Dr.Öğr.Üyesi

TURGAY DEMİR


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Tıpta Uzmanlık

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Türkiye

2000 - 2006

2000 - 2006

Lisans

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Tıpta Uzmanlık

Serebrovasküler Hastalıklarda Erken ve Geç Dönem Nöbet Sıklığı

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Nöroloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Serebrovasküler Hastalıklar 1-2

Lisans

Lisans

Klinisyen Gözüyle BOS

Lisans

Lisans

Spinal Kord Hastalıkları

Lisans

Lisans

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

Lisans

Lisans

Nörolojik Aciller

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

A case of pseudotumor cerebri secondary to acute leukemia

Demir T. , Koç A. F. , Erdoğan Ş.

Journal Of Neurology, cilt.10, ss.105-107, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Evaluation of postural balance in patients with obstructive sleep apnoea syndrome.

DEMIR T. , ASLAN K. , Demirkiran M.

Neurologia i neurochirurgia polska, cilt.54, ss.83-89, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Distal internal carotid artery dissection after consumption of synthetic cannabinoid "Bonzai''

DEMİR T. , ONAN H. B. , Salkin F. O. , BIÇAKCI Ş.

NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA, cilt.52, ss.306-308, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

A Very Rare Type of Neuralgia: Nervus Intermedius Neuralgia

DEMİR T. , Erdem M., BIÇAKCI Ş.

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.54, ss.282-283, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Adaptation to Turkish and Reliability Study of the Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS-R)

Koc F. , Balal M. , Demir T. , Alparslan Z. N. , Sarica Y.

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.53, ss.229-233, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Rare onset symptoms in multiple sclerosis

Evlice A. T. , DEMİR T. , KALEAĞASI C., ÖZCAN F., DEMİRKIRAN M.

ACTA CLINICA BELGICA, cilt.71, ss.154-157, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

The Significance of Laboratory Findings in Post-Traumatic Dementia

Evlice A. T. , DEMİR T. , ASLAN K. , BIÇAKCI Ş. , BOZDEMİR H.

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.124-131, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Receptive Amusia Due to Cerebritis

Koc F. , Demir T. , Reel F.

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.19, ss.272-275, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

CADASIL: Clinic and Genetic Corelation

DEMİR T. , İŞCAN D., KOÇ A. F. , BİŞGİN A.

Osmangazi Tıp Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

A Case of Amiotrophic Lateral Sclerosis Presenting with Daytime Excessive Sleepiness

DEMİR T. , ASLAN K. , BALAL M. , BIÇAKCI Ş.

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, cilt.6, ss.97-99, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

CADASIL: clinic and genetic corelation

DEMİR T. , Iscan D., Koc F., Bisgin A.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.41-46, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Schwartz-jampel syndrome; case report Schwartz-jampel syndrome

Balal M. , Demir T. , Koc F.

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.9, ss.168-170, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

Kas Hastalıkları Patogenezi

Demir T. , Koç A. F.

Türkiye Klinikleri, cilt.10, ss.274-279, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

An aortic dissection case presenting with paraparesis

BALAL M. , DEMİR T. , BIÇAKCI Ş.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.200-202, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Hypoxic-Ischemic Encephalopathy after Bee Sting and Treatment with Zolpidem: A Case Report

DEMİR T. , ERDEM M., TANTİK A., BIÇAKCI Ş.

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.22, ss.133-136, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Myastenia Gravis ve Gebelik

EVLİCE A. T. , DEMİR T.

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.25, ss.33-40, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

MTHFR A1298C Mutasyonuna Bağlı Santral Retinal Arter Oklüzyonu

Demir T. , Kara H., Koç A. F. , Demirkıran D. M.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.626-629, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Central Retinal Artery Occlusion Due to MTHFR A1298C Mutation

Demir T. , KARA H., Koc F. , Demirkiran M.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.632-635, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Isolated Extrapontine Myelinolysis Presenting with Parkinsonism A Case Report and Review of the Literature

DEMİR T. , ASLAN K. , BOZDEMİR H. , DEMİRKIRAN D. M.

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, cilt.10, ss.109-115, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

POEMS Sendromu: İki Olgu Sunumu

Demir T. , Kurt Gök D. , Koç A. F. , Evlice A. T.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.373-378, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

POEMS Syndrome: Two Case Reports

Demir T. , KURT D., Koc F. , EVLICE A.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.373-378, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Nörolojik Hastalıklarda Özürlülük

Evlice A. T. , Demir T. , Aslan K. , Bozdemir H. , Demirkıran D. M. , Ünal İ. , et al.

Cukurova Medical Journal, cilt.39, ss.566-571, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2014

2014

Nöro-Behçet Hastalığına Bağlı Hemiballismus: Olgu Sunumu

DEMİR T. , ERDEM M. , BIÇAKCI Ş.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.20, ss.62-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İnme sonrası Epilepside Klinik Özellikler ve Prognoz ile ilişki

DEMİR T. , ASLAN K. , BALAL M. , BOZDEMİR H.

Epilepsi Dergisi, cilt.19, ss.121-126, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İnme sonrası Epilepside Klinik Özellikler ve Prognoz ile ilişki

DEMİR T. , ASLAN K. , BALAL M. , BOZDEMİR H.

Epilepsi Dergisi, cilt.19, ss.121-126, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Nörosifiliz: Farklı Prezantasyonları

ASLAN K. , BOZDEMİR H. , BIÇAKCI Ş. , DEMİR T. , ÖZTÜRK İ., ÇELİK T.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.18, ss.168-172, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Nörosifiliz: Farklı Prezantasyonları

ASLAN K. , BOZDEMİR H. , BIÇAKCI Ş. , DEMİR T. , ÖZTÜRK İ., ÇELİK T.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.18, ss.168-172, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

CADASIL: klinik-genetik korelasyon

Demir T. , İŞCAN d., KOÇ A. F. , BİŞGİN A.

5. Adana Genetik Günleri Nörogenetik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 24 Mart 2019, ss.41-46

2016

2016

CADASIL İKİ OLGU SUNUMU

İŞCAN D., Demir T. , KOÇ A. F.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

2016

2016

Amyotrofik lateral skleroz olgularında C9orf72 mutasyonu

KOÇ A. F. , DEMİR T. , İŞCAN D., başak N.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016

2016

2016

Bulbo spinal müsküler atrofi Kennedy hastalığı bir aile

KOÇ A. F. , DEMİR T. , GÜNDOĞDU EKEN A., Tunca C., başak n.

1st International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERINGCONGRESS, 26 Ekim - 28 Mayıs 2016

2016

2016

Cadasil Olgu sunumu

DEMİR T. , İŞCAN D., KOÇ A. F.

1st International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERINGCONGRESS, 26 Ekim - 28 Mayıs 2016

2015

2015

MEME KANSERİ MULTİPL KRANİAL NÖROPATİ

Demir T. , İŞCAN D., KOÇ A. F.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

2015

2015

PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ İLE PREZENTE OLAN AKUT MİYELOİD LÖSEMİ

Demir T. , KOÇ A. F. , İŞCAN D., ERGİN M. , ERDOĞAN Ş.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Ekim - 03 Kasım 2015

2015

2015

BAŞAĞRISININ NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ AKUADUKTAL STENOZ

Demir T. , İŞCAN D., KOÇ A. F.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

2015

2015

SCHWARTZ JAMPEL SENDROMU KONDRODİSTROFİK MYOTONİ

BALAL M. , Demir T. , KOÇ A. F.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

2015

2015

Multiple sclerosis with unusual initial symptoms

EVLİCE A. T. , DEMİR T. , KARAYALÇIN C., ÖZCAN F., Demirkiran D. M.

1st Congress of the European-Academy-of-Neurology, Berlin, Almanya, 20 - 23 Haziran 2015, cilt.22, ss.822 identifier

2013

2013

Frequency of early and late-onset seizure after stroke.

DEMİR T. , ASLAN K. , BALAL M. , BOZDEMİR H.

30th International Epilepsy Congress, Montreal, Kanada, 23 - 27 Haziran 2013, cilt.54, ss.35

2013

2013

Epilepsy prevalence in Adana Centrum.

BALAL M. , ASLAN K. , DEMİR T. , BOZDEMİR H.

30th International Epilepsy Congress, Montreal, Kanada, 23 - 27 Haziran 2013, cilt.54, ss.274

2003

2003

Analysis of molecular polymorphism in several Turkish almonds

Kuden A. , Kacar Y., Kuden A., BAYAZIT S., COMLEKCIOGLU S. , DEMIR T.

11th Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Angers, Fransa, 1 - 05 Eylül 2003, ss.551-555 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Vaka 13: Güçsüzlük, fasikülasyon ve unutkanlığı olan kadın hasta

DEMİR T. , KOÇ A. F.

DEMANS Sık ve Nadir Görülen Durumlar, Filiz Koç, Ahmet Evlice, Onur Bulut, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.90-97, 2020

2020

2020

Fasiyal Sinir Paralizisi

KOÇ A. F. , DEMİR T.

Acil Tıp Cep Kitabı A-CEP, Zeynep Kekeç, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.273-275, 2020

2020

2020

Subaraknoid Kanama (SAK)

DEMİR T. , KOÇ A. F.

Acil Tıp Cep Kitabı A-CEP, Kekeç Zeynep, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.283-285, 2020

2017

2017

Acil servisda inme hastasına yaklaşım

DEMİR T. , KOÇ A. F.

Acil Tıp Cep Kitabı, Kekeç Zeynep, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, ss.3-6, 2017

2017

2017

Acil Serviste İnme Hastasına Yaklaşım

DEMİR T. , KOÇ A. F.

Acil Tıp Cep Kitabı A-CEP, Kekeç Zeynep, Editör, Akademisyen Kitabevi, Adana, ss.3-6, 2017


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 3