Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Altyapı Tesislerinin Kentsel Estetiğe Etkisi"

GÜNEY MİMARLIK, sa.11, ss.67-69, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Adana'da İç Turizm Hareketleri ve Sorunları"

GÜNEY MİMARLIK, sa.6, ss.68-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Gölge Elemanlarının Önemi ve Adana Üzerine Bir Deneme"

GÜNEY MİMARLIK, sa.6, ss.54-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"MİMARİ TASARIMDA İKLİM ÇÖZÜMLEME: İstanbul Üzerine Bir Deneme"

MİMARLIK, sa.360, ss.60-65, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Bilgisayar Destekli Enerji Etkin Bina Tasarımı"

MİMARLIK, sa.355, ss.37-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

" Gölge Elemanı Tasarımına Bir Yaklaşım ve Adana Örneği"

METU. JFA., cilt.27, sa.2, ss.1-13, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Yatay Gölge Elemanı Tasarımına Bir Yaklaşım ve Adana Örneği"

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.269-277, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Enerji Etkin Bina Tasarım Teknikleri, Adana Örneği"

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.279-286, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Osmaniye Kenti Nazım İmar Planları"

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.303-318, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Osmaniye Kentinde Yeşil Alanlar ve Kent Nazım İmar Planlarında Yeşil Alanlar"

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.287-302, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Mersin Silifke Kıyı Şeridindeki Yapılaşmanın Çevreye Etkileri"

EKOLOJI, cilt.9, sa.36, ss.18-24, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Çukurova Bölgesindeki Yaylaların Genel Çevre Sorunları, Zorkun Yaylası Örneği"

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.79-90, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Case Study on Summer Housing on the Mediterranean of the Coast

International Medcoastland Project, Workshop I, Ecosystem - Based Asssessment, Medcoastland Spesific Report, Adana, Ç.Ü., Türkiye, 2 - 07 Haziran 2003, ss.423-427

Kitap & Kitap Bölümleri

"Yapıda Çevre ve Enerji"

Nobel Akademik Yayıncılık, Adana, 2015

"An Approach to Overhang Design, Istanbul Example "

"Solar Radiation", Babatunde E. , Editör, In Tech Open Access, Rijeka, ss.315-322, 2012

"Mimarlık ve Şehircilik Bilgisi"

Adana, Çukurova Mühendisler Mimarlar Güçlendirme Üniversite Ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği, Adana, 2011

Çevre Mühendisleri için Teknik Resim

Çukurova Mühendisler Mimarlar Güçlendirme Der Yayınları, Adana, 2011