Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigation of explosibility characteristics of some Turkish lignite coal dusts

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTİLİZATİON AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, vol.1, pp.1-7, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The effect of major element oxide and moisture loss on grindability of Afsin?Elbistan low-grade coal

Energy Sources, Part A: Recovery,ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTİLİZATİON AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, no.39, pp.1216-1221, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The effect of major element oxide and moisture loss on grindability of Afsin-Elbistan low-grade coal

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.39, no.12, pp.1216-1221, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of explosibility characteristics of some Turkish lignite coal dusts

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.39, no.21, pp.2039-2045, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Pneumoconiosis and quartz content of respirable dusts in the coal mines in Zonguldak, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, vol.116, pp.26-35, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimation of strength and deformation properties of Quaternary caliche deposits

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.67, no.3, pp.353-366, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of occupational safety and health in surface mines

SAFETY SCIENCE, vol.46, no.6, pp.1016-1024, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of fly ash properties from Afsin-Elbistan coal basin, Turkey

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.119, pp.85-92, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Studies of the relationship between mineral matter and grinding properties for low-rank coals

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, vol.60, no.1, pp.81-84, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Geostatisticall grade control and opencast mine planning in a multi-layer coal deposit

CIM BULLETIN, vol.96, no.1073, pp.82-83, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier

Applications of continuous surface mining technology in Afsin-Elbistan lignite basin

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION A-MINING INDUSTRY, vol.107, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Kamera Görüntüsü Tabanlı Kömür Tozu Patlayabilirlik Ölçme Sistemi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, no.4, pp.123-132, 2018 (National Refreed University Journal)

Reducing and analysizing of flow accelerated corrosion at thermal power plant, heat recovery steam generators

ıinternational journal of engineering research and application, vol.7, no.1, pp.22-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tufanbeyli Linyitlerinin Mineral Madde İçeriğinin Interaktive Rietveld TemelliX Işını Difraksiyonu Yöntemi ile Kantitatif Olarak İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.243-250, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tufanbeyli Linyitlerinin Mineral Madde İçeriğinin İnteraktive Rietveld Temelli X Işını Difraksiyonu Yöntemi ile Kantitatif Olarak İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.243-250, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tufanbeyli Linyitlerinin Mineral Madde İçeriğinin Interaktivite Rietveld Temelli X Işını Difraksiyonu Yöntemi ile Kantitatif Olarak İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.243-250, 2016 (National Refreed University Journal)

Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yangın ve Güvenlik Dergisi, no.153, pp.92-100, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Control of Coal Output at Kislakoy Opencast Mine Elbistan Turkey

Surface Mining, Braunkohle and Other Minerals, vol.53, no.1, pp.73-77, 2001 (Non-Refreed Journal)

Çukurova Bölgesinde Kullanılan ithal Kömürlerin Çevresel Etkileri

ÇÜ Müh. Mim. Fak. Dergisi, pp.251-262, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NETCAD/MADİOS Modülünün Örnek Bir Maden Sahasına Uygulanması

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.207-2017

NETCAD/MADİOS MODÜLÜNÜN ÖRNEK BİR MADEN SAHASINA UYGULANMASI

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018

Netcad/Madios Modülünün Örnek Bir Maden Sahasına Uygulanması

Uluslararası Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.207-217

Toz Patlayabilirlik Ölçme Cihazlarının Gelişimi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 2017, 2 - 03 November 2017

AEL/Kışlaköy Açık Maden İşletmesi Batı Nihai Şevinin Olasılığa Dayalı Duraylılık ve Risk Analizi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.597-614

TOZ PATLAYABİLİRLİK ÖLÇME CİHAZLARININ GELİŞİMİ

Uluslararası maden işletmelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği sempozyumu 2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.696-705

AEL/Kışlaköy Açık Ocağında Radarlı Şev İzleme Sistemi Kullanılarak Heyelanın Önceden Tahmin Edilmesi

Maden İşletmelerinde iş sağlığı ve iş güvenliği sempozyumu'2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.120-130

STABILITY AND RISK ANALYSIS BASED ON THE PROBABILITY THEORY AT AEL/KIŞLAKÖY OPEN CAST MINE?S WESTERN FINAL SLOPE

6th International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining?2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.597-614

RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİ İLE İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN YÖNETİMİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, 2 - 03 November 2017

Examination of Relationship between Grindability Properties and Chemical Contents of Afsin-Elbistan Lignites

25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.687-692

Examination of Relationship between Grindability Properties and Chemical Contents of Afsin-Elbistan Lignites

25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.687-692

Tufanbeyli Linyit Sahasındaki Zeminlerin Kazılabilirlik Özelliklerinin Araştırılması

Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.346-361

Düşük Kaliteli Kömürlerde Tenör-Tonaj Eğrileri ile Günlük Üretim PLanlarının Hazırlanması

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.283-290

Kömürlerin petrografk özellikleri ile dayanımları arasındaki ilişkinin araştırılması

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.2967-2973

Kömürlerin petrografik özellikleri ile dayanımları arasındakiilişkinin araştırılması

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

Afşin-Elbistan (B) Linyit Sahasındaki Örtü Tabakalarının Kazılabilirlik Özelliklerinin İncelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3276-3279

Kömürlerin Petrografik Özellikleri ile Dayanımları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.1-13

Kömürlerin Petrografik Özellikleri ile Dayanımları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3249-3254

Afşin?Elbistan (B) Linyit Sahasındaki Örtü Tabakalarının Kazılabilirlik Özelliklerinin İncelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.1-13

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU SAFETY FEED UYGULAMASI

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Paylaşım Platformu: Safety Feed Uygulaması

8. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.1

yeraltı kömür ocaklarında koruyucu taş tozu serpme (şistleme) uygulamasının optik yansıtma tekniği ile kontrolü

Maden İşletmelerinde iş sağlığı ve iş güvenliği sempozyumu'2015, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015, vol.1, pp.105-114

Yeraltı Kömür Ocaklarında Koruyucu Taş Tozu Serpme Şistleme Uygulamasının Optik Yansıma Tekniği ile Kontrolü

maden işletmelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği sempozyumu 2015, Adana, Turkey, 21 December 2015 - 22 November 2016, pp.105-114

pliyosen yaşlı kars bölgesi bazaltlarının kırmataş olarak kullanılabilirliği

7. ulusal kırmataş sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 March 2015, vol.1, pp.329-334

Physical, geological and engineering properties of Gyttja in the Afşin-Elbistan basin, Turkey

international porous and powder materials symposium, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2013, vol.1, pp.193

Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

VI. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 April 2011, pp.395-402

İş Hijyeni ve Disiplinler Arası Çalışmanın Önemi

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 February 2010, pp.15-20

İsdemir A.Ş. ve Kardemir A.Ş. kok fabrikalarında iş kazası kayıtlarına bağlı risk analizi

Maden İşletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 15 October 2009, pp.221-228

Taşocağı işletmelerinde solunabilir tozların kristalin silika (SiO2) içeriklerinin kantitatif X-ışını kırınımı yöntemi ile analizi

Maden İşletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 15 October 2009, pp.189-195

Yeniköy Linyitleri Açık Maden İşletmelerinde İş Kazaları Kayıtlarına Bağlı Risk Analizi

5. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.325-334

Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi çalışanlarının mesleki kas iskelet risklerinin değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 04 January 2008, pp.125-132

İnşaat işlerinde iş güvenliği açısından risk değerlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği sempozyomu, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2007

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirilmesi

İş Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 05 October 2007, pp.223-232

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 April 2007

Kaliçilerin Mikromorfolojik ve Fiziko-Mekanik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KAYAMEK?2006, VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İstanbul, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.341-351

Kantitatif XRD tekniği ile zemin ve linyit örneklerinin mineralojik analizi

Türkiye 15. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 1 - 03 November 2006, pp.403-410

Evaluation of Occupational Safety and Healthy in Surface Mines

Proceedings of the European Safety and Reliability Conference (ESREL 2006), Estoril, Portugal, 11 - 15 October 2006, pp.841-846

Kaliçilerin mikromorfolojik ve fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2006, pp.341-351

Evaluation of occupational safety and health in surface mines

European Safety and Reliability Conference (ESREL 2006), Estoril, Portugal, 18 - 22 September 2006, pp.841-846 identifier identifier

Afşin-Elbistan A (Kışlaköy) Açık İşletmesinde Optimum Ocak Sınırlarının Belirlenmesi

Türkiye Uluslararası 19. Madencilik Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2005, pp.107-111

Taş ocaklarında toz dağılımının modellenmesi

1. Taşocakları Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 August 2005, pp.21-29

Afşin-Elbistan A (Kışlaköy) açık işletmesinde optimum ocak sınırlarının belirlenmesi

Türkiye Uluslararası 19. Madencilik Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 June 2005, pp.107-111

Kömürün Mineral Madde İçeriğinin Belirlenmesi

Türkiye 14. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 July 2004, pp.103-107

Kömürün Mineral Madde İçeriğinin Toz Kömür Yakma Sistemindeki Rolü

Türkiye 13. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 13 - 15 November 2002, pp.277-286

Classification of Afsin-Elbistan Lignites (K.Maras, Turkey) and Its Effect on the Thermal Power Station

7th Int. Conference on Mining, Petroleum and metallurgical engineering (MPM), Assiut, Egypt, 9 - 13 July 2001, pp.304-314

The Effects of Operational Parameters on the Output Efficiency of the Bucket Wheel Excavator

Proc. 17th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET, Ankara, Turkey, 20 - 24 June 2001, pp.663-669

The effects of operational parameters on the output efficiency of the bucket wheel excavator

17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2001), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2001, pp.663-669 identifier

Afşin-Elbistan Linyitlerinin Termik Santralinin Performansı Üzerindeki Etkileri

Türkiye 12. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 15 - 17 November 2000, pp.277-286

A New Approach to Open Pit Scheduling

4.Int. Symposium on Exploration of Mineral Resources Deposit and Underground Construction in Complicated Hydrogeological Conditions, Belgorad, Russia, 21 - 27 July 1997, pp.306-317

Coal Quality Control in Afşin-Elbistan Lignite Deposit

4.Int. Surface Mining Symposium, Aachen, Germany, 17 - 23 July 1995, pp.25-28

Afşin?Elbistan Termik Santralında Kömür Harmanlama Çalışmaları

Çukurova Üniversitesi Mühendislik?Mimarlık Fakültesi 15.Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 1994, pp.411-421

Determination of Quaternary Strata Diggability with Bucket Wheel Excavators

Mine Planning and Equipment Selection?94, İstanbul, Turkey, 11 - 17 July 1994, pp.495-499

DETERMINATION OF QUATERNARY STRATA DIGGABILITY WITH BUCKET WHEEL EXCAVATORS

3rd International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 1994, pp.495-499 identifier