Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1981 - 1985 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bilim Dalı, Türkiye

 • 1974 - 1979 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme Bölümü, Türkiye

 • 1974 - 1979 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1985 Doktora

  Çeşitli İnsektisit ve Akarisitlerin Bal Arısı (Apis mellifera L., 1758)' na Olan Etkileri ve Bunların Bal Arısı Paraziti Varroa jacobsoni Qudemans, 1904' ye Karşı Savaşımda Kullanma Olanakları.

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme

 • 1979 Yüksek Lisans

  Seyhan Baraj Gölündeki Sudak (Lucioperca lucioperca (Lın, 1758)Populasyonunun Bazı Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması.

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 1994Diğer

  Rearing of Honeybees and Bumble Bees , Rothamsted Experimental Station. AFRC Institute of Arable Crops Research.UK.

 • 1991Diğer

  International Course On Bee Keeping And Extention-Certificate , State of Israel, Ministry of Agriculture-CINADCO

 • 1990Eğitim Yönetimi ve Planlama

  ÖGEDİL KURSU , Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü

 • 1990Diğer

  Arılarda Yapay Tohumlama Kurs Sertifikası , Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

 • 1988Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Yabancı Dil Geliştirme Kursu , Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü