Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Şubat 2014 Yarışma

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü

  Çocuk Hakları Konulu Şiir, Kompozisyon, Kısa Film Yarışması

 • Mayıs 2013 Yarışma

  MEB, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ATO, AB Bilgi Merkezleri

  2013 Yılı VI. Avrupa Birliği Öykü Yarışması

 • Mayıs 2012 Yarışma

  MEB, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ATO, AB Bilgi Merkezleri

  2012 Yılı V. Avrupa Birliği Öykü Yarışması

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2018 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Y.6, S.14, ISSN: 2147-8872

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2018 Folklor/Edebiyat

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Dergisi (ÇÜTAD), C.3, S.1, 2018

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2018 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Y.6, S.13, ISSN: 2147-8872

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Dergisi (ÇÜTAD), C.2, S.2, 2017

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2017 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Dergisi (ÇÜTAD), C.2, S.1, 2017

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2014 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2013 Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2012 Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2012 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2019 - 2019 TÜBİTAK

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı , Türkiye