Assoc. Prof. TURGAY DEMİR


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Neurology, Health Sciences

Metrics

Publication

132

Citation (WoS)

62

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

84

H-Index (Scopus)

8

Project

3

Thesis Advisory

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2012

2007 - 2012

Expertise In Medicine

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Turkey

2000 - 2006

2000 - 2006

Undergraduate

Firat University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

2011

2011

Expertise In Medicine

Serebrovasküler Hastalıklarda Erken ve Geç Dönem Nöbet Sıklığı

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Nöroloi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Neurology

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2016 - 2020

2016 - 2020

Assistant Professor

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2013 - 2016

2013 - 2016

Lecturer PhD

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Serebrovasküler Hastalıklar 1-2

Undergraduate

Undergraduate

Klinisyen Gözüyle BOS

Undergraduate

Undergraduate

Spinal Kord Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

Undergraduate

Undergraduate

Nörolojik Aciller

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2009

2009

Receptive Amusia Due to Cerebritis

Koc F., Demir T., Reel F.

NEUROSURGERY QUARTERLY , vol.19, no.4, pp.272-275, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Kas Hastalıkları Patogenezi

Demir T., Koç A. F.

Türkiye Klinikleri , vol.10, no.3, pp.274-279, 2017 (ESCI)

2016

2016

Myastenia Gravis ve Gebelik

EVLİCE A. T., DEMİR T.

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ , vol.25, no.1, pp.33-40, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

POEMS Sendromu: İki Olgu Sunumu

Demir T., Kurt Gök D., Koç A. F., Evlice A. T.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL , vol.40, no.2, pp.373-378, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

CADASIL: klinik-genetik korelasyon

Demir T., İŞCAN d., KOÇ A. F., BİŞGİN A.

5. Adana Genetik Günleri Nörogenetik Sempozyumu, Turkey, 23 - 24 March 2019, pp.41-46

2019

2019

Super refrakter status epileptikus’ta iki olgu

ERTÜRK A. Y., ASLAN K., DEMİR T., BOZDEMİR H., PEKÖZ M. T., BIÇAKCI Ş.

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2019, pp.223

2019

2019

Disfajik ALS hastasında nutrisyonel planlama

DEMİR T.

3.Türkiye İnme Akademisi, Muğla, Turkey, 3 - 06 October 2019, vol.25, pp.46-50

2018

2018

Olgu Sunumu: Sildenafil ile indüklenen akut iskemik inme

İŞCAN D., DEMİR T., BIÇAKCI Ş.

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018, pp.169

2018

2018

Yeni Başlangıçlı Dirençli Status Epileptikus (NORSE)

DEMİR T., KISA A., ASLAN K., BIÇAKCI Ş., BOZDEMİR H.

54.Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 30 November 2018 - 06 December 2019, pp.215

2018

2018

Postural Stability in Blepharospasm and the Effects of Botulinum Toxin Therapy

BALAL M., DEMİR T., erdem m., DEMİRKIRAN D. M.

International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Hong Kong, 5 - 09 October 2018 identifier

2018

2018

Bir Halk Sağlığı Sorunu: Metil Alkol İntoksikasyonu ve Nörolojik Tutulum

BALAL M., DEMİR T.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.725 Sustainable Development

2018

2018

İntravenöz trombolitik tedavi uygulanan akut iskemik inme hastalarında klinik özellikler ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi

DEMİR T., BALAL M.

II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.497

2017

2017

OLDUKÇA NADİR BİR ENSEFALİT: BATI NİL VİRÜSÜ ENSEFALİTİ

DEMİR T., AYVAZ H., CEREN AKGÖR M. H., ASLAN K.

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

2017

2017

METİL ALKOL İNTOKİSKASYONU VE NÖROLOJİK TUTULUM OLGU SERİSİ

BALAL M., DEMİR T., ONAN H. B., PEKÖZ M. T., BIÇAKCI Ş.

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 30 November 2017

2017

2017

Oldukça nadir bir ensefalit: Batı Nil Virüsü ensefaliti

DEMİR T., AYVAZ H., CEREN AKGÖR M. H., ASLAN K.

53.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017, pp.324

2016

2016

İlk semptomu epileptik nöbet olan Multipl Skleroz’lu hastalar Retrospektif Çalışma

BALAL M., DEMİR T., BOZDEMİR H., DEMİRKIRAN D. M.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.320

2016

2016

Başağrısının nadir nedenlerinden biri:Akuaduktal stenoz

DEMİR T., İŞCAN D., KOÇ A. F.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.236

2016

2016

115 İLK SEMPTOMU EPİLEPTİK NÖBET OLANMULTİPL SKLEROZLU HASTALAR RETROSPEKTİFÇALIŞMA

DEMİR T., BOZDEMİR H., DEMİRKIRAN D. M.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.115

2016

2016

Acil Tıp Anabilim dalına epileptik nöbet ile başvuran hastalarda nöbet etyolojisinin belirlenmesi

DEMİR T., ASLAN K., KEKEÇ Z., BOZDEMİR H.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.305

2016

2016

Meme Kanseri-Multipl Kranyal Nöropati

DEMİR T., İŞCAN D., KOÇ A. F.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.278 Sustainable Development

2016

2016

Geç başlangıçlı Rasmussen Ensefaliti olgusu

DEMİR T., BALAL M., ÇUBUK C., BIÇAKCI Ş.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.331

2016

2016

CADASIL:İki olgu sunumu

İŞCAN D., DEMİR T., KOÇ A. F.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.138

2016

2016

CADASIL İKİ OLGU SUNUMU

İŞCAN D., Demir T., KOÇ A. F.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 25 November - 01 December 2016

2016

2016

Myotonia Konjenita:Bir aile

TANTİK A., DEMİR T., KOÇ A. F.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.238-239

2016

2016

Amyotrofik lateral skleroz olgularında C9orf72 mutasyonu

KOÇ A. F., DEMİR T., İŞCAN D., başak N.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 October 2016

2016

2016

Bulbo spinal müsküler atrofi Kennedy hastalığı bir aile

KOÇ A. F., DEMİR T., GÜNDOĞDU EKEN A., Tunca C., başak n.

1st International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERINGCONGRESS, 26 October - 28 May 2016

2016

2016

Cadasil Olgu sunumu

DEMİR T., İŞCAN D., KOÇ A. F.

1st International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERINGCONGRESS, 26 October - 28 May 2016

2015

2015

GEÇ BAŞLANGIÇLI RASMUSSEN ENSEFALİTİ OLGUSU

DEMİR T., BALAL M., ÇUBUK C., BIÇAKCI Ş.

51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

2015

2015

BAŞAĞRISININ NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ AKUADUKTAL STENOZ

Demir T., İŞCAN D., KOÇ A. F.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

2015

2015

SCHWARTZ JAMPEL SENDROMU KONDRODİSTROFİK MYOTONİ

BALAL M., Demir T., KOÇ A. F.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

2015

2015

Monoterapi alan epilepsi hastalarında nöropsikolojik profilin değerlendirilmesi

EVLİCE A. T., DEMİR T., ASLAN K., BOZDEMİR H.

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.262

2015

2015

Schwartz-Jampel Sendromu (Kondrodistrofik Myotoni)

BALAL M., DEMİR T., KOÇ A. F.

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.231

2015

2015

PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ İLE PREZENTE OLAN AKUT MİYELOİD LÖSEMİ

Demir T., KOÇ A. F., İŞCAN D., ERGİN M., ERDOĞAN Ş.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 October - 03 November 2015

2015

2015

MEME KANSERİ MULTİPL KRANİAL NÖROPATİ

Demir T., İŞCAN D., KOÇ A. F.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015 Sustainable Development

2015

2015

Multiple sclerosis with unusual initial symptoms

EVLİCE A. T., DEMİR T., ÖZCAN F., KARAYALÇIN C., DEMİRKIRAN D. M.

1st Congress of the European-Academy-of-Neurolog, 1 - 03 June 2015

2015

2015

Multiple sclerosis with unusual initial symptoms

EVLİCE A. T., DEMİR T., KARAYALÇIN C., ÖZCAN F., Demirkiran D. M.

1st Congress of the European-Academy-of-Neurology, Berlin, Germany, 20 - 23 June 2015, vol.22, pp.822 identifier

2015

2015

Assesment of silent cerebral ischemia following coronary angiography procedure

DEVECİ O. S., İKİKARDEŞ M. F., ÇELİK A. İ., Çaglar ö., KARAASLAN M. B., DENİZ A., et al.

11th International Congress of Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 26 - 29 March 2015

2015

2015

ASSESMENT OF CILENT CEREBRAL ISCHEMIA FOLLOWING CORONARY ANJIOGRAPHY PROCEDURE

DEVECİ O. S., İKİKARDEŞ M. F., ÇELİK A. İ., ÖZMEN Ç., ÇAĞLIYAN Ç. E., DENİZ A., et al.

11TH INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 26 - 29 March 2015

2014

2014

NADİR GÖRÜLEN MULTİPL SKLEROZ SEMPTOMLARI

EVLİCE A. T., DEMİR T., KARAYALÇIN C., ÖZCAN F., DEMİRKIRAN D. M.

50.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 27 November 2014

2014

2014

Progresif inme ile prezente olan leptospiroz olgusu

DEMİR T., TANTİK A., İŞCAN D., BIÇAKCI Ş.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014, pp.243

2014

2014

Arı sokması sonrası gelişen Hipoksik İskemik Ensefalopati (HİE) ve zolpidem

DEMİR T., ERDEM M., TANTİK A., BIÇAKCI Ş.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014, pp.344

2014

2014

Clinical characteristics in patienst with cervical dystonia

DEMİRKIRAN D. M., DEMİR T., Kafadar M.

18Th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, 8 - 12 June 2014

2014

2014

Clinical characteristics in patients with cervical dystonia

DEMİRKIRAN D. M., DEMİR T., kafadar m.

18th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Stockholm, Sweden, 8 - 12 June 2014, vol.29, pp.495 identifier

2013

2013

Frequency of early and late-onset seizure after stroke.

DEMİR T., ASLAN K., BALAL M., BOZDEMİR H.

30th International Epilepsy Congress, Montreal, Canada, 23 - 27 June 2013, vol.54, pp.35

2013

2013

Epilepsy prevalence in Adana Centrum.

BALAL M., ASLAN K., DEMİR T., BOZDEMİR H.

30th International Epilepsy Congress, Montreal, Canada, 23 - 27 June 2013, vol.54, pp.274

2013

2013

Long term efficacy of botulinum toxin in patients with hemifacial spasm

DEMİR T., YILDIRIM Ş., DEMİRKIRAN D. M.

17th International congress of Parkinson's disease and movement disorders, 16 - 20 June 2013 identifier

2011

2011

Hemifasyal spazmda uzun dönem botulinum toksin etkinliği

DEMİR T., Yıldırım Ş., DEMİRKIRAN D. M.

47.Ulusal Nöroloji kongrresi, Turkey, 20 - 26 November 2011

2011

2011

Parkinsonizm ile prezente olan ekstrapontin myelinlolizis olgusu

DEMİR T., ASLAN K., BOZDEMİR H., DEMİRKIRAN D. M.

47.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011, pp.108

2011

2011

Kore klinik ve etyolojik spektrum

YILDIRIM Ş., DEMİR T., DEMİRKIRAN D. M.

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 20 - 25 November 2011

2011

2011

Hemifasyal spazmda uzun dönem botulinum toksini etkinliği

DEMİR T., yıldırım ş., DEMİRKIRAN D. M.

47.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011, pp.97

2011

2011

Teratogenic effects of antiepileptic drugs on epilepsy patients

BOZDEMİR H., ASLAN K., DEMİR T.

29th International Epilepsy Congress, Roma, Italy, 28 - 01 September 2011, vol.52, pp.27

2009

2009

Yaşlı hastalarda epilepsi ve klinik özellikleri

BOZDEMİR H., DEMİR T., ASLAN K.

45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, pp.277

2009

2009

Nöropsikiyatrik yakınmalarla prezente olan akkiz hepatoserebellar dejenerasyon:İki olgu

DEMİR T., KOÇ A. F., BOZDEMİR H.

45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, pp.254-255

2009

2009

Postural stability in cervical dystonia and the effect of botulinum toxin

DEMİRKIRAN D. M., DEMİR T., BIÇAKCI Ş., BOZDEMİR H.

13th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, 7 - 11 June 2009 identifier

2003

2003

Analysis of molecular polymorphism in several Turkish almonds

Kuden A., Kacar Y., Kuden A., BAYAZIT S., COMLEKCIOGLU S., DEMIR T.

11th Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Angers, France, 1 - 05 September 2003, pp.551-555 Sustainable Development identifier identifier

Books & Book Chapters

2020

2020

Vaka 13: Güçsüzlük, fasikülasyon ve unutkanlığı olan kadın hasta

DEMİR T., KOÇ A. F.

in: DEMANS Sık ve Nadir Görülen Durumlar, Filiz Koç, Ahmet Evlice, Onur Bulut, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.90-97, 2020

2020

2020

Vaka Sunumları 28,29,30,31,

EVLİCE A. T., KOÇ A. F., ÖVER F., HANGÜL C., BİLGE S., KESKİN O., et al.

in: Vaka sunumları Demans, Filiz koç, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.208-237, 2020

2020

2020

Vaka 14: Progresif konuşma güçlüğü

DEMİR T.

in: DEMANS Sık ve Nadir Görülen Durumlar, Filiz Koç, Ahmet Evlice, Onur Bulut, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.98-104, 2020

2020

2020

Vaka 11: İntraserebral kanamaya bağlı progresif afazi

DEMİR T.

in: DEMANS Vaka SunumlarıSık ve Nadir Görülen Durumlar, Filiz Koç, Ahmet Evlice, Onur Bulut, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.71-81, 2020

2020

2020

Vaka 12: Progresif İsimlendirme ve Obje Tanıma Güçlüğü

DEMİR T.

in: DEMANS Vaka SunumlarıSık ve Nadir Görülen Durumlar, Filiz Koç, Ahmet Evlice, Onur Bulut, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.82-89, 2020

2020

2020

Subaraknoid Kanama (SAK)

DEMİR T., KOÇ A. F.

in: Acil Tıp Cep Kitabı A-CEP, Kekeç Zeynep, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.283-285, 2020

2020

2020

İnme

DEMİR T.

in: Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep, Kekeç Zeynep, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.267-270, 2020

2020

2020

Fasiyal Sinir Paralizisi

KOÇ A. F., DEMİR T.

in: Acil Tıp Cep Kitabı A-CEP, Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.273-275, 2020

2018

2018

Girişimsel İşlem Sonrası Başağrıları

DEMİR T., BIÇAKCI Ş.

in: Başağrısı Tanı ve Tedavi Güncel Yaklaşımlar, Şebnem Bıçakcı, Musa Öztürk, Serap Üçler, Necdet Karlı, Aksel Siva, Editor, Galenos Yayınevi, İstanbul, İstanbul, pp.197-201, 2018

2018

2018

İyatrojenik Beyin Kanamalarının Yönetimi

DEMİR T., BIÇAKCI Ş.

in: Türkiye Klinikleri Özel Konular İnme-II, Gökçe Mustafa, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.20-25, 2018

2018

2018

Nörovasküler Nedenlere Bağlı Başağrıları

DEMİR T., BIÇAKCI Ş.

in: Başağrısı Tanı ve Tedavi Güncel Yaklaşımlar, Şebnem Bıçakcı, Musa Öztürk, Serap Üçler, Necdet Karlı, Aksel Siva, Editor, Galenos Yayınevi, İstanbul, İstanbul, pp.178-187, 2018

2017

2017

Nörovasküler Nedenlere Bağlı Başağrıları

DEMİR T., BIÇAKCI Ş.

in: Nöroloji’de Ayırıcı Tanı, Nerses Bebek, Elif Kocasoy Orhan, Editor, O’tıp Kitabevi, İzmir, pp.222-224, 2017

2017

2017

Acil servisda inme hastasına yaklaşım

DEMİR T., KOÇ A. F.

in: Acil Tıp Cep Kitabı, Kekeç Zeynep, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, pp.3-6, 2017

2017

2017

Acil Serviste İnme Hastasına Yaklaşım

DEMİR T., KOÇ A. F.

in: Acil Tıp Cep Kitabı A-CEP, Kekeç Zeynep, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.3-6, 2017


Citations

Total Citations (WOS): 64

h-index (WOS): 4