Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Dış Mekanları

Eğitimci Öğretmen Dergisi , vol.7, no.26, pp.54-66, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.1792-1793 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırmaya İlişkin Durum Çalışması

II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey, 28 March - 01 April 2018, pp.184-185

Okul Öncesi Dönem Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi Çalışması

5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.330

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmen Profili Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması

5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.163

Perceptions of Pre-Service Preschool Teachers? Towards Inclusion

OMEP 69. World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.151

İkiz çocukların Dil gelişimlerinin incelenmesi

18th International Conference on Turkish Linguistics, Adana, Turkey, 24 - 26 February 2017, pp.1

Okul öncesi Dönem Çocuklarının Zihin Kuramı ile Dil Gelişim göstergelerinin incelenmesi

18th International Conference on Turkish Linguistics, Adana, Turkey, 24 - 26 February 2017, pp.2

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Tutum Ve İnançlarının İncelenmesi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.375-383

The Relationship Between metacognitive development and Language Devoploment of children

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Ptesburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.95

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen ve Fen Eğitimine İlişkin Metaforların İncelenmesi

11.Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1222

Preschool Teacher Candidates' Metaphors regarding the Concepts of "Science" and "Science Education"

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1289

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Çocukların Dil Gelişimleri ile Zihin Kuramı Gelişimlerinin İncelenmesi

V. European Conference on Social and Behaviour Sciences, St.Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Preschool Teacher Candidates' Metaphors regarding the Concepts of "Mathematics" and "Mathematics Education"

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1290

The Relationship Between metacognitive development and Language of children

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Ptesburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.95

Okul öncesi öğretmen adaylarının fen ve Fen eğitimine ilişkin sahip olduğu metaforların incelenmesi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Matematik ve Matematik Eğitimine İlişkin Metafor Algıları

11.Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1223 Sustainable Development

The Relationship Between metacognitive development and Language development of children

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Ptesburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.95

Okul Öncesi Eğitimde Tablet Kullanımı Üzerine Literatür Taraması

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014

Literature review on the use of tablet computers in preschool education.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014

"Teachers vıews regarding the use of technological materials in pre-school educatıonal institutıons."

New Trends on Global Education Conference, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 September 2012, pp.23

Determining teachers’xx views regarding history education in preschool period

New Trends on Global Education Conference, Cyprus (Kktc), 24 - 26 September 2012

An analysıs of the play behaviours of female and male chıldren ın nursery classes."

New Trends on Global Education Conference, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 September 2012

"Pre-school teachers views regarding democracy education."

New Trends on Global Education Conference, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 June 2012, pp.12

"Okul öncesi öğretmenlerinin Matematik etkinliğinde kullandığı yöntemler ve karşılaştığı güçlükler"

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 14 - 17 June 2012, pp.399

"Sınıf öğretmeni adaylarının drama liderine ilişkin sahip olduğu metaforlar

1. Uluslar Arası Niğde Dil Tarih ve Kültür Sempozyumu, Niğde, Turkey, 8 - 11 June 2012, pp.1

"Okul öncesi çağı çocuklarının Atatürk algısı"

2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 11 May 2012, pp.45

Books & Book Chapters

Okul öncesi Dönem Çocuklarının Dil Gelişimi ile Zihin Kuramı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Turkish Linguistics Across Boundearies: The Adana Meeting, Sofu Hatice, Can Cem, Abik Deniz Ayşehan, Yüceol Muna, Kilimci Abdurrahman, Editor, Harrassowitz Verlag, Göttingen, pp.178-200, 2020

Güney Afrika Cumhuriyetinde Erken Çocukluk Eğitimi

in: Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi, Aslan Durmuş, Editor, Pegem, Ankara, pp.133-140, 2020

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Tutum ve İnançlarının İncelenmesi

in: IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS BİLDİRİ KİTABI EJERCONGRESS 2016 CONFERENCE PROCEEDINGS, sönmez V, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.375-383, 2016

Metrics

Publication

56

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

11

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals