Arş.Gör.Dr.

PÜREN VEZİROĞLU


Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilgileri

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Turunçgil Üretim ve pazarlama Karar Süreçlerinin Dışsatım Potansiyelini Arttırma Açısından Analizi

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

2014

2014

Yüksek Lisans

Gıda ürünleri pazarlamasında yeşil pazarlama kavramıve tüketici yaklaşımı: Adana ili örneği

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

İspanyolca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

What Does the Young Generation Want to Eat and Do for Being Healthy from the Perspective of Today and the Future?

VEZİROĞLU P. , Çiftçi K., Miran B., Sahin A. N.

SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY: ASPECTS OF EURO-MEDITERANEAN BUSINESS COOPERATION, ss.39-48, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

GIDA ÜRÜNLERİ PAZARI VE E- TİCARET

EMEKSİZ Ö. F. , VEZİROĞLU P.

KIRSAL KALKINMA, ss.24-27, 2018 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN AIR TRANSPORTATION

ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU C. , KEİYİNCİ S. , VEZİROĞLU P.

International Journal of Economics and Finance Studies, cilt.8, no.2, ss.273-291, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye'de Limon Üretimi ve Pazar Yapısı

VEZİROĞLU P.

Tarım Gündem, cilt.5, ss.80-82, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Total Factor Productivity Growth Of Turkish Agricultural Sector From 2000 To 2014: Data Envelopment Malmquist Analysis

Tampuli Abukari A., ÖZTORNACI B., VEZİROĞLU P.

Journal of Development and Agricultural Economics, no.2, ss.27-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Gıda Ürünleri Pazarlamasında Yeşil Pazarlama Kavramı ve Tüketici Yaklaşımı: Adana İli Örneği

VEZİROĞLU P. , EMEKSİZ Ö. F.

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.49-58, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Kırsal Kesimde Şiddet ve Kadın

KANTAR DAVRAN M. , VEZİROĞLU P.

Nevşehir Üniversitesi NEÜ Bülten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Eki, no.2012, ss.20-23, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

KIRSAL KESİMDE KADINA UYGULANAN ŞİDDET

KANTAR DAVRAN M. , VEZİROĞLU P.

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BÜLTEN, ss.20-23, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

ADANA İLİ AŞAĞI SEYHAN OVASINDA FAALİYET GÖSTEREN SULAMA BİRLİKLERİNİN MEVCUT DURUMU, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

VEZİROĞLU P. , YALÇIN A., GÜLTEKİN U.

13, ULUSALARARASI KATILIMLI ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1

2018

2018

BEHAVIOR AND PERCEPTIONS OF CONSUMERS ON BAGEL CONSUMPTION AREAS: ADANA- ANKARA PROVINCE EXAMPLE

VEZİROĞLU P. , ÖZTORNACI B., AKDEMİR Ş. , Özçiçek Dölekoğlu C., KUVVETLİ Y. , özçelik a., et al.

INTERNATIONAL CONGRESS OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY RESEARCH, Odessa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, ss.1

2018

2018

Behavior and Perceptions of Consumers on Bagel Consumption and Consumption Areas: Adana-Ankara Province Example

AKDEMİR Ş. , ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU C. , KUVVETLİ Y. , özçelik a., VEZİROĞLU P. , özer m. s. , et al.

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odessa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, no.1, ss.12

2018

2018

YEREL PAZARLAR VE TOPLUM DESTEKLİ TARIM: DÜNYADA UYGULANAN ÖRNEKLER

ÖZTORNACI B. , VEZİROĞLU P.

3. ASEAD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2018, ss.1 Creative Commons License

2018

2018

Tüketicilerin Simit Tüketimi ve Tüketim Yerlerine İlişkin Davranış ve Algıları: Adana ili Örneği

AKDEMİR Ş. , Özçiçek Dölekoğlu C., özçelik a., VEZİROĞLU P. , ÖZER M. S. , bostancı ö. f. , et al.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.414

2017

2017

Increasing Exportation Potential of Citrus Production: A Case Study in Cukurova Region

VEZİROĞLU P.

7th EAAE Phd Workshop, Barcelona, İspanya, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.30

2017

2017

PRODUCTION, MARKET STRUCTURE AND AGRICULTURAL POLICIES ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY.

VEZİROĞLU P. , GÜLTEKİN U.

3rd International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 201, Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.43

2017

2017

MEASURING PERCEPTION AND CONSUMPTION LEVEL OF AGRICULTURAL ENGINEERING STUDENTS FOR MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS: A CASE STUDY FOR CUKUROVA UNIVERSITY.

VEZİROĞLU P. , GÜLTEKİN U.

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD - ISAF 2017, Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.44

2017

2017

Best Alternative Models to Increase Local Product Consumption

VEZİROĞLU P. , Çiftçi K., Şahin A. N. , Miran B., EMEKSİZ Ö. F.

ICAFOF 2017, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.30

2017

2017

In Flight Meals Preference and Food Safety in Airport Transportation: A Study on the Perception of Air Passengers

VEZİROĞLU P. , Özçiçek Dölekoğlu C., KEİYİNCİ S.

6th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2017), Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.30

2015

2015

Kırsal Kesimde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Şiddet Algısı

KANTAR DAVRAN M. , VEZİROĞLU P. , EKMEKÇİ Z., SEVİNÇ M. R.

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015, ss.104-105

2015

2015

?Kırsal Kesimde Aile İçi Şiddet?

KANTAR DAVRAN M. , VEZİROĞLU P. , biberli a. ö. , oğuz t., menderes n.

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.361-367

2015

2015

Kırsal kesimde Aile İçi Şiddet

KANTAR DAVRAN M. , VEZİROĞLU P. , BİBERLİ A. Ö. , OĞUZ T., MENDERES N.

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.361-367

2015

2015

?Kadın ve Mühendislik?

SINMAZ UZGAN Y., VEZİROĞLU P.

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.166

2014

2014

The Relationship Between Gender and Poverty in Rural Areas of Turkey

ÖZTORNACI B. , KANTAR DAVRAN M. , VEZİROĞLU P.

25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.85-88 Creative Commons License

2014

2014

The Relationship Between Gender and Powerty in Rural Areas of Turkey

KANTAR DAVRAN M. , ÖZTORNACI B. , VEZİROĞLU P.

25th International Scientific Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.1

2014

2014

THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER AND POVERTY IN RURAL AREAS OF TURKEY

ÖZTORNACI B., VEZİROĞLU P. , KANTAR DAVRAN M.

25 th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.80

2012

2012

Food Insecurity And Obesity; Turkey At A Glance

VEZİROĞLU P. , ÖZTORNACI B.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD, Üsküp, Makedonya, 12 - 14 Aralık 2012, cilt.1, no.1, ss.971-975

2012

2012

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF SUGAR SECTOR IN TURKEY

ÖZTORNACI B. , veziroğlu p.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD, Skopje, Makedonya, 12 - 14 Aralık 2012, cilt.1, no.1, ss.961-969 Creative Commons License

2012

2012

The Historical Development Of Sugar Sector In Turkey

ÖZTORNACI B., VEZİROĞLU P.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD, Üsküp, Makedonya, 12 - 14 Aralık 2012, cilt.1, no.1, ss.961-969

2012

2012

FOOD INSECURITY AND OBESITY; TURKEY AT A GLANCE

veziroğlu p. , ÖZTORNACI B.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD, Skopje, Makedonya, 12 - 14 Aralık 2012, cilt.1, no.1, ss.971-975 Creative Commons License

2012

2012

Küreselleşme ve Türkiye?de Kırsal Yoksulluk

ÖZTORNACI B. , VEZİROĞLU P.

10. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.290-299

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Definition of Turkish Bagel Consumption -A Traditional Food in Turkey- as a Popular Cultural Element

AKDEMİR Ş. , Özçiçek Dölekoğlu C. , KUVVETLİ Y. , özçelik a., VEZİROĞLU P. , özer m. s. , et al.

Last Term Researches in Turkey, Sami Baskın, Editör, Cambridge Scholars Publishing, İstanbul, ss.1, 2018

2018

2018

What Does the Young Generation Want to Eat and Do for Being Healthy from the Perspective of Today and the Future?

VEZİROĞLU P. , çiftçi k., Şahin a. n. , Miran B.

Cooperative Management Book Series, Zopounidis, Constantin, Baourakis, George, Editör, Springer-Verlag , Berlin, 2018


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

7TH EAAE PHD WORKSHOP

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2017

2017

3rd International Symposium For Agriculture and Food ISAF 2017

Katılımcı

Ohrid-Makedonya

2017

2017

6th World Conference on Business, Economics and Management

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2016

2016

158th EAAE Seminar

Katılımcı

Haniá-Yunanistan

2015

2015

1. Ulusal Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2013

2013

V. Workshop on Valuation Methods in Agro - Food & Environmental Economics: Methodological and Emprical Challenges in Valuation Methods

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

International Symposium For Agriculture and Food

Katılımcı

Skopje-Makedonya

2012

2012

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Katılımcı

Konya-Türkiye