Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması


KELEŞ O. , SIĞIRTMAÇ A., DİKİCİ A.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.193-210, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 39 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.193-210

Özet

Bu araştırmada okul öncesi kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin profilini belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılarak alana kazandırılması amaçlanmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde toplam 310 öğretmene uygulanmıştır. 310 öğretmenden elde edilen veriler ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Daha sonra 281 öğretmene daha ulaşılmış ve 281 öğretmenden elde edilen verilerle Doğrulayıcı Faktör Analizi(DFA) yapılmıştır. Toplamda 591 öğretmenden elde edilen verilerle analizler yapılmıştır. Geliştirilen ölçek toplam varyansın %50.38’sini açıklamakta ve faktör yükleri .356 ile .784 arasında değişmektedir. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda 40 madde ve dört boyuttan oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan boyutlar; 13 madde planlama ve değerlendirme (PD), 11 madde bilgi ve iletişim (Bİ), 11 madde öğretim stratejileri (ÖS) ve beş madde öğretim yöntemleri (ÖY) olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi AMOS 18’de yapılmıştır. Mahalanobis d2 değeri 71.90 ile 42.76 arasında değişmekte ve anlamlılık düzeyi .001 den büyüktür. Doğrulayıcı faktör analizinin istenen modifikasyonları yapıldıktan sonra elde edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum sınırları içerisinde olduğu görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak, Kaynaştırma Sınıfı Öğretmen Profili Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir ölçüm sonuçları veren bir ölçme aracı olduğu ve öğretmenlerin sınıf profillerini ölçmek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.