Education Information

Education Information

  • 2004 - 2010 Expertise In Medicine

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Turkey

Dissertations

  • 2010 Expertise In Medicine

    KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları