Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KURMACAYA AYNI PENCEREDEN BAKMAK: ORHAN PAMUK’UN SAF VE DÜŞÜNCELİ ROMANCI ADLI ESERİNDE UMBERTO ECO VE AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ETKİSİ

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları dergisi, vol.5, no.2, pp.631-641, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şair Nigar Hanım Hakkında Bir Kaynakça Denemesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.84-90, 2020 (National Refreed University Journal)

Nigâr Hanım?dan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Nisan 2018, Gazimağusa / KKTC.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.221-223, 2018 (National Refreed University Journal)

Türk Edebiyatında Paris Londra Karşılaştırmaları

Internatiomal Journal of Language Academy, vol.3, no.1, pp.159-168, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHMET HAMDİ TANPINAR?IN HUZUR ROMANININ DÜŞÜNSEL ARKA PLANI: EDEBİYAT ÜZERİNE MAKALELER

The Journal of Academic Social Science, no.5, pp.431-439, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Ressamın Kaleminden ?Yeditepe?nin Katları, Abidin Dino?nun Yeditepe Öyküleri

Asia Minor Studies, vol.1, no.2, pp.29-41, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halit Ziya nın Romanlarında Yalnızlık ve Ölüm Çemberinde Tutunamayanlar

Journal of Turkish Studies, vol.6, no.3, pp.615-622, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öyküleme Tekniği ve Öğreticilik Açısından Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Çocuk Şiirleri

Balkan Aydınları ve Yazarları, vol.17, no.181, pp.7-11, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ölümü Ardından Yazılanlar ve Ölüm Ardı (Nekrolojik) Yazıları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.105-112, 2005 (National Refreed University Journal)

Cemal Süreyya'nın Yazılarında Edebiyat ve Dil Üzerine Görüşleri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.11-26, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cahit Sıtkı Tarancı?nın Şiirlerinde Nesnel Zamanın İzleri

Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, pp.575

REŞAT ENİS’İN TOPRAK KOKUSU ROMANINDA FOLKLORİK UNSURLAR

Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2020, pp.95-99

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Adana Basınında Edebi Faaliyetler

Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.117-122

Türk Romanında İşçi Kadınlar: Reşat Enis ve Orhan Kemal?in Seçilmiş Romanları Üzerine Bir Değerlendirme

Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları II, Adana, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.275-279

Bir Kadının Şiire D(ön)üşen Yaşamı: Remziye Hisar'ın Şiirleri

Nigar Hanım'dan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar Uluslararası Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 26 - 28 November 2018, pp.133-144

Oksidentalist Temsiller Açısından Göç Romanları

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Uppsala, Sweden, 29 September - 03 October 2017, pp.163-172

Süreli Yayınların Çeviri Etkinliklerindeki Rolü Türkçe Dergisi Örneği

Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı (23 Ekim 2014), Adana, Turkey, 23 October 2014, pp.82-94

Orhan Kemal in Romanlarında Leitmotiveler

Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal, Adana, Turkey, 16 - 18 October 2014

Süreli Yayınlar ve Edebiyatımız "1950'lerden Günümüze Genel Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 20 - 22 October 2011, pp.288-295

Ahmet Ada'nın Şiirlerinde İzlek Tekrarları Bağlamında Akdeniz

Kıbatek XIII. Edebiyat Sempozyumu, Adana, Turkey, 13 - 19 November 2006, pp.387-392

Muzaffer İzgü'nün Çocuk Öykülerinde Geçmiş Zamana Yolculuk: Geçen Zaman İçinde "Değişmeyen" Adana.

Küçük Dev Adam Çocuk ve Gençlik Yazınında Muzaffer İzgü Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2005, pp.437-447

Books & Book Chapters

Mahrum ve Mahzun Genç Bir Kızın Öyküsü: Nemide

in: Servet-i Fünûn Dönemi Roman Okumaları, Ülkü Eliuz vd., Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.173-190, 2020

İstanbul Hatırası Romanında Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi

in: Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, Şahin V., Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.605-619, 2020

İşgalin Teslim Aldığı Kimlikler, Benlikler ve Bedenler: Sodom Ve Gomore

in: Millî Edebiyat Dönemi Roman Okumaları, Eliuz Ü.,Bayram S,Uyar F., Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.297-320, 2019

Şafak Romanında Kişiler Dünyası

in: Romanda Kişiler Dünyası, Ramazan Korkmaz,Veysel Şahin, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.365-376, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Remziye Hisar

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2018

Remzi Karabulut

Ahmet Yesevi Üniversitesi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2018

Ömer Polat

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2018