Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇOKLU İÇ İLİŞKİ SORUNU OLAN REGRESYON MODELİNİN HKO ÖLÇÜTÜ İLE BİR ETKİN TAHMİN EDİCİSİ

Çukurova Üniversitesi Ssoyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.13-25, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FACTORS AFFECTING MARITAL QUALITY AND ITS DETERMINANTS: ADANA/TURKEY FIELDWORK

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.57-70, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Poverty Rate and Its Determinants for 12 Statistical Regions of Turkey: Generalized Maximum Entropy Approach

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.24, ss.337-348, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

POVERTY RATE AND ITS DETERMINANTS FOR 12 STATISTICAL REGIONS OF TURKEY: GENERALIZED MAXIMUM ENTROPY APPROACH

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.24, ss.337-348, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Econometric Estimation of Ill-Posed Distributed Lag Regression Model

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.35

Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı ile Doğrusal Regresyon Modelinin Tahmini

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.142

Kötü Koşulluluk Problemi Altında Transcendental Logaritmik Fonksiyonun Bir Etkin Tahmin Edicisinin Belirlenmesi: Monte Carlo Denemesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1

Kredi Notu Değişikliklerinin İşsizlik ve Enflasyon Üzerine Etkileri

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.131-137

Ülkelerin Daha İyi Yaşam Endeksine Göre Analizi

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.555-564

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Turizm Sektörü Üzerine Etkisi

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.549-553

YAŞAM DOYUMUNA ETKİ EDEN SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.161-165

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE VE AB ÜYESİ ÜLKELERİN SINIFLANDIRILMASI

International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.93-98

TÜRKiYE VE OECD ÜLKELERiNiN EĞiTiM GÖSTERGELERiNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, cilt.2, no.5, ss.1189-1196

KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE D-8 ÜLKELERİNİN GELİR VE REFAH DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, cilt.1, no.5, ss.558-563

Çoklu İç İlişki Sorunu Olan Regresyon Modelinin HKO Ölçütü ile En Etkin Tahmin Edicisi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.26

EŞANLI DENKLEM MODELLERİNDE ÇOKLU İÇ İLİŞKİNİN ETKİLERİ VE ALTERNATİF TAHMİN EDİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.79-83

Comparing the Performance of GME and Some Biased Estimators for the Translog Model under Multicollinearity Using Monte Carlo Method

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.283

EVLİLİK KALİTESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.97

DIMENSIONS OF MARRIAGE QUALITY

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Freiburg, Almanya, 3 - 06 Aralık 2013, ss.1

12 İstatistiki Bölge Bazında Türkiye İçin Yoksulluk Oranı-Bazı Belirleyici Faktörler İlişkisi: Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.225