Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2008 "ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu"/ "Kent Planlamasında Mühendislik Ekip Çalışmasının Önemi"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 "ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu"/"Enerji Etkin Bina Tasarımında Gölge Elamanlarının Önemi"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 "ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu"/ "Türkiye?deki Kentleşme Hareketlerinin Çevre Kirliliğine Etkisi"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 "Proceedings of the IASTED International Conference on Advanced Technology in the Environmental Field"/ "Application of Anaerobic Filter Reactors To Wastewater Treatment of Seasonal Settlements in Mediterranean Coast of Turkey"

  Katılımcı

  İspanya

 • 2003 "Proceedings of the 16. İnternational conferance on the Meditteranean coastal environment" / "The physical impacts of residential settlements on the Mediterrnean coast

  Katılımcı

  İtalya

 • 2003 "Ecosystem-based assessmentof soil degradation to faciliate land users' and land owners prompt actions ECOLAND" / "A Reaeach On Summer Dwelling Settlements Located On The East Mediterranean Coast"

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2002 "Creating The Future 2. FAE International Sympossium, European University of Lefke" / "The Role Facade Materials in Establishing Environmental Identity"

  Katılımcı

  Kıbrıs (Kktc)

 • 2002 "Creating The Future 2. FAE International Sympossium, European University of Lefke" /"Evaluation of Climatic Effects on Building Design"

  Katılımcı

  Lefke, Kıbrıs (Kktc)

 • 2000 "Eatrhquake Safe International Conference" /"Minimization of Earthquake Effects by Working on Settlement Legislation"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 TMMOB İnş. Müh. Odası Kent Kurultayı Sempozyumu/"Kentsel Planlamada İmar Parselinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma; Adana Örneği"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1998 "TMMOB İnş. Müh. Odası 2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu/ "Mersin Şehrinin Kentsel Gelişim Sürecinde Akdeniz Kıyı Bandının Etkileri"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası I. Ulusal Altyapı Sempozyumu/"Kentsel Planlamada Sanayi Alanları Ve Altyapı Sorunları, Mersin Örneği"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1996 "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, I. Ulusal Kıyı Müh. Sempozyumu"/"Kıyı Bölgelerinde Kentsel Altyapı Sorunları Ve Çözüm Önerileri"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1996 "Adana?nın Kentsel Gelişme Sorunları ve Koruma Amaçlı Planlama, Tasarım, Uygulama Hedefleri" / "Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları, Adana Öğretmen Kent Toplu Konutu ÇED Örneği"

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Ocak 2000 Adana Seyhan Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

  ADANA SEYHAN BELEDİYESİ

 • Mart 1998 MARBLE ' 98 Yapıda Mermer ve Doğal Taş Kullanımı mimari proje yarışması

  Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, İZFAŞ

 • Ocak 1979 T.C. Bayındırlık Bakanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

  T.C. Bayındırlık Bakanlığı