Prof.

YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL


İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Finansman

Education Information

1992 - 1996

1992 - 1996

Doctorate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

1984 - 1989

1984 - 1989

Undergraduate

Cukurova University, Çüiibf, İşletme, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Türkiye`de Endüstri İşletmelerinin Müşteri Finansmanında Kullandıkları Tekniklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

1992

1992

Postgraduate

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Türkiye'de Tüketici Kredileri Uygulaması

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Financial Economics, Management, Finance, Money, Capital and Financial Institutions, Tourism and Hotel Management, Financial Markets and Investment Management

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Professor

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2002 - 2007

2002 - 2007

Associate Professor

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

1997 - 2002

1997 - 2002

Assistant Professor

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

1989 - 1997

1989 - 1997

Research Assistant

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

Managerial Experience

2016 - 2021

2016 - 2021

Dean

Adana Alparslan Türkeş Science And Technology University, Faculty Of Polıtıcal Scıences

2016 - 2021

2016 - 2021

Vice Rector

Adana Alparslan Türkeş Science And Technology University

2014 - 2016

2014 - 2016

Head of Department

Cukurova University, İşletme Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Director of The Institution

Cukurova University, Çüiibf, İşletme

2013 - 2016

2013 - 2016

Member of the Senate

Cukurova University, Çüiibf, İşletme

2012 - 2016

2012 - 2016

Head of Department

Cukurova University, Çüiibf, İşletme

2010 - 2011

2010 - 2011

Head of Department

Cukurova University, Çüiibf, İşletme

Advising Theses

2003

2003

Postgraduate

Otel İşletmelerinde Firma Değerlemesi ve Önemi

ÖNAL Y. B.

E.KARADENİZ(Student)

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2016

2016

Industrial Diversification and Performance in an Emerging Market

YÜCEL E., Onal Y. B.

PANOECONOMICUS, vol.63, no.4, pp.441-454, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2015

2015

Industrial Diversification and Risk in an Emerging Market: Evidence from Turkey

Yucel E., ÖNAL Y. B.

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.51, no.6, pp.1292-1306, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2009

2009

Determinants of capital structure: evidence from Turkish lodging companies

Karadeniz E., KANDIR S. Y. , Balcilar M., ÖNAL Y. B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, vol.21, pp.594-609, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PİYASA GETİRİLERİNE OLAN ETKİSİ: ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKMEN MÜLDÜR G., ÖNAL Y. B.

YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PİYASA GETİRİLERİNE OLAN ETKİSİ: ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, vol.7, pp.1136-1154, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

INVESTOR SENTIMENT AND SPECULATIVE BOND YIELD SPREADS

Turkmen Muldur G., KANDIR S. Y. , ÖNAL Y. B.

FOUNDATIONS OF MANAGEMENT, vol.11, no.1, pp.177-186, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SERMAYE PİYASASININ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ŞAHİN S., ÖZDEMİR Z. A. , ÖNAL Y. B.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.2, pp.517-541, 2018 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM VE RİSK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Özdemir K., YÜCEL E. , ÖNAL Y. B.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.21-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Özel Hastanelerde Finansal Sıkıntı ve Yeniden Yapılandırma: Adana İlinde Bir Uygulama

ÖNAL Y. B. , YÜCEL E.

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.5, no.2, pp.88-123, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

GİBRAT ORANTILI ETKİ YASASININ BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE SINANMASI

KARADENİZ E., İSKENDEROĞLU Ö., ÖNAL Y. B.

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.131-139, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Transitory Debt: Evidence from Borsa Istanbul

ÖNAL Y. B. , ARIOĞLU E., ÇÜRÜK T.

International Journal of Financial Research, vol.5, pp.11-20, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Çalışma Sermayesi Yönetiminin İşletmelerin Karlılıkları Üzerine etkisinin Araştırılması

ÖNAL Y. B. , ÇERÇİ G. , UZKARALAR Ö.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.50, no.581, pp.37-51, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Profitability Analysis of Banks:An Application on The Turkish Banking Industry

ÖNAL Y. B. , KANDIR S. Y. , Çerçi G.

The ISE Review, vol.13, pp.29-44, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Firma Çeşitlendirmesinin Etkilerinin Berger ve Ofek Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye Uygulaması

YÜCEL E. , ÖZMEN M. , ÖNAL Y. B.

BDDK Dergisi, vol.6, no.2, pp.147-184, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Varlık Yapısı ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi

ÖNAL Y. B. , Karadeniz E., KANDIR S. Y.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.48, no.551, pp.61-78, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Hisse Senedi Piyasası Ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması

ÖNAL Y. B. , İskenderoğlu Ö., KANDIR S. Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.333-348, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Firm Size and Capital Structure Decisions: Evidence From Turkish Lodging Companies

ÖNAL Y. B. , Kandır S. Y. , Karadeniz E., İskenderoğlu Ö.

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.1, pp.1-11, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Konaklama İşletmelerinde Gayrimenkul Değerleme ve Bütünsel Değerin Hesaplanması: Hipotetik Bir Uygulama

ÖNAL Y. B. , Karadeniz E., KANDIR S. Y.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.2, pp.39-57, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi

ÖNAL Y. B. , Özmen D. M. , Karadeniz E., KANDIR S. Y.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.311-238, 2008 (National Refreed University Journal)

2007

2007

All Inclusive System and Its Effects on The Turkish Tourism Sector

ÖNAL Y. B. , Çiftçi H. , Düzakın E.

Problems and Perspectives in Management International Research Journal, vol.5, no.3, pp.269-285, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Konut Finansmanı Sisteminde Mortgage Sigortası

ÖNAL Y. B. , Topaloğlu M.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.24, no.1, pp.109-136, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması

KANDIR S. Y. , İskenderoğlu Ö., ÖNAL Y. B.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.311-326, 2007 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2007

2007

Seçilmiş Paydaşların Swot Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma

KANDIR S. Y. , Karadeniz E., ÖNAL Y. B.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.2, pp.195-205, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Türkiye?de Büyük Sanayi İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi

ÖNAL Y. B. , Karadeniz E., KANDIR S. Y.

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.9, no.2, pp.145-167, 2007 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli Ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi

ÖNAL Y. B. , Sevimeser C.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.295-312, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme

ÖNAL Y. B. , Karadeniz E., Koşan L.

SOİD Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.3, no.2, pp.25-37, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Türkiye?de Uzun Vadeli İpotekli Konut Finansmanı Sistemi ve Vergisel Düzenlemeler Açısından Bazı Değerlendirmeler

ÖNAL Y. B. , Tezcan K.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, vol.29, no.214, pp.209-238, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Prediction of financial distress by multivariate statistical analysis: The case of firms taken into the surveillance market in the Istanbul Stock Exchange

Canbaş S., ÖNAL Y. B. , DÜZAKIN H. , KILIÇ S.

International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol.9, no.1, pp.133-150, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2005

2005

Devam Eden Değerin Hesaplanması: İMKB'ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerinde Bir Uygulama

ÖNAL Y. B. , Karadeniz E., KANDIR S. Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.369-390, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Türk Turizm Sektörü Açısından Değer Temelli Yönetim Yaklaşımının Önemi

ÖNAL Y. B. , Karadeniz E., Altun N.

SOİD Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.2, no.2, pp.37-45, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Firma Değerinin Ekonomik Katma Değer ( EVA?) Yöntemiyle Tespit Edilmesi: İMKB'ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerine Uygulama

ÖNAL Y. B. , Karadeniz E.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.39-57, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Finansal Krizler ve Konaklama İşletmeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

ÖNAL Y. B. , Berikol B. Z.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, pp.47-61, 2004 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Measurement of Foreign Exchange Exposure on the Turkish Private Banks? Stock Prices

ÖNAL Y. B. , Doğanlar M. , Canbaş S.

ISE Review, vol.6, no.22, pp.17-33, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

2001

2001

Özel Emeklilik Fonu Uygulamaları Kapsamında Türk Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa Yönelik Bazı Değerlendirmeler

ÖNAL Y. B.

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.16, no.186, pp.76-94, 2001 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Adana İli Kapsamında Hisse Senedi Yatırımcıları Profilinin ve Hisse Senedine Yatırım Kararlarında Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması

ÖNAL Y. B. , Doğukanlı P. D. H.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.6, pp.185-209, 2000 (National Refreed University Journal)

2000

2000

Sigorta Şirketlerinde Denetim ve Ödeme Gücünün Belirlenmesi Uygulamaları; Türkiye İçin Optimum Çözümler

ÖNAL Y. B. , Doğukanlı P. D. H.

Reasürör Dergisi - Milli Reasürans T.A.Ş.,, no.38, pp.23-51, 2000 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Genel Olarak Finansman Şirketleri Ve Türkiye?de Finansman Şirketlerinin Satıcı/üretici Firmalar Açısından Değerlendirilmesi

ÖNAL Y. B.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.5, pp.87-98, 1998 (National Refreed University Journal)

1998

1998

Kredi Sigortası; Bazı Özellikleri, Uygulaması ve Ülkemiz Bağlamında Geleceğinin Değerlendirilmesi

ÖNAL Y. B.

Reasürör Dergisi - Milli Reasürans T.A.Ş., no.32, pp.6-14, 1998 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Türkiye?nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Kredili Satış (Alacak Yönetimi) Politikalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÖNAL Y. B.

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.12, no.138, pp.24-42, 1997 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Genel Olarak Kredi Sigortası Uygulaması ve Bu Uygulamanın Ülkemiz Sigorta Firmaları Bağlamında Değerlendirilmesi

ÖNAL Y. B.

Reasürör Dergisi - Milli Reasürans T.A.Ş, no.24, pp.10-24, 1997 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Nakit Yönetiminin Önemi ve İşleyişi:-Türkiye Örneği-

ÖNAL Y. B.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.4, pp.93-104, 1996 (National Refreed University Journal)

1995

1995

Çalışma Sermayesi Yönetimi: Kriz Dönemlerinde Çalışma Sermayesi Yönetimine Dinamik Yaklaşım

ÖNAL Y. B.

Verimlilik Dergisi, no.4, pp.107-126, 1995 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

Enflasyonun ve Verimliliğin Firma Kârlılığı Üzerindeki Etkilerinin Ayrıştırılması

ÖNAL Y. B. , Dülger F.

İstanbul Sanayi Odası Dergisi, no.348, pp.72-78, 1995 (Other Refereed National Journals)

1994

1994

Alacakların Yönetiminde Etkinliği Sağlayıcı Bir Yöntem Olarak Kredi Sigortası

ÖNAL Y. B. , Doğukanlı P. D. H.

Verimlilik Dergisi, no.3, pp.83-106, 1994 (Other Refereed National Journals)

1993

1993

Tüketici Kredilerinde Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesi

ÖNAL Y. B.

Pazarlama Dünyası, vol.7, no.41, pp.20-28, 1993 (Other Refereed National Journals)

1993

1993

Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Ortak Teşebbüsler

ÖNAL Y. B.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.8, no.83, pp.48-56, 1993 (Other Refereed National Journals)

1992

1992

Bir Finansman Modeli Olarak Forfaiting ve Muhasebeleştirilmesi

ÖNAL Y. B. , CERAN A. H.

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.7, no.73, pp.24-33, 1992 (Other Refereed National Journals)

1992

1992

Faiz ve Döviz Swap'ları Uygulaması

ÖNAL Y. B. , Dülger F.

Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, no.12, pp.50-67, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasasının Gelişimi Üzerine Etkisi

ÖNAL Y. B. , ŞAHİN S.

3. International Symposium on Social Sciences, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

2016

2016

Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Risk İlişkisi Türkiye Uygulaması

Özdemir K., YÜCEL E., ÖNAL Y. B.

4. SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONFERANSI(SOSBİLKO-2016), 14 October 2016

2015

2015

An Investigation of Investor Sentiment and Speculative Bond Yield Spreads

ÇERÇİ G. , KANDIR S. Y. , ÖNAL Y. B.

4th INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE, Las Vegas, Nevada, United States Of America, 26 - 29 May 2015, pp.224-233

2015

2015

An Investigation of Investor Sentiment and Speculative Bond Yield Spreads

ÇERÇİ G. , KANDIR S. Y. , ÖNAL Y. B.

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE, Las Vegas, United States Of America, 26 May 2015 - 29 January 2016, pp.224-233

2008

2008

The Measurement of Credit Risk: An Application on the Istanbul Stock Exchange Firms

ÖZGÜR GÜLER E. , ÖNAL Y. B. , ERİŞMİŞ A.

International Conference on Multivariate Statistical Modelling and High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkey, 19 - 23 July 2008

2008

2008

The Measurement of Credit Risk an Application on the Istanbul Stock Exchange (ISE) Firms

ÖZGÜR GÜLER E. , ÖNAL Y. B. , Erişmiş A.

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkey, 19 - 23 June 2008, pp.1

2008

2008

Türk Turizm Sektörünün Gelişimi Açısından Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi

KANDIR S. Y. , Karadeniz E., Tezcan K., ÖNAL Y. B.

4. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008, pp.1-20

2005

2005

Türk Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler

ÖNAL Y. B.

İktisadi Araştırmalar Vakfı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi semineri Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesinde Ana Strateji Ne Olmalı? konulu Panel Bölümü, İstanbul, Turkey, 16 June 2005, no.179, pp.74-100

2004

2004

Finansal Krizlerin Akdeniz Bölgesindeki Turizm Sektöründe Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

BERİKOL B. Z. , ÖNAL Y. B.

II.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 23 May 2004, pp.31-32

2003

2003

Bireysel Emeklilikte Beklentiler: Türkiye Örneği

ÖNAL Y. B.

İktisadi Araştrımalar Vakfı Bireysel Emeklilik Seminerinin Bireysel Emeklilikte Beklentiler konulu Panel bölümü, İstanbul, Turkey, 22 September 2003, pp.78-107

Books & Book Chapters

2017

2017

Turizm İşletmelerinde Değer Temelli Yönetim Yaklaşımın Uygulanması

ÖNAL Y. B. , KARADENİZ E., KANDIR S. Y.

in: Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Fevzi Okumuş, Umut Avcı, Editor, Detay Yayınevi, Ankara, pp.283-302, 2017

2017

2017

TURİZM İŞLETMELERİNDE DEĞER TEMELLİYÖNETİM YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

ÖNAL Y. B. , KARADENİZ E., KANDIR S. Y.

in: TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİMTEKNİKLERİ, okumuş, fevzi ve umut avcı, Editor, Detay Yayınevi, Ankara, pp.283-304, 2017

2008

2008

Turizm İşletmelerinde Değer Temelli Yönetim Yaklaşımının Uygulanması

ÖNAL Y. B. , Karadeniz E., KANDIR S. Y.

in: Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Fevzi OKUMUŞ ve Umut AVCI, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.315-336, 2008

2007

2007

Yatırım Projleri

ÖNAL Y. B. , Uslu M. Z.

Karahan Kitabevi, Adana, 2007

2000

2000

Yüksek Oranlı Enflasyondan Düşük Oranlı Enflasyona Geçiş Sürecinin Bankalara Etkisi ve Bu Etkilenmeyi Olumluya Çevirebilmek İçin Alınması Gereken Önlemler

ÖNAL Y. B. , Doğukanlı P. D. H. , Bulat Ö. İ. S.

in: Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Editor, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.193-252, 2000

1999

1999

Sosyal Güvenlik Bağlamında Özel Emeklilik Fonları, Avrupa Birliği Ülkeleri, Diğer Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Özel Emeklilik Fonu Model Önerisi

ÖNAL Y. B.

in: Yılı Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması 1999, Milli Reasürans T.A.Ş., Editor, Milli Reasürans T.A.Ş., İstanbul, pp.27-79, 1999

1998

1998

Yerel Ekonomik Gelişme Programı Adana Konfeksiyon Tesisi Projesi

ÖNAL Y. B. , Serbest H. , Koç E.

Tobb Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ankara, 1998 Sustainable Development

1997

1997

Türk Sigortacılık Sektöründe Pazarlama Sorunları, Bu Sorunların Sektörün Finansal Yapısı Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri

ÖNAL Y. B. , Madran C.

in: Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması 1997, Milli Reasürans T.A.Ş., Editor, Milli Reasürans T.A.Ş., İstanbul, pp.79-111, 1997


Edit Congress and Symposium Activities

2011

2011

12. Ulusal Turizm Kongresi

Attendee

Akçakoca/Düzce-Turkey

2010

2010

11. Ulusal Turizm Kongresi

Attendee

Kuşadası/ Aydın-Turkey

2010

2010

14. Ulusal Finans Sempozyumu

Attendee

Konya-Turkey

2002

2002

I. Geleneksel Sigorta Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

2002

2002

I. Geleneksel Aktüerya Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 62

h-index (WOS): 2