Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Syrian immigrants in Turkey: services, satisfaction and Suggestions for policy-making

REVISTA SAN GREGORIO, vol.36, pp.403-416, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Türklerde Yaşam Tarzı Olarak Göç Olgusu "Göç Yolda Düzelir"

Folklor/Edebiyat, vol.25, no.100, pp.815-824, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Importance of Sports In İntegrating Refugees Into Germany

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.8, no.2, pp.2-7, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

SURİYELİ GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONUNDA EĞİTİM VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ; HOLLANDA ÖRNEĞİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER

e Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, vol.27, no.2, pp.236-246, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

21.Yüzyılın Akademik Eğitim Konsepti ve Üniversitelerin Rolü

21.YÜZYILDA EĞİTİM ve TOPLUM, vol.7, no.21, pp.951-965, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Think Tanks and NGO's in Turkey and Netherlands

Journal of Current Researches on Social Science, vol.7, pp.379-392, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ein Kind - Zwei Sprachen Doppelabschluss, Esen E, Engin H, Eds., Desen Ofset A.Ş., Ankara, pp.215-235, 2017

Von der S., vol.1, no.1, pp.192-217, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye ve Hollanda da Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri

21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.5, no.15, pp.62-78, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

YÜKSEKÖĞRETİMDE STANDARDİZASYON ve AKREDİTASYON ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLU HOLLANDA ÖRNEĞİ

HASTANE ÖNCESİ, vol.1, no.1, pp.17-22, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hubris sendromuna yakalanan yöneticilerde çocukluktaki aile içi iletişimin etkisinin incelenmesi

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.5, no.13, pp.119-132, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Batı Avrupada Çok Kültürlü Toplum Olgusu ve Kültürlerarası İletişimin Önemi

Eğitim ve Toplum, vol.2, no.4, pp.143-152, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

GRENZELOZE SAMENLEVING EN DE WERELDBURGER

VVO Magazine, no.9, pp.31-33, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

MINAROTY LANGUAGE CULTURE TEACHING AND INTERCULTURAL EDUCATION

A MOROCCAN JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING, pp.18-28, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nieuwe School Talen

Levende Talen, vol.44, no.523, pp.525-531, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Meerwaarde van multicultLlrele samenlerring en de functie van het onder-wijs daarin

AVS Director 321, pp.302-304, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

VOORKENNIS MAG HEERLIJK MEETELLEN Öğrencinin sahip olduğu Anadili geçerli bir akçedir

Levende Talen, vol.42, no.477, pp.52-57, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Turkse Taal Verdient GelijkWaardige Plaats

UITLEG, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

TWEETALIGHEID VERHOOGT KANS OP WERK

HS HET SCHOOLBLAD, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürel Farklılıkların Aşılmasında Kültürlerarası İletişimin Önemi

AB Ülkelerinde Başarılı Girişimcilik, 29 December - 29 November 2019

21. YÜZYILIN AKADEMİK EĞİTİM KONSEPTİ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

9.ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.263-273 Creative Commons License

Mobility and solutions for intercultural communication disorders: the case of Syrian refugees in Hatay

T&R Research Foundation Flanders, Antwerp 2018, Antwerpen, Belgium, 30 May - 01 June 2018, pp.25-26 Creative Commons License

KÜRESELLEŞMEYLE SOSYAL BİLGİLERE DERSİNDE YENİ BOYUTLAR-YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

EYFOR 8. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.371-385

Türk Kooperatif Yönetim Performanısna Etkisi Açısından Toplumsal İletişim Ağı Kooperatifçilikçe Hollanda Örneği

Sosyal Ekonomik Ağları: Küresel Değişim İçin İşbirliği, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.52, pp.811-835 Creative Commons License

Hollanda ve Türkiye'de Memur Haklarının Örgütsel İletişim ve Performansa Etkisi

İTÜ Yönetim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 09 December 2016, pp.1-10 Creative Commons License

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 3 - 05 November 2016

Türkiye?de Göçmen Çocuklarına Yönelik İvedi Eğitim ve Uyum Politika Önerileri

ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 November 2016, pp.227-238

Hollanda'da Eğitimin Misyonu ve Denetleme-Teftiş- Kurulu'nun Eğitimin Kalitesine Katkısı

8.ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1-7

Türkiye'deki Göçmen Çocuklarının Topluma Kazandırılması için Hollanda'nın Deneyimlerinden Alınabilecek Dersler

2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Konya, Turkey, 23 - 25 September 2016, pp.555-565 Creative Commons License

FROM INTERPRETER TO LANGUAGE ANALYST

MULTI LINGUALISM, Aarhus, Denmark, 15 - 17 September 2016, pp.71-79

İletişimde Kültür ve Kimliğin Etkisi

ICMS-International Congress on Media Studies/2.ci Uluslararası Medya Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2016, pp.602-610 Creative Commons License

Kültürün Kimliğe Etkisi Evrensel Değerler ve Dünya Bireyi Kimlik oluşumu ve Kültür Dil Kültür ile Kimlik arasında çift yönlü bir köprüdür

"21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik"Uluslararası Multidisipliner Sempozyum, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 May 2014, pp.298-308

INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL IN ?THE GLOBAL VILLAGE? AND HOW IT SHOULD BE MANAGED

THE IRES INTERNATIONAL CONFERENCE-21st International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS), Amsterdam, Netherlands, 25 December 2015, vol.21, no.161, pp.61-66 Creative Commons License

Hollanda eğitim sisteminde Türk öğrencilerin genel durumu geçmişten bugüne okul öncesi eğitim uygulamaları ile iki dilli okul öncesi eğitim

Türk-Alman Kreşlere Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Müfredat Çalışmaları, Antalya, Turkey, 11 - 12 November 2015

ÇAĞDAŞ TOPLUM VE DÜNYA BİREYLİĞİNE HAZIRLAMA POLİTİKASI

ULUSLAR ARASI EĞİTİM YÖNETİM FORUMU, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 November 2015, pp.252-254

Gelecek Kuşaklarda İletişim Sanatı ve İnsan Sermayesi-Communıcatıon Arts And Human Capıtal In The Future Generatıons

II.Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.229-236 Creative Commons License

Yüksek öğretimde Standardizasyon ve Akreditasyon; Çok Kültürlü Toplumlu Hollanda Örneği

Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2015, no.1, pp.17-25 Creative Commons License

Kültürün Kimliğe Etkisi - Evrensel Değerler ve Dünya Bireyi

21. Yüzyıl penceresinden Kültür ve Kimlik, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 May 2014, pp.298-308 Creative Commons License

İLETİŞİMDE SANAL BAHAR Birey ve uluslara etkisi

", ITICAM 2014, International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Sharja-Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014, pp.202-208 Creative Commons License

AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMU YÖNETİMİ HOLLANDA ÖRNEĞİ VE ALINACAK DERSLER Çok kültürlülük ve büyüme kaynaklı kamu yönetimi iletişim sanatı

KAYFOR XI, ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, 19 MAYIS ÜNİ.SAMSUN, Samsun, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.350-370

Her Şey Dahil?e Güçlü Alternatif: Misafirperverlik

Uluslararası Turizm Konferansı, Antalya, Turkey, 02 February 2012, pp.1-7

How Policy on (ethnic) community language teaching is implemented in Dutch schools

Auf den Weg in die Multikulturelle Gesellschaft?, Berlin, Germany, 15 - 20 March 1999, pp.47-55

Eigen Taal Onderwijs in Nederland-Hollanda'da Türkçe Eğitimi

Migrant en Samenleving, Tilburg, Netherlands, 11 November 1995

Het Intercultureel Onderwijs

Migrant en Samenleving, 27 November 1994

KARAVAN SAKİNLERİ VE ÇİNGENELERİN EĞİTİM DURUMLARI

1. AKDENİZ YÖRESİ TÜRK TOPLULUKLARI SOSYO KÜLTÜREL YAPISI (YÖRÜKLER), Antalya, Turkey, 25 - 26 April 1994, pp.185-190 Creative Commons License

Books & Book Chapters

YABANCI UYRUKLU ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE OKUL GÜVENLİĞİ SORUNLARI

in: Güvenli Okul, İsmail Demircioğlu,Zakir Avşar,Ebru Demircioğlu,Can Ozan Tuncer, Editor, PEGEM, Ankara, pp.111-146, 2020 Creative Commons License

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN YAŞAM BAŞARISINDAKİ ÖNEMİ

in: İLETİŞİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, "Tüfekçi Ö.K.", Editor, Lambert, İstanbul, pp.1-11, 2017 Creative Commons License

Von den Anfangen bis heute Entwicklung Bilingualer Bildungspraktiken fur Kinder met Turkischem Migrationshintergrund im Nederlandische Bildungssytemn

in: Ein Kind Zwei Sprachen Doppelabschluss, Esen E, Engin H, Editor, Siyasal Yayınevi-Phoenix, Ankara, pp.215-235, 2017 Creative Commons License

HOLLANDA’DA ULUSAL OMBUDSMANLIK KURUMU-National Ombudsman Institution in the Netherlands

in: KARŞILAŞTIRMALI OMBUDSMAN İNCELEMELERİ, Bekir Parlak - Kadir Caner Doğan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.53-74, 2016 Creative Commons License

Belang en Inhoud van Eigen Taal en Cultuur-Anadili ve Kültürü eğitiminin önemi ve kapsamı

in: Etnik Azınlıklar, Extra G., Van Hout R., Vallen T., Eds., Editor, Foris Publications, Dordrecht, pp.199-207, 2009 Creative Commons License

Op het Scherp van de Snede

Erasmus Universitesi Yayınevi, Rotterdam, 2004 Creative Commons License

GENÇLERLE EBEVEYNLERE SORULARLA İŞARETLER

in: GENÇLERLE EBEVEYNLERE SORULARLA İŞARETLER, Milli Görüş Teşkilatı, Editor, Deniz Matbaası-Rotterdam, Rotterdam, pp.14-21, 2001 Creative Commons License

Schoolloopbaanmanagement- en begeleiding van Allochtonen- Okul Kariyeri Yönetiminde Yabancı Öğrencilere Rehberlik

in: Okul Kariyeri Yönetimi, Stijnen P.I.J., Munstermann H.W.G., Deen N., Van Kuijk J., Eds., Editor, Samson Hd. Tjeenk Willink-Open Universiteit Heerlen, Heerlen, pp.342-375, 1994 Creative Commons License

Expert Reports

Ankara 1. Mahkemesi- YDS Hollandaca sınav sonucu değerlendirmesi

YÖK-YDS Hollandaca sınav sonucu değerlendirmesi, pp.3, Ankara, 2013