Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Multi-P Aygıtı İle Erken Dönem Tedavisi: Olgu Sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 24 - 28 September 2016, pp.50

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin Tarihçesi

İkinci Uluslararası Katılımlı Diş Hekimliği Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 December 2012, pp.241

The Relationship Between Quality of Life and Dento Facial Awareness in Turkish Adolescents

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011, pp.216

Çocuklarda Güçlendirilmiş Özerklik Etik Açıdan Bir Değerlendirme

10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 28 September 2006, pp.135-136

Ortodontide Aydınlatılmış Onam

9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2004, pp.59

Bilim Felsefesinin Işığında Kraniyofasiyal Biyoloji

38. International History of Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 06 September 2002, pp.375

Ortodontide Estetik İkilemler

7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2001, pp.29