Education Information

Education Information

 • 1985 - 1992 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Turkey

 • 1985 - 1988 Competence In Art

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı, Turkey

 • 1982 - 1985 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Turkey

 • 1975 - 1980 Undergraduate

  Marmara University, Tatbiki Güzel Sanatlar, Seramik Tasarımı, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Bazaltik seramiklerin teknolojik, mikromorfolojik ve minerolojik özellikleri ve erozyon-korozyona dayanıklı malzemelerde kullanılma olanakları

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı

 • 1985 Postgraduate

  Adana ili çevresinde yaygın olarak bulunan bazalt kayaçları ve kilce varsıl materyaller ve Beykoz söğüt killeri ile yapılan karışımların seramik yapımına uygunluklarının araştırılması ve mikromorfolojik özellikleri

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English