Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Bakır ve endojen tiyollerin yenidoğan ile erişkin sıçan mesanesindeki purinerjik etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  İzole Fare Fundusunda Elektriksel Saha Stimulasyonuna Verdiği Cevaplar Üzerine Bazı Proton Pompası İnhibitörlerinin Etkisi

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2013İleri İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Toplantısı

  Education Management and Planning , Roche firması

 • 2010Klinik Toksikoloji kursu

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi II. Çukurova Acil Tıp Günleri

 • 2010Klinik Araştırmalarda Eğitim Programı

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi

 • 2009Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu

  Education Management and Planning , T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 • 2007Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı

  Education Management and Planning , Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Geriatri Derneği

 • 2005Optofizyoloji-Konfokal Mikroskopi

  Education Management and Planning , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

 • 2005Academic Writing Conference: writing scholar articles in Engilish

  Education Management and Planning , Ç.Ü. Academic Writing Centre

 • 2002Laboratuar Hayvanlarının Kullanımı ve Bakımında Eğitim ve Uygulama Kursu

  Education Management and Planning , Ç.Ü. Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2002Biyoistatistik Kursu

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Biyoistatistik Derneği