesi, Milano-İtalya

2012

2012

2nd International Conference on Archi-Cultural Translations Through The Silk Road

Katılımcı

Nishinomiya-Japonya

2012

2012

Doğal Yaşam Doğal Taş Sempozyumu

Katılımcı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul-Türkiye

2011

2011

27th International Conference on Passive and Low Energy Architecture

Katılımcı

Louvain-la-Neuve-Belçika

2010

2010

2. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu

Katılımcı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul-Türkiye

2010

2010

International Sustainable Buildings Symposium

Katılımcı

Gazi Üniversitesi Ankara-Türkiye

2010

2010

VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu "Geleceği Tasarlamak"

Katılımcı

Trakya Üniversitesi Edirne-Türkiye

2009

2009

IX. Ulusal Sanat Sempozyumu "Kamusal Alanda Sanat"

Katılımcı

Hacettepe Üniversitesi Ankara-Türkiye

2007

2007

International Conference on Environment: Survival and Sustainability

Katılımcı

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe-Kıbrıs (Kktc)

2006

2006

WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development

Katılımcı

Atina-Yunanistan

2006

2006

Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu

Katılımcı

Bursa-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Eylül-2012

Eylül 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Eylül-2009

Eylül 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Nisan-2009

Nisan 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi