Achievements & Reputation

Publication

18

Congress and Symposium Activities

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 "ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu"/ "Kent Planlamasında Mühendislik Ekip Çalışmasının Önemi"

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 "ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu"/ "Türkiye?deki Kentleşme Hareketlerinin Çevre Kirliliğine Etkisi"

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 "ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu"/"Enerji Etkin Bina Tasarımında Gölge Elamanlarının Önemi"

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2006 - 01 February 2006 "Proceedings of the IASTED International Conference on Advanced Technology in the Environmental Field"/ "Application of Anaerobic Filter Reactors To Wastewater Treatment of Seasonal Settlements in Mediterranean Coast of Turkey"Sustainable Development

  Attendee

  Spain

 • 01 October 2003 - 01 October 2003 "Proceedings of the 16. İnternational conferance on the Meditteranean coastal environment" / "The physical impacts of residential settlements on the Mediterrnean coast

  Attendee

  Italy

 • 01 June 2003 - 01 June 2003 "Ecosystem-based assessmentof soil degradation to faciliate land users' and land owners prompt actions ECOLAND" / "A Reaeach On Summer Dwelling Settlements Located On The East Mediterranean Coast"Sustainable Development

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 November 2002 - 01 November 2002 "Creating The Future 2. FAE International Sympossium, European University of Lefke" / "The Role Facade Materials in Establishing Environmental Identity"

  Attendee

  Cyprus (Kktc)

 • 01 November 2002 - 01 November 2002 "Creating The Future 2. FAE International Sympossium, European University of Lefke" /"Evaluation of Climatic Effects on Building Design"

  Attendee

  Lefke, Cyprus (Kktc)

 • 01 November 2000 - 01 November 2000 "Eatrhquake Safe International Conference" /"Minimization of Earthquake Effects by Working on Settlement Legislation"

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 1999 - 01 February 1999 TMMOB İnş. Müh. Odası Kent Kurultayı Sempozyumu/"Kentsel Planlamada İmar Parselinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma; Adana Örneği"

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 1998 - 01 November 1998 "TMMOB İnş. Müh. Odası 2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu/ "Mersin Şehrinin Kentsel Gelişim Sürecinde Akdeniz Kıyı Bandının Etkileri"

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 1997 - 01 November 1997 "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası I. Ulusal Altyapı Sempozyumu/"Kentsel Planlamada Sanayi Alanları Ve Altyapı Sorunları, Mersin Örneği"

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 1996 - 01 November 1996 "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, I. Ulusal Kıyı Müh. Sempozyumu"/"Kıyı Bölgelerinde Kentsel Altyapı Sorunları Ve Çözüm Önerileri"

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 1996 - 01 November 1996 "Adana?nın Kentsel Gelişme Sorunları ve Koruma Amaçlı Planlama, Tasarım, Uygulama Hedefleri" / "Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları, Adana Öğretmen Kent Toplu Konutu ÇED Örneği"

  Attendee

  Turkey

Awards

 • January 2000 Adana Seyhan Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

  ADANA SEYHAN BELEDİYESİ

 • March 1998 MARBLE ' 98 Yapıda Mermer ve Doğal Taş Kullanımı mimari proje yarışması

  Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, İZFAŞ

 • January 1979 T.C. Bayındırlık Bakanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

  T.C. Bayındırlık Bakanlığı