Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of size and insertion angle of orthodontic mini-implants on skeletal anchorage

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.156, ss.220-228, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Porcelain refinishing with two different polishing systems after orthodontic debonding

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.78, ss.947-953, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of sandblasting and silica coating on the bond strength of rebonded mechanically retentive ceramic brackets

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.134, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of food simulants, on porcelain-composite bonding

DENTAL MATERIALS, cilt.23, ss.1369-1372, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Orthodontic bonding to several ceramic surfaces: Are there acceptable alternatives to conventional methods?

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.132, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Porcelain surface treatment by laser for bracket-porcelain bonding

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.128, ss.630-637, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tooth-size ratio for patients requiring 4 first premolar extractions

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.128, ss.78-86, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multidisciplinary approach for the rehabilitation of dentoalveolar trauma

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.20, ss.293-299, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Asymmetric maxillary expansion (AMEX) appliance for treatment of true unilateral posterior crossbite

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.122, ss.164-173, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of aerosol contamination during debonding procedures

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.71, ss.299-306, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mikro implant Uygulamalarında Tedavi Planlaması

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ, cilt.4, ss.31-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new type of modified Essix Retainer for anterior open bite retention.

Progress in orthodontics, cilt.11, ss.45-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Kızlarda ve Erkeklerde Diş Boyutları, Ark Boyutları ve Diş Boyut Uyuşmazlığının İncelenmesi

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.19-27, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Multi-P Aygıtı İle Erken Dönem Tedavisi: Olgu Sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016, ss.50

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin Tarihçesi

İkinci Uluslararası Katılımlı Diş Hekimliği Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Aralık 2012, ss.241

The Relationship Between Quality of Life and Dento Facial Awareness in Turkish Adolescents

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2011, ss.216

Çocuklarda Güçlendirilmiş Özerklik Etik Açıdan Bir Değerlendirme

10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2006, ss.135-136

Ortodontide Aydınlatılmış Onam

9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2004, ss.59

Bilim Felsefesinin Işığında Kraniyofasiyal Biyoloji

38. International History of Medicine Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2002, ss.375

Ortodontide Estetik İkilemler

7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2001, ss.29