Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of different organic materials on forage yield and quality of silage maize (Zea mays L.)

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, no.1, pp.23-31, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE EFFECTS OF DIFFERENT ROW SPACING ON HERBAGE AND SEED YIELDS OF ANNUAL RYEGRASS (LOLIUM MULTIFLORUM CV. CARAMBA)

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.17, no.6, pp.744-754, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Kargı Kamışı (Arundo donax L.)’nda Tuz Stresinin Morfolojik ve Fizyolojik ÖzelliklereEtkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.233-241, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı buğdaygil yem bitkilerinin tanımlanmasında web destekli veri tabanı oluşturulması

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.27-31, 2015 (National Refreed University Journal)

Ana Ürün Mısır Tarımında Farklı Çeşitlerde Tek Ve Çift Sıralı Ekim Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dregisi, vol.32, no.3, pp.45-52, 2015 (National Refreed University Journal)

Özgören A L Ana Ürün Mısır Tarımında Farklı Çeşitlerde Tek Ve Çift Sıralı Ekim Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dregisi,, vol.32, no.3, pp.54-52, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effects of different organic materials on forage production from sorghum x sudangrass hybrid (Sorghum bicolor x sorghum bicolor var. sudanense)

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.2, pp.2075-2082, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çukurova Koşullarında Bazı Serin Mevsim Çim Bitkisi Tür ve Karışımlarının Çimlenme Süreleri ve Kaplama Hızlarının Belirlenmesi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.6, no.2, pp.56-654, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çukurova Koşullarında II. Ürün Olarak Bazı Sorgum Sudan Otu Melez Çeşitlerinin Biçim Zamanının Hasıl Verim ve Kalite UnsurlarınaEtkileri Üzerine Bir Araştırma.

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.3, no.26, pp.107-117, 2011 (National Refreed University Journal)

Mısır (zea mays indentata sturt.) Yetiştiriciliğinde değişik yeşil gübre bitkileri ve çiftlik gübresi uygulamalarının verim ve verim unsurlarına etkisi.

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.5, no.25, pp.212-224, 2011 (National Refreed University Journal)

Türkiye?de ve Batı Karadeniz Bölgesi?nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, pp.21-32, 2011 (National Refreed University Journal)

Çukurova koşullarında bazı sıcak mevsim çim türleri ile hazır sıcak serin mevsim çim karışımlarının performanslarının saptanması

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.4, pp.29-38, 2007 (Other Refereed National Journals)

KARA, E.E. The Effect Of Plant Residues On Nitrojen Mineralization, Immobilization and Denitrification İn Soils. , Reivew Of Final Scientific Report Os Joint Research Project, Tel Aviv

German-Israel Agricultural Research Agreement For The Benefit Of Developing Countries, vol.1, no.1, pp.127-131, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekim nöbetinin önemi ve yararları

TİGEM, vol.15, no.77, pp.45-51, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Bazı Yem Bitkilerinin Arı Mer'ası Olarak Kullanılma Olanakları ve Tohum Verim Kalitelerinin Saptanması

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.4, pp.81-90, 1999 (National Refreed University Journal)

Light Interception of Maize+Legumes Intercrops in Different Planting Patterns and Plant Populations Under Çukurova Conditions

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.129-144, 1995 (National Refreed University Journal)

(1995). Light Interception of Maize+Legumes Intercrops in Different Planting Patterns and Plant Populations Under Çukurova Conditions.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,, vol.10, no.3, pp.129-144, 1995 (National Refreed University Journal)

Leaf Area Development in the Maize+Legumes Intercrops Under Çukurova Conditions

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.205-214, 1995 (National Refreed University Journal)

GAP Bölgesinde Sulanabilir Koşullarda II. Ürün Olarak Silaj Amacıyla Mısır Soya Karışımları Yetiştirme Olanakları Üzerine Araştırmalar.

. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi GAP Tarımsal Araştırma-İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, 2. Aşama Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:851. Dönem Ara Raporu, GAP Yayınları No: 84, vol.,, pp.28-30, 1993 (National Refreed University Journal)

Evaluation of Current Field Crop Production Techniques in Taurus Mountains Project Area.

ICARDA Highland Regional Program Annual Report, vol.1, no.1, pp.19-22, 1993 (Other Refereed National Journals)

Preliminary Evaluation of the Grazing Lands of the Taurus Mountains Project Area and Their Management. , 1990-91, P. 22-24.

ICARDA Highland Regional Program Annual Report, vol.1, no.1, pp.22-24, 1993 (Other Refereed National Journals)

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ana Ürün veya İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi GAP Tarımsal Araştırma-İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, GAP Yayınları Kesin Sonuç Raporu,, vol.40, no.67, pp.1-41, 1992 (National Refreed University Journal)

An Investigation on The Effect of The Seeding Rates on The Yields of Sudangrass and Sorghum Sudangrass Hybrids in Çukurova

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.5, pp.25-37, 1989 (National Refreed University Journal)

Çukurova'da Hayvan Pancarında En Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.62-75, 1989 (National Refreed University Journal)

Çukurova'da Rodos Otu (Chloris gayana Kunth)'unda En Uygun Tohumluk Miktarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.1-10, 1988 (National Refreed University Journal)

Çukurova Koşullarında Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri II Baklagil Yembitkileri

Ç.Ü. Ziraat fakültesi Dergisi, vol.1, no.3, pp.37-51, 1986 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Koşullarında Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 1. Buğdaygil Yembitkileri

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.3, pp.26-36, 1986 (National Refreed University Journal)

Çukurova Koşullarında Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 2. Baklagil Yembitkileri

. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.3, pp.37-51, 1986 (National Refreed University Journal)

Çukurova Koşullarında yembitkileri adaptasyon denemeleri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, vol.1, no.3, pp.37-51, 1986 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BAYTEKİN, H., ŞILBIR.GAP Bölgesinde Yembitkileri Yetiştirme Olanakları.Türkiye , 1991,

2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, vol.1, no.1, pp.213

., SAĞLAMTİMUR, T., GÜLCAN, H., (1991). Çukurova'da Yembitkilerinin Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirme Olanakları.

Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, vol.1, no.1, pp.302

Effects of different pretreatment methods on fiber content of sweet sorghum bagasse for bioethanol production

3rd International Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, Macedonia, 18 - 20 October 2017, pp.163-169

Çukurova Koşullarında Bazı Sıcak Mevsim Yem Bitkilerinin Performanslarının Belirlenmesi

11.Ulusal Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.226-229

Determination of the most convenient cool season turfgrass species and turf performance under Mediterranean climate conditions

25th International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Indusrty, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.221-224

Gründüngung im Weinbau

8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler (VDTAN), Göttingen, Germany, 4 - 08 October 2005, pp.449-454

K.K.T.C. Koşullarında Yonca (Medicago sativa L.) ve Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyon Kabiliyetlerinin Saptanması

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2005, vol.2, no.1, pp.797-802

Einfluß von organischer Düngung auf N-Mineralisierung, Denitrifikationsverluste sowie biologische Aktivität im Boden unter Maisbewuchs

6. Symposium ?Ergebnisse deutsch-türkischer Agrarforschung (Kurzfassungen), Giessen, Germany, 27 September - 02 October 1999, pp.15-25

Farklı Yeşil Gübre Bitkilerinin Mısır Ekili Alanda Toprakta Azot Mineralizasyonu, İmmobilizasyonu ve Toprağın Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi

M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil. "YISARS", İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1998, pp.544-550

Residual Effects of Organic Fertilization on Nitrogen Mineralization, Denitrification and Some Biological Properties on Corn Cultivated Field Followed Wheat Plant

M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil. "YISARS", İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1998, pp.229-233

(1995). Observations on Phacelia tanacetifolia Bentham as a food plant for honey bees in southern Turkey. Congere Books, .

Apimondia 34th International Apicultural Congress, Lausanne,Lozan, Switzerland, 15 - 19 August 1995, vol.1, no.95, pp.286-287

Observations on Phacelia tanacetifolia Bentham as a Food Plant for Honeybees in Southern Turkey.

Apimondia XXXIV th International Apicultural Congress., Lozan, Switzerland, 15 - 19 August 1995, pp.286

,(1994). Development of Small-Scale Farmers of Taurus Mountains of Turkey- Field Crop Studies.

The Forth Turkey ĞICARDA Highlands Annual Coordinating Meeting CRIFC,, Ankara, Turkey, 17 - 20 October 1994, vol.1, no.1, pp.10-20

Development of Villages on the Taurus Mountains in Turkey: Results of Field Crop Studies.

35 th. EAAE SEMINAR. RURAL REALITIES. Trends and Chocies. The University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom, 27 - 29 June 1994, vol.1, no.1, pp.45-50

Development of Villages on Taurus Mountains in Turkey; Results of Field Crops Studies in one Selected Village, Kıralan.

Proceeding of the 35th Seminar of the European Association of Agricultural Economists (EAAE),, Aberdeen, United Kingdom, 27 - 29 June 1994, vol.1, pp.401-406

(1994). Çukurova Koşullarında I. ve II. Ürün Mısırda En Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma.

Tarla Bitkileri Kongresi E. Ü. Ziraat Fakültesi, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.1, no.1, pp.1-5

(1994). Çukurova Koşullarında I. Ürün Mısırda En Uygun Bitki Sıklığının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma.

Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri,, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.1, no.1, pp.5-10

Çukurova Koşullarında İki Şeker Mısır Çeşidinde Şaşırtmanın ve Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Diğer Bazı Özelliklere Etkisi.

Tarla Bitkileri Kongresi E. Ü. Ziraat Fakültesi, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.1, no.1, pp.300-302

KIZILŞİMŞEK, M., (1994). Çukurova Koşullarında I. ve II. Ürün Mısırda En Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Tarla Bitkileri Kongresi E. Ü. Ziraat Fakültesi İzmir, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.1, no.1, pp.1-5

Pasture Improvement Studies of the Taurus Mountains Development Project in Turkey

XVIII International Grassland Congress, 19 - 21 February 1993, vol.3, pp.9-10

(1992). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İkinci Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 October 1992, vol.1, no.1, pp.1

(1992). İkinci Üründe Birlikte Üretim Sistemleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Uygulanabilme Olanakları.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İkinci Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu,, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 October 1992, vol.1, no.1, pp.1

(1992). The Increased Productivity of Land Under Mixed and Intercropped Systems in Çukurova-Turkey.

Verband Deutsch-Türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 3. Symposium, Stuttgart -Hohenheim, Germany, 30 March - 02 April 1992, vol.1, no.1, pp.75-82

(1991). Antalya Ovası Koşullarında Mısırın Üç Değişik Baklagil ile Birlikte Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar.

2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1991, vol.1, no.1, pp.379-388

(1991). Çukurova'da Yembitkilerinin Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirme Olanakları.

Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1991, vol.1, no.1, pp.302-310

(1991). GAP Bölgesinde Kışlık Ara Ürün Tarımı ve Bölge için Önemi. Türkiye ,285-292. 25-29 Nisan 1991

2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, 25 April 1991 - 29 April 1994, vol.1, no.1, pp.285-292

BAYTEKİN, H., ŞILBIR.GAP Bölgesinde Yembitkileri Yetiştirme Olanakları.Türkiye , 1991,

2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1991, vol.1, no.1, pp.213-223

(1991). Türkiye'de Sorgum Sudanotu ve Sorgum Sudanotu Melezi Yetiştirme Olanakları ve Bu Konuda Yapılan 229 Nisan Çalışmalar. 1991,

Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1991, vol.1, no.1, pp.244-253

Çukurova'da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler. 1991, S. 103-140.

Çukurova I. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, vol.1, no.1, pp.103-140

Çukurova?da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler

Çukurova I.Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, pp.105-139

Çukurova'da Pamuk Alanlarında Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Saptanması

Çukurova-Hohenheim Üniversiteleri Bilimsel İşbirliği III. Kollokyum Bildirileri, Adana, Turkey, 26 - 27 November 1990, pp.125-128

Determining the Most Suitable Crop Rotation Systems for Cotton Cultivated Area in Çukurova

III. Forschungskolloquium der Universitätpartnerschaft Çukurova-Hohenheim., Adana, Turkey, 26 - 27 November 1990, pp.22-29

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Ürün Deseni

Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 10 - 12 January 1990, pp.761-775

Çukurova'da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler

1. Çukurova Tarım Kongresi Bildirileri, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1990, pp.105-139

Tarımda Bilgisayar Kullanımı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 8 - 12 January 1990, pp.142-151

Yembitkilerinin Çukurova Bölgesindeki Yeri ve Önemi. Yembitkileri Semineri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü İşbirliği, Adana, Turkey, 25 - 29 September 1989, pp.15

Silaj Nedir ve Yapma Tekniği

Yembitkileri Semineri Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü İşbirliği, Adana, Turkey, 25 - 29 September 1989, pp.12

Grain Yield and Some Yield Components of Intercropped Corn and Soybean Under Different Planting Patterns In Cukurova

International Seminar on Farming Systems Research, Adana, Turkey, 31 October - 02 November 1988, pp.100-107

Evaluation of Current Crop Rotation Systems in Çukurova and Suggestions on Possible Crop Rotation Systems for Çukurova

International Seminar on Farming Systems Research, Adana, Turkey, 31 October - 02 November 1988, pp.20-24

Untersuchungen über die Anbausysteme, die im Baumwollgebiet von Çukurova angewendet werden können

Forschungskolloquium der Universitätspartnerschaft Çukurova-Hohenheim,, Adana, Turkey, 28 - 30 September 1987, pp.10-14

Untersuchungen über die Anbausysteme, die im Baumwollgebiet von Çukurova angewendet werden können

Forschungskolloquium der Universitätspartnerschaft Çukurova-Hohenheim, Adana, Turkey, 24 - 27 March 1985, vol.1, pp.11-20

Books & Book Chapters

Mavi sarkaç otu (Bouteloua gracilis Steud.)

in: Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III. ). . Yayınları, R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Editor, Tc Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, İzmir., pp.677-679, 2009

Mısır (Zea mays L.).

in: Balabanlı, C., Geren, H. Yembitkileri. Buğdaygil ve ve Diğer Familyalardan Yem BitkileriCilt III. TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları S.843, R. Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Editor, Diğer Familyalardan Yem Bitkileri, İzmir, pp.702-713, 2009

Kanyaş (Phalaris sp. L.)

in: Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri, R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y.). , Editor, Tc Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları, İzmir, pp.651-656, 2009

Rodos otu (Chloris gayana Kunth.)

in: Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III. 843 Sayfa., R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Editor, Tc Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları, İzmir, 2009

Kuş Yemi (Phalaris canariensis).

in: Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III. 843 Sayfa., R.Avcıoğlu, Hatipoğlu,R., Karadağ,, Editor, Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları İzmir, İzmir, 2009

Bataklık Otu (Beckmannia eruciformis Host.)

in: Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III., Editörler R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Editor, ( Tc Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları, İzmir, pp.676-677, 2009

Arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham.)

in: Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham.) Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III. 779?783. (Editörler R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y.). TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları İzmir. Ekim, 2009. ISBN:978?606?60864?1?0 (3.c).843 Sayfa., R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Editor, Tc Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları, İzmir, 2009

Kaba yem üretim ve değerlendirme tekniği

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu Yayınları, Adana, 1998

LOTUS 2.3 Kullanımı ve Uygulamalı Örnekleri.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesiders Notu Yayınları, Adana, 1993

yembitkileri yetiştirme

Ç.Ü.Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu Yayınları, Adana, 1989

Other Publications