Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating the two parameter analysis of Lipovetsky for simultaneous systems

STATISTICAL PAPERS, cilt.61, ss.2059-2089, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficiency of Mansson's method: Some numerical findings about the role of biasing parameter in the estimation of distributed lag model

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.49, ss.2333-2346, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of target function on the predictive performance of the two-stage ridge estimator

JOURNAL OF FORECASTING, cilt.38, ss.749-772, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multicollinearity in simultaneous equations system: evaluation of estimation performance of two-parameter estimator

COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, cilt.37, ss.5334-5357, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Robust two parameter ridge M-estimator for linear regression

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, cilt.42, ss.1490-1502, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the Restricted Liu Estimator in the Logistic Regression Model

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.44, ss.217-232, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

RESTRICTED TWO PARAMETER RIDGE ESTIMATOR

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS, cilt.55, ss.455-469, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Inequality constrained ridge regression estimator

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, cilt.83, ss.2391-2398, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the performance of two parameter ridge estimator under the mean square error criterion

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.219, ss.4718-4728, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining the Effect of Some Biasing Parameter Selection Methods for the Two Stage Ridge Regression Estimator

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE, no.6, ss.1878-1885, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Two Stage Modified Ridge Estimator and Its Performance

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE, cilt.22, ss.1631-1637, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Liu Estimation for Tobit Regression Model

20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2020), Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020

On the Predictive Performance of Distributed Lag Model

20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2020), Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020

Two Parameter Ridge Estimator for Simultaneous System: A Mathematical Programming Evidence for Selecting Biasing Parameters

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), Adana, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2019, ss.423-433

A BAYESIAN APPROACH TO THE RESTRICTIONS IN ALMON MODEL

ICOAEF19, VI International Conference on Applied Economics and Finance, Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.54

Mixed Frequency Estimation by Smoothed Least Squares

11. INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS (ISC 2019), Muğla, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2019, ss.101

Improving Two Stage Two Parameter Ridge Estimator under Linear Restrictions

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.254-271

Considering Linear Constraints for Almon Two Parameter Ridge Estimation

11. INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS (ISC2019), Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, ss.374-386

Developing a First Order Two Parameter Estimator for Generalized Linear Model

11th International Statistics Congress, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, ss.987-1001

A Mathematical Programming Procedure for Examining Biasing Parameters of Two Stage Two Parameter Estimator

11. INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS (ISC2019), Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, ss.319-327

Examination of a two parameter estimator with mathematical programming method

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019), Konya, Türkiye, 11 - 13 Temmuz 2019, ss.203-204

Eşanlı Denklemler Modeli için Bazı Uyarlanabilir Optimal Tahmin Edicilerin Tanımlanması

4 International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS (IMSEC 2019), Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.832-838

İki Aşamalı Liu Tipi Tahmin Edici için Matematiksel Programlama Yaklaşımıyla Parametre Seçimi

4 International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS (IMSEC 2019), Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.825-831

IMPLEMENTATION OF LINEAR CONSTRAINTS IN DISTRIBUTED LAG MODEL

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, ss.765-775

INVESTIGATION OF TWO STAGE RIDGE ESTIMATOR UNDER LINEAR CONSTRAINTS

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, ss.752-764

İki Aşamalı İki Parametreli Ridge Tahmin Edicinin Performansını Değerlendirmede Çapraz Geçerlilik Kriterinin Kullanılması

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.1010-1016

Almon Modelinde Çapraz Geçerlilik Kriterinin Kullanımı ile Ridge ve Liu Tahmin Edicilerin Ön Tahmin Performansının Geliştirilmesi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.651-654

EXAMINATION ON THE PERFORMANCE OF SOME BIASING PARAMETERS FOR SHILLER?S ESTIMATOR IN DISTRIBUTED LAG MODEL

4th International researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC2018), İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018, ss.74

ASSESSING THE PERFORMANCE OF MODIFIED RIDGE ESTIMATOR IN SIMULTANEOUS SYSTEMS

4th International researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC2018), İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018, ss.77

Assessment of Two Parameter Estimator at the Second Stage via a Monte Carlo Experiment

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELING, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.113

Biased estimators in simultaneous equations model

? 1. International Mediterranean science and engineering congress(IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.1

Selection Methods of the parameter k for Two Parameter Ridge Estimator

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.1

A Survey of Liu Estimator

3. International Eurasian Conference on Mathematical sciences and Applications, IECMSA-2014, Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2014, ss.1

Ridge estimator with Correlated errors under Inequality Restrictions

International Eurasian Conference on Mathematical sciences and Applications, IECMSA-2014, Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2014, ss.1

A New Restricted Estimator

International 8th Statistics Congress, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.110-111

A New Two Parameter Robust-Ridge Estimator Based On M-Estimator

14th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Bosna-Hersek, 2013., Sarajova, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.362

lnequality Constrained Ridge Regression Estimation

14th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.339

On the restricted Liu estimator for the logistic regression model

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, ss.1

İki parametreli ridge tahmin edici ve bazı karşılaştırmalar

19. İstatistik Araştırma Sempozyumu 2010, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2010, ss.1