Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2019 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

 • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

 • 2006 - 2010 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  TRANSCENDENTAL LOGARİTMİK (TRANSLOG) MODELİN ETKİN TAHMİNİ: TAHMİN EDİCİLERİN MONTE CARLO İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

 • 2012 Yüksek Lisans

  Çoklu İç İlişki Sorunu Olan Doğrusal Regresyon Modelinin Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Tahmini

  Çukurova Üniversitesi, Ekonometri

Yabancı Diller

 • B1 Orta Almanca

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • B1 Orta Rusça