Çekim Modeli İle Türkiye’xxnin Sağlık Turizminin Analizi


GÜNDÜZ F. F. , GÜNDÜZ S. , YAVUZ H. B.

International Congress of Management, Economy and Policy-ICOMEP, 28 - 29 Nisan 2018