Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The investigation on the effects of some chemicals used to control Varroa jacobsoni in Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.25, ss.597-602, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ülkemizde Bal Sektörüne Bir Bakış.

Petek Dergisi. Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yayınları,, ss.14-16, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Sağlıklı Bal Arıları ile Çalışmak Neden Önemlidir.

Petek Dergisi. Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yayınları,, ss.4-6, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Determination of Flowering Phenology, Number of Flowers, Nectar and Pollen Potential of Oil Rape (Brassica napus L.,) Plant in Black Sea Coastal Region.

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology., cilt.5, ss.1407-1413, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bal Verimini Etkileyen Bazı Faktörlerin Path Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

Turkish Journal of Agriculture Food Science and Teknology, cilt.4, ss.903-906, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bal Verimini Etkileyen Bazı Faktörlerin Path Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology, cilt.4, ss.903-906, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Some Factors Affecting Honey Yield by Path Analysis.

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology., cilt.4, ss.903-906, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bal Arısı Populasyonları Üzerine Hastalıkların Etkileri.

Petek Dergisi. Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yayınları, ss.6-10, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Bal Arılarına İklim Değişikliğinin Etkileri.

Petek Dergisi. Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yayınları, ss.8-12, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Fazelya (Phacelia tanacetifolia) Bitkisi ve Arıcılık.

. Petek Dergisi. Samsun İli Arı Yetitiricileri Birliği Yayınları., ss.6-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arıcılık Açısından Kolza.

. Petek Dergisi. Samsun İli Arı Yetitiricileri Birliği Yayınları., ss.11-13, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arı Otu Yetiştiriciliği.

Arıcılık Araştırma Dergisi. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları., ss.22-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaliteli ve Sağlıklı Bal Üretiminde Yapılması Gerekenler.

Ekin Bülteni. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Adana Şubesi Yayınları., ss.2-4, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arı Sütünün Özellikleri ve Üretimi.

Santim Dergisi. Samsun Tarım İl Müdürlüğü Yayınları., ss.9-12, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depolanan Peteklerin Büyük Mum Güvesine (Galleria mellonella L.,)Karşı Korunması Üzerine Bir Araştırma

TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.19-24, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önemli Bir Arı Ürünü Propolis

Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.2, ss.10-25, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nar (Punica Granatum) Çiçeğinde Polen Miktarının N-Pentane Kullanılarak Belirlenmesi

Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.1, ss.8-11, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research on Honeybee (Apis mellifera L.,) Foraging Preferences Among Varieties of Phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham)

Mellifera, Journal of Beekeeping in Turkey, cilt.1, ss.60-64, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülke Arıcılığını Çağdaşlaştırma Konusunda Öneriler

TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.5-11, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arı Zehirinde Bilmedikleriniz

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, ss.88-93, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğanın Harika Ürünü Arı Sütü

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, ss.96-101, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önem

TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-6, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Yöresinin Yeri ve Önemi

Hayvansal Üretim Dergisi, ss.48-55, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Yem Bitkilerinin Arı Mer'ası Olarak Kullanılma Olanakları ve Tohum Verim Kalitelerinin Saptanması

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.81-90, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paket Arı Üretim Sistemi ve Türkiye Arıcılığı Açısından Kullanılma Olanakları

TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-11, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arıcılık Açısından Kolza (Brassica napus L.) Bitkisi

Tigem Dergisi, cilt.12, ss.11-17, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Topladığı Polenin Özellikleri ve Kullanım Olanakları

TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-11, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polinasyonda Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Yeri ve Önemi

Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, ss.53-57, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çukurova Bölgesi Koşullarında Ana Arı (Apis mellifera L.) Yetiştirme Mevsiminin Ana Arıların Kalitesine Olan Etkileri

Tübitak, Doğa, Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, cilt.16, ss.569-577, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımda Kullanılan İlaçların Bal Arılarına Etkileri

Adana'da Tarım, ss.31-34, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana İlinde Arı Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.123-136, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arı Islahında Ele Alınan Başlıca Karakterlerin Kalıtımı

TKV. Teknik Arıcılık Dergisi, ss.9-16, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ana Arı Yetiştiriciliği ve Önemi

Adana?da Tarım, ss.31, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye?de Arı Yetiştiriciliğinin En Önemli Sorunu Varroa

Çiftçi Dergisi, ss.28-30, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Çukurova Bölgesinde Arı Yetiştiriciliğinin Yapısı

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.26-40, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arı Beslenmesinin Temel Maddeleri Nektar ve Polen

Yorum Dergisi, ss.15-18, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Ballarda Kalite Kontrolü ve Önemi

Çiftçi Dergisi, ss.36-38, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Sonbahar Mevsiminde Bal Arısı (Apis mellifera L., 1758) Paraziti Varroa jacobsoni Qudemans, 1904?ye Uygulanan Çeşitli Kimyasal Maddelerin Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, ss.73-85, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizde Arı Yetiştiriciliğinin Önemi.

Yorum Dergisi, ss.15-16, 1986 (Hakemsiz Dergi)

Ballarda Kalite Kontrolü

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.12-26, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Varroa Savaşımında Naftalin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.

HAYVANSAL ÜRETİM, ss.33-37, 1982 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AKDENİZ BÖLGESİ BAL ARISI POPULASYONLARINDA BAL VERİMİNİN BELİRLENMESİ

IV. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalara Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.1

BAZI İLLERDE DOĞAL BAL ÜRETİM MİKTARLARININ KONTRAST KULLANIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.59-64

Bazı İllerde Doğal Bal Üretim Miktarlarının Kontrast Kullanımı ile Karşılaştırılması

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.59-64

Kanonik Korelasyon Analizinin Bir Veri Seti Üzerinde Uygulaması

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.79-89

KANONİK KORELASYON ANALİZİNİN BİR VERİ SETİ ÜZERİNDE UYGULANMASI

6. ULUSLAR ARASI MULTİDİSPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.79-89

Bazı İllerde Doğal Bal Üretim Miktarının Kontrast Kullanımı ile Karşılaştırılması.

6th International Multidisciplinary Studies Congress,, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.59-64

Doğu Akdeniz Bölgesi Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Populasyonlarında Bioçeşitlilik.

6. Ulasal Moleküler Biyoloji be Biyoteknoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.47

Kanonik Korelasyon Analizinin Bir Veri Seti Üzerinde Uygulaması.

. 6th International Multidisciplinary Studies Congress,, Gaziantep, Türkiye, 26 Eylül - 27 Ekim 2017, ss.79-89

Bal ve Bal Mumunda Kalıntı

VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi., Adana, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011, ss.277

BAL VE BAL MUMUNDA KALINTI

VII. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ, Adana, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011, ss.277

Bal Arısı Hastalıklarına Karşı Kullanılan Organik İlaçlar.

I. Organik Hayvancılık Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.229-234

BAL ARISI HASTALIKLARINA KARŞI KULLANILAN ORGANİK İLAÇLAR

TÜRKİYE I. ORGANİK HAYVANCILIK KONGRESİ, Gümüşhane, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.229-234

THE EFFECTS OF HIGH VOLTAGE LİNES AND BASE STATİONS ON HONEY BEE COLONIES

III. ITAFFE'10 CONGRESS, Samsun, Türkiye, 14 - 18 Haziran 2010, ss.236-239

The Effects of High Voltage Lines and Base Stations on Honey Bee Colonies.

III. ITAFFE?10 CONGRESS,, Samsun, Türkiye, 14 - 18 Haziran 2010, ss.236-239

Bal Mumu, Güvesine Karşı Kullanılan Parazitoid: Pimpla.

VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi., Konya, Türkiye, 21 Mayıs 2010, ss.167-174

BAL MUMU GÜVESİNE KARŞI KULLANILAN PARAZİTOİD:PİMPLA

VI. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2010, ss.167-174

Bal Arılarında Biyo-Çeşitliliğin Belirlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar.

V. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Tokat, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2009, ss.66-67

BAL ARILARINDA BİYO-ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

V. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2009, ss.66-67

Türkiye?de Organik Arıcılık ve Önemi.

IV. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2008, ss.11-17

Çukurova Koşullarında Kolza (Brassica Napus L.,)?nın Tohum Verimine Bal Arılarının Katkısının Araştırılması.

I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu., Samsun, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007, ss.27-33

Çukurova Koşullarında Kolza (Brassica Napus L.,) Bitkisinden Yararlanan Böceklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu., Samsun, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007, ss.486-492

Arı Sağlığı ve Önemi.

Türkiye Arıcılığının Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli., Konya, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2005, no.2, ss.15-21

Varroa ile Mücadele Yöntemleri.

II. Marmara Arıcılık Kongresi., Bursa, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2003, no.2, ss.83-132

Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) ve Arıcılıktaki Önemi.

II. Marmara Arıcılık Kongresi., Bursa, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2003, no.2, ss.42-52

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi., Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2000, no.19, ss.20-31

Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Yöresinin Yeri ve Önemi.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi., Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2000, no.65, ss.44-54

Peteklerin Büyük Mum Güvesi (Galleria mellonella L.)'ne Karşı Korunması Üzerine Bir Araştırma.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi., Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2000, no.76, ss.61-74

Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham) ve Kolza (Brassica napus L.) Bitkileri ile Bal Arısı (Apis mellifera L.) İlişkileri.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi., Adana, Türkiye, 1 Kasım - 03 Ekim 2000, no.27, ss.10-19

Arı Ürünleri Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma.

Türkiye'de Arıcılık Sorunları ve I. Ulusal Arıcılık Sempozyumu., Erzincan, Türkiye, 28 - 30 Eylül 1999, no.1, ss.129-142

Feeding Effect on Colony Development and Honey Production of Apis mellifera Colonies in Southern Turkey.

Apimondia 36th International Apicultural Congress., Vancouver, Kanada, 12 - 18 Eylül 1999, ss.297

Control of Varroa jacobsoni on Apis mellifera Colonies in Southern Turkey.

Apimondia 36th International Apicultural Congress., Vancouver, Kanada, 10 - 18 Eylül 1999, ss.263

Research on the Effects of Phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham) Grown on Development of Honeybees (Apis mellifera L.) Colonies.

Apimondia XXXV th International Apicultural Congress., Antwerp, Belçika, 1 - 06 Eylül 1997, ss.435

A New Application Form of Amitraz to Control Varroa jacobsoni and Effects on Honeybees (Apis mellifera L.) Colonies.

Apimondia XXXV th International Apicultural Congress., Antwerp, Belçika, 1 - 06 Eylül 1997, ss.237-238

(1995). Observations on Phacelia tanacetifolia Bentham as a food plant for honey bees in southern Turkey. Congere Books, .

Apimondia 34th International Apicultural Congress, Lausanne,Lozan, İsviçre, 15 - 19 Ağustos 1995, cilt.1, no.95, ss.286-287

Effectiveness of Commonly Used Drugs Against Varroa jacobsoni and Their Effects on Honeybees (Apis mellifera L.).

Apimondia XXXIV th International Apicultural Congress., Lozan, İsviçre, 15 - 19 Ağustos 1995, ss.180

Observations on Phacelia tanacetifolia Bentham as a Food Plant for Honeybees in Southern Turkey.

Apimondia XXXIV th International Apicultural Congress., Lozan, İsviçre, 15 - 19 Ağustos 1995, ss.286

Beekeeping of Turkey

XXXIV th International Apicultural Congress, Lozan, İsviçre, 15 - 19 Ağustos 1995, ss.61

Türkiye'de Arıcılığın Yapısı Sorunları ve Çözüm Yolları.

20. Kuruluş Yılında Selçuk Üniversitesi., Konya, Türkiye, 1 - 07 Nisan 1995, no.132, ss.93-99

Effects of the Rearing Seasons and Flora on the Quality of the Queen Honeybees (Apis mellifera L.).

Apimondia XXXIII rd International Apicultural Congress., Beijing, Çin, 20 - 26 Eylül 1993, ss.295

GAP Bölgesinde Arıcılığın Genel Durumu ve Geliştirme Olanakları.

I. Hayvancılık Kongresi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi., Şanlıurfa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 1993, ss.340-352

İsrail?de Arı Yetiştiriciliğinin Başlangıcı, Gelişmesi ve Bugünkü Durumu.

Doğu Anadolu Bölgesi I. Arıcılık Semineri., Erzurum, Türkiye, 3 - 04 Haziran 1992, ss.153-168

Varroa Mücadelesinde Son Gelişmeler.

Doğu Anadolu Bölgesi I. Arıcılık Semineri., Erzurum, Türkiye, 3 - 04 Haziran 1992, ss.127-168

Ana Arı Yetiştiriciliğinin Önemi ve Ana Arının Kalitesini Etkileyen Faktörler.

Doğu Anadolu Bölgesi I. Arıcılık Semineri., Erzurum, Türkiye, 3 - 04 Haziran 1992, ss.48-61

Akdeniz Bölgesi Arıcılığı ve Sorunları.

I. Batı Akdeniz Hayvancılık Semineri., Antalya, Türkiye, 26 - 28 Kasım 1986, ss.258-267

Kitap & Kitap Bölümleri

Dictionary of Beekeeping Terms.

Samsun Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi Ve Yayım Şubesi., Samsun, 2006

Diğer Yayınlar