Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Digital transformation of health services in Turkey by Hybrid-Delphi method

Digitalization of Society, Economy, Management and Education-DSEME2020, Russia, 11 - 12 November 2020

STUDY ON PARTICIPATION FOR RECYCLING SYSTEM OF HOUSEHOLD WASTES WİTH LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020

A new unit probability distribution approach with the Lindleydistribution example

1. International Applied Statistics Conference- UYIK, Tokat, Turkey, 1 - 04 October 2020, vol.117

On the Two-Sided Gompertz Distribution

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 October 2020, pp.213-214

Dıfferent Estımatıon Methods For Unıt Exponentıal Geometrıc Model: An Applıcatıon Of The Total Mılk Productıon

Avrasya 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020

SOSYAL VE DAYANIŞMA EKONOMİSİNDE KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ: KOZAN ÖRNEĞİ

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020

SOSYAL VE DAYANISMAEKONOMISINDE KOOPERATIFÇILIGIN ÖNEMI: KOZAN ÖRNEGI

7. Uluslararası BilimselArastırmalar Kongresi, Turkey, 13 - 14 March 2020

Seçmen Hareketlerinin Markov Zincirleri Yardımı İle Tahmin Edilmesi

6th International Conference on Social Sciences, 15 - 17 November 2019, pp.27

Kaz Eti Tüketim Tercihleri ve İkame Ürünlerle Duyusal Analiz

3.Congress of International Applied Social Sciencies, İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.998

Etkinlik Pazarlaması: Adana Portakal Çiçeği Festivaline Tüketicilerin Katılım Motivasyonu

6.International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, 13 - 15 June 2019, pp.18

Sosyal Pazarlama Perspektifinden Bağışçı Davranışı

6.International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, 13 - 15 June 2019, pp.135

Alışveriş Merkezi Çalışanlarının İş Stresi Ve İş Doyumu Ölçümü

3. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 4 - 06 April 2019

Çekim Modeli İle Türkiye’xxnin Sağlık Turizminin Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy-ICOMEP, 28 - 29 April 2018

Türkiye’nin Tekstil Ticareti Yaptığı Ab Ülkelerinin Kümeleme Analizi

3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCİAL SCİENCES, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

Tourism Analysis of Cilicia Corridor

6th World Conference onBusiness, Economics and Management, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2017

İki Yönlü Kuvvet Dağılımının Konvolüsyonunun Tam Dağılımı

Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, pp.184-185 Sustainable Development

On The Distribution Of The Convolution Of Two Standart Two Sided Power Random Variables

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015

Standart İki Yönlü Kuvvet Dağılımlı Rastgele Değişkenlerin Konvolüsyonlarının Dağılımı

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015, pp.36 Sustainable Development

Standart iki yönlü kuvvet dağılımlı rastgele değişkenlerin konvolüsyonlarının dağılımı

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015, pp.36 Sustainable Development

Distribution of the quotient of a pair of independent two-sided power variates

16th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.307

Distribution of the Quotient of a Pair of Independent Two-Sided Power Variates

16 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.307

On the distribution of the product of two two-sided power random variables

9th International Statistics Day Symposium (ISDS), Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014, pp.82

ON THE DISTRIBUTION OF THE PRODUCT OF TWO TWO-SİDED POWER RANDOM VARIABLES

9 th International Statistics Day Symposium, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014, pp.82

The Distribution Of The Quotient Of Two Two Sided Power Random

8 th International Statistics Symposium, 27 - 30 October 2013, pp.150

İki üçgensel rastgele değişkenin bölümünün dağılımı

8. Uluslar arası İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2013, pp.5 Sustainable Development

İKİ ÜÇGENSEL RASTGELE DEĞİŞKENİN BÖLÜMÜNÜN DAĞILIMI

8 th International Statistics Symposium, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2013, pp.150 Sustainable Development

Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İllere Göre Suç Çeşitlerinin Dağılımı

14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.263 Sustainable Development

STRESS DEĞERİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN SİMÜLASYON ÇALIŞMASI İLE BELİRLENMESİ

14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.351

İki üçgensel rastgele değişkenin özel durumlar için çarpımının dağılımı ve ekonomi uygulamaları

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarejova, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.262 Sustainable Development

İki Üçgensel Rastgele Değişkenin Çarpımının Dağılımı ve Ekonomi Uygulamaları

14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.262 Sustainable Development

UZAKLIK FONKSİYONLARININ STRESS DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SİMÜLASYON VE GERÇEK VERİLER İLE GÖSTERİLMESİ

13 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.277

ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN KULLANIMI

2. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, 13 - 14 May 2010, pp.63-68 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Adana Turizm Master Planı

Adana İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Adana, 2016

ADANA TURİZM MASTER PLANI

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Adana, 2016

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals