Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2023 - Continues Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

    Editor