Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Mineralogical Mapping on Mars Using Hyperspectral CRISM Data

Geosound , vol.55, no.1, pp.1-19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fault-related Alarm Detection of a Wind Turbine SCADA System

2021 3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Ankara, Turkey, 11 June 2021 identifier

NETCAD/MADİOS MODÜLÜNÜN ÖRNEK BİR MADEN SAHASINA UYGULANMASI

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018

Toz Patlayabilirlik Ölçme Cihazlarının Gelişimi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 2017, 2 - 03 November 2017

AEL/Kışlaköy Açık Maden İşletmesi Batı Nihai Şevinin Olasılığa Dayalı Duraylılık ve Risk Analizi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.597-614

AEL/Kışlaköy Açık Ocağında Radarlı Şev İzleme Sistemi Kullanılarak Heyelanın Önceden Tahmin Edilmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.120-130

STABILITY AND RISK ANALYSIS BASED ON THE PROBABILITY THEORY AT AEL/KIŞLAKÖY OPEN CAST MINE?S WESTERN FINAL SLOPE

6th International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining?2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.597-614

RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİ İLE İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN YÖNETİMİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, 2 - 03 November 2017

Examination of Relationship between Grindability Properties and Chemical Contents of Afsin-Elbistan Lignites

25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.687-692

Tufanbeyli Linyit Sahasındaki Zeminlerin Kazılabilirlik Özelliklerinin Araştırılması

Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.346-361

Düşük Kaliteli Kömürlerde Tenör-Tonaj Eğrileri ile Günlük Üretim Planlarının Hazırlanması

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.283-290

Kömürlerin petrografk özellikleri ile dayanımları arasındaki ilişkinin araştırılması

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.2967-2973

Kömürlerin petrografik özellikleri ile dayanımları arasındakiilişkinin araştırılması

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

Afşin-Elbistan (B) Linyit Sahasındaki Örtü Tabakalarının Kazılabilirlik Özelliklerinin İncelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3276-3279

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Paylaşım Platformu: Safety Feed Uygulaması

8. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU SAFETY FEED UYGULAMASI

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016

yeraltı kömür ocaklarında koruyucu taş tozu serpme (şistleme) uygulamasının optik yansıtma tekniği ile kontrolü

Maden İşletmelerinde iş sağlığı ve iş güvenliği sempozyumu'2015, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015, vol.1, pp.105-114

Yeraltı Kömür Ocaklarında Koruyucu Taş Tozu Serpme Şistleme Uygulamasının Optik Yansıma Tekniği ile Kontrolü

maden işletmelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği sempozyumu 2015, Adana, Turkey, 21 December 2015 - 22 November 2016, pp.105-114

Physical, geological and engineering properties of Gyttja in the Afşin-Elbistan basin, Turkey

international porous and powder materials symposium, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2013, vol.1, pp.193

Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

VI. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 April 2011, pp.395-402

İş Hijyeni ve Disiplinler Arası Çalışmanın Önemi

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 February 2010, pp.15-20

Taşocağı işletmelerinde solunabilir tozların kristalin silika (SiO2) içeriklerinin kantitatif X-ışını kırınımı yöntemi ile analizi

Maden İşletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 15 October 2009, pp.189-195

Yeniköy Linyitleri Açık Maden İşletmelerinde İş Kazaları Kayıtlarına Bağlı Risk Analizi

5. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.325-334

Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi çalışanlarının mesleki kas iskelet risklerinin değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 04 January 2008, pp.125-132

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirilmesi

İş Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 05 October 2007, pp.223-232

Kaliçilerin Mikromorfolojik ve Fiziko-Mekanik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KAYAMEK?2006, VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İstanbul, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.341-351

Kantitatif XRD tekniği ile zemin ve linyit örneklerinin mineralojik analizi

Türkiye 15. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 1 - 03 November 2006, pp.403-410

Evaluation of Occupational Safety and Healthy in Surface Mines

Proceedings of the European Safety and Reliability Conference (ESREL 2006), Estoril, Portugal, 11 - 15 October 2006, pp.841-846

Kaliçilerin mikromorfolojik ve fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2006, pp.341-351

Evaluation of occupational safety and health in surface mines

European Safety and Reliability Conference (ESREL 2006), Estoril, Portugal, 18 - 22 September 2006, pp.841-846 Sustainable Development identifier identifier

Afşin-Elbistan A (Kışlaköy) Açık İşletmesinde Optimum Ocak Sınırlarının Belirlenmesi

Türkiye Uluslararası 19. Madencilik Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2005, pp.107-111

Taş ocaklarında toz dağılımının modellenmesi

1. Taşocakları Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 August 2005, pp.21-29 Sustainable Development

Afşin-Elbistan A (Kışlaköy) açık işletmesinde optimum ocak sınırlarının belirlenmesi

Türkiye Uluslararası 19. Madencilik Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 June 2005, pp.107-111

Kömürün Mineral Madde İçeriğinin Belirlenmesi

Türkiye 14. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 July 2004, pp.103-107

Kömürün Mineral Madde İçeriğinin Toz Kömür Yakma Sistemindeki Rolü

Türkiye 13. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 13 - 15 November 2002, pp.277-286

Classification of Afsin-Elbistan Lignites (K.Maras, Turkey) and Its Effect on the Thermal Power Station

7th Int. Conference on Mining, Petroleum and metallurgical engineering (MPM), Assiut, Egypt, 9 - 13 July 2001, pp.304-314

The Effects of Operational Parameters on the Output Efficiency of the Bucket Wheel Excavator

Proc. 17th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET, Ankara, Turkey, 20 - 24 June 2001, pp.663-669

The effects of operational parameters on the output efficiency of the bucket wheel excavator

17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2001), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2001, pp.663-669 identifier

Afşin-Elbistan Linyitlerinin Termik Santralinin Performansı Üzerindeki Etkileri

Türkiye 12. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 15 - 17 November 2000, pp.277-286

A New Approach to Open Pit Scheduling

4.Int. Symposium on Exploration of Mineral Resources Deposit and Underground Construction in Complicated Hydrogeological Conditions, Belgorad, Russia, 21 - 27 July 1997, pp.306-317

Coal Quality Control in Afşin-Elbistan Lignite Deposit

4.Int. Surface Mining Symposium, Aachen, Germany, 17 - 23 July 1995, pp.25-28 Sustainable Development

Afşin?Elbistan Termik Santralında Kömür Harmanlama Çalışmaları

Çukurova Üniversitesi Mühendislik?Mimarlık Fakültesi 15.Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 1994, pp.411-421

Determination of Quaternary Strata Diggability with Bucket Wheel Excavators

Mine Planning and Equipment Selection?94, İstanbul, Turkey, 11 - 17 July 1994, pp.495-499

DETERMINATION OF QUATERNARY STRATA DIGGABILITY WITH BUCKET WHEEL EXCAVATORS

3rd International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 1994, pp.495-499 identifier

Metrics

Publication

76

Citation (WoS)

191

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

237

H-Index (Scopus)

7

Project

14

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

20

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals