Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kars Halk Kültürü ve Edebiyatı

Folklor akademi dergisi (Online) , vol.3, no.3, pp.647-650, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Köroğlu

Folklor akademi dergisi (Online) , vol.1, no.2, pp.97-100, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Çukurova Türkülerinde Turaç

FOLKLOR/EDEBİYAT , no.77, pp.57-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adana'daki Geleneksel Mesleklerden Kalaycılık Üzerine Bir Değerlendirme

7th International UBSDER Scientific Research Congress, Ankara, Turkey, 23 - 25 February 2024, pp.129-138

Aşık Ceyhani'nin Şiirlerinde Toplumsal Eleştiri

Toplumsal Araştırmalar Merkezi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 21 May 2023, pp.112-123

Ozan Dertli Polat'ın Nasihat Konulu Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Ege 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.419-430

Adana Fıkra Anlatma Geleneğinde Alpulu Fıkraları

Alanya Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.196-213

Mizahta Uyumsuzluk Kuramı Bağlamında Alpulu Fıkraları

Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 May 2019, pp.308-322

Adana Fıkra Anlatma Geleneğinde Alpulu Fıkra Tipi ve Alpulu Fıkraları

Alanya Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.196-213

Türk Fıkralarında Muska İle İlgili Uygulamalar ve Bu Uygulamaların İşlevleri

Akdeniz 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.298-301

Çukurova Sözlü Tarihine Kaynaklık Eden Ağıtlarda Halkbilimsel Unsurlar

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.230

Mizahta Üstünlük Kuramı Bağlamında Gelin-Kaynana Manileri

2nd International Conference On Studies In Turkology, Roma, Italy, 11 - 13 August 2017

Karatepeli Fıkralarının Mizahta Uyumsuzluk Kuramı Açısından İncelenmesi

21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 7 - 09 May 2016, pp.374-387

Âşık Feymânî'nin Yemen'den Çanakkale'ye Adlı Destanı Üzerine Bir İnceleme

I. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 12 - 13 November 2014, pp.60-66

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications

Metrics

Publication

35

Project

3
UN Sustainable Development Goals