Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inorganic wastes in glaze recipes and their effects on microstructure

JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, cilt.53, ss.713-718, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Use of copper slag waste in artistic glazes based on Li2O-ZnO system

Asian Journal of Chemistry, cilt.28, ss.2393-2397, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

"The use of basaltic tuff as a colouring agent in the wall tile glazes

Silicates Industriels, cilt.72, ss.109-112, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kil İçeriği Yüksek Aslantaş Baraj Gölü Çökelti MalzemesininSeramik Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.245-254, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Utilization of Chromite Waste as Colorant in Single Fired Wall TileGlaze Compositions

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.9-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Çinilerinde Pişme Sonrası Oluşan Fazlar

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.279-288, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heavy Metals Leaching From Low Temperature Glazed Turkish Traditional Ceramic Wares

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.165-170, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Almanpınarı Kırmızı Kilinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.229-234, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüysüz Köyü Bazaltının Duvar Karosu Sırlarında Kullanım Olanakları

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.89-96, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forsterit Mineralinin Seramik Ürünlerde 1150 C?de Mikroyapı ve Yüzey Sertliğine Etkileri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.51-63, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CERAMIC PROPERTIES OF CLAY FROM ASLANTAS DAM LAKE BED, OSMANIYE IN TURKEY

IV. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES’xx18), 10 - 12 Ekim 2018, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.589 Creative Commons License

Archaeometric Studies of Ceramic Slags From Tatarlı Höyük Pottery Kiln

3th The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia(IMSTEC 2018), 17 - 19 Eylül 2019, ss.57

COPPER AND SILVER CRYSTALS IN LUSTER GLAZES: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.1341

Usage of Sedimentary Clay From Aslantaş Dam Lake As Engobe in The Ceramic Art

3. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2018, ss.718

USAGE OF SEDIMENTARY CLAY FROM ASLANTAŞ DAM LAKE AS ENGOBE IN THE CERAMIC ART

3th The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia(IMSTEC 2018), Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2018, cilt.3, ss.12 Creative Commons License

Metal Atıklarının Seramik Bünyelerde Oluşturduğu Renk ve Dokusal Etkiler

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)Çukurova University, Congress Center, October 25-27, 2017, Adana / TURKEYPages: 1400-1403, Paper ID:6492nd Internal onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)Çukurova University, Congress Center, October 25-27, 2017, Adana / TURKEYPages: 1400-1403, Paper ID:64, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1400-1403

TATARLI HÖYÜK’TE HİTİTLER DÖNEMİNE AİT BAZISERAMİK BULUNTULARIN KARAKTERİZASYONU

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), October 11-13, 2017, Nevsehir, Turkey, 11 - 13 Ekim 2017

Bor Atığının Seramik Astar Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1534

Metallic Appearance Glazes with Copper Compounds

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Metal atıkların seramik bünyelerde oluşturduğu renk ve dokusal etkiler

2. International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25 - 27 Ekim 2017

Investigation of the Availability of Boron Waste in the Production of Ceramic Engobe

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.103-104

Metal Atıklarının Seramik Bünyelerde Oluşturduğu Renk ve Dokusal Etkiler

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.101-102

Tatarlı Höyük'te Hititler Dönemine Ait Bazı Seramik Buluntuların Karakterizasyonu

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC'17), October 11-13 2017, Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.1

PROBLEMS AND SOLUTION METHODS IN THE PRODUCTION PROCESSES OF SANITARY WARE PRODUCTION

11 th International Eskişehir Terra Cotta Symposium, Eskişehir, Türkiye, 08 Eylül 2107 - 24 Eylül 2017, cilt.11, ss.455-476

Use of Different Inorganic Wastes in Artistic Ceramics

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.2512

DEMİR ÇAĞI SERAMİK BULUNTULARI ÜZERİNDEKİ BAZI DEKORLARIN YENİDEN YORUMLANARAK VİTRİFİYE ÜRÜNLER ÜZERİNE UYGULANMASI

10th International Eskişehir Terra Cotta Symposium, 15 September-02 October, 2016, Eskişehir, Türkiye, 17 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.231-247 Creative Commons License

CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF CERAMIC SHERDS FROM TATARLI HÖYÜK ADANA TURKEY

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), April 6-8, 2016, Nevsehir, Turkey, 6 Haziran - 08 Ağustos 2016

Chemical and Morphological Analysis of Ceramic Sherdes from Tatarlı Höyük (Adana/Turkey)

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 16), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, cilt.1, ss.564-567

Chemical and Morphological Analysis of Ceramic Sherdes from Tatarlı Höyük (Adana/Turkey): Book of Abstracts

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 16), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, cilt.1, ss.187

Inorganic Wastes in Glaze Recipes And Their Effects on Microstructure

9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Afyon, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.94

The Re-Interpretations of Iron Age Ceramics Decorations on Sanitary Product

9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi 2015, Afyon, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.166

Utilization of İnorganic Wastes in Artistic Glazes

I. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

Preparation and Characterization of Artistic Glazes from Industrial Wastes

III. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi, 15 - 17 Ekim 2014

The Re-Interpretations of Iron Age Ceramics Using with Local Clays

SERES 2014 III. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, 15-17 October 2014, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Sıcak Cam Şekillendirme Yöntemiyle Değerlendirilmesi

IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, Türkiye, 26 Kasım 2007 - 28 Kasım 2003, ss.648

Archaeometric Study on Late Bronze Age Ceramics From Tatarlı Höyük

EMAC 2011, 11th European Meeting on Ancient Ceramics September 29th - October 1st, 2011 Natural History Museum Vienna, AUSTRIA., Viyana, Avustralya, 29 Eylül - 01 Ekim 2011, ss.16

Usage Possibility of Chrome Enrichment Plant Waste in Floor Tile

SERES’11 II. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, 2011 Eskişehir, TURKEY, Eskişehir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2011

Artistic Effects of ETİ Bakır Copper Slag in Ceramic Surface

SERES’11 II. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2011

Artistic Effects of ETİ BakIr Copper Slag in Ceramic Surface

SERES 11 II. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2011, ss.1

Adana Çevresi Bazı Tunç Çağı Merkezleri ve Seramikleri

5. Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 16 Eylül-2 Ekim 2011 Eskişehir., Eskişehir, Türkiye, 16 Eylül - 02 Ekim 2011

Archaeometrical Study on Late Bronze Age Ceramic from Tatarlı Höyük

European Meeting on Ancient Ceramic (EMAC 2011), Viyena, Avusturya, 29 Eylül - 01 Ekim 2011, cilt.1, ss.16

Atık Camların Seramik Bünyede Değerlendirilmesi

IV. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 14 - 27 Haziran 2010

Atık Camların Seramik Bünyede Değerlendirilmesi

4. Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 14 - 27 Haziran 2010, ss.413-426

The Evaluation of Chromite Waste In Wall Tile Glazes As A Colouring Agent

SERES’09 I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, 2009 Eskişehir, TURKEY, Eskişehir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2009

Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Sıcak Cam Şekillendirme Yöntemiyle Değerlendirilmesi

IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, Türkiye, 26 Kasım 2007, ss.648-651

Utılızatıon Of Chromıte Waste As A Colourıng Agent In Wall Tıle Glazes

VI. Uluslarası Katılımlı Seramik Kongresi, Sakarya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.1

Usage Possibility of Almanpınarı Red Clay as a Colouring Agent

VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Sakarya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.114-118

Combustıon Synthesıs Of The Spinel Type Ceramic Pigments

VI. Uluslarası Katılımlı Seramik Kongresi, Sakarya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.1

Combustion Synthesis of the Spinel Type Ceramic Pigments

VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Sakarya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.233-236

Sanayide Kullanılan Bakır Tel Atıklarının Seramik Yüzeylerde Kullanımı

, III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır Ve Boya Semineri, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2005, ss.552-559

Sanayide Kullanılan Bakır Tel Atıklarının Seramik Yüzeylerde Kullanımı (UTILISATION OF COPPER WIRE ON CERAMIC SURFACES)

III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2005, cilt.1, no.1, ss.693-697

Mersin Kromsan Fabrikası Atığının Sır Altı Dekorasyonunda Kullanımı

III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2005, ss.693-698

ENDÜSTRİYEL BAKIR TEL ATIKLARININ SERAMİK YÜZEYLERDE KULLANIM OLANAKLARI

III. ULUSLARARASI KATILIMLI SERAMİK, CAM, EMAYE, SIR VE BOYA SEMİNERİ SERES 2005, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2005, cilt.1, ss.552-559

Toprakkale Bazaltlarından Bazaltik Pomzanın Seramik Duvar Karosu Sırlarında Kullanım Olanakları

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2005, ss.389-391

Microstructure and Surface Hardness of Dolomite Supported of Ceramic Products Fired at 1150oC

Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS–2003), İstanbul, Türkiye, 29 Haziran - 03 Temmuz 2003

Forsterit mineralinin dolomit katkılı seramik ürünlerde mikroyapı ve yüzey sertligine etkileri

Mühendislik Bilimleri Genç Arastırmacılar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Şubat 2003

Forsterit Mineralinin Dolomit Katkılı Seramik Ürünlerde Mikroyapı ve Yüzey Sertliğine Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırıcılar I. Kongresi MBGAK?2003, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Şubat 2003, ss.819-825

Türk Çini Sanatında Fırınlama Teknolojisine Baglı Olarak Gelisen Yüksek Sıcaklık Mineralleri

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Arkeolojik Seramikler ve Arkeometri: Üretim Teknolojisi ve Karakterizasyon Yöntemleri

MORS IMMATURAIn the Shadow of AmanusIn Memoriam Hayriye Akıl, K. Serdar Girginer, Gonca Dardeniz, Ayça Gerçek, Fatih Erhan, Elif Genç, İrfan Tuğcu,Özlem Oyman-Girginer, M. Cem Fırat, Hakan Gerçek, M. Furkan Tufan, Editör, Ege Yayınevi, İstanbul, ss.449-464, 2020

Optical Microscopy (OM) and X-Ray Diffraction (XRD) Studies of Ceramic Slag Samples fromTatarlı Höyük (Adana, Turkey)

MORS IMMATURA Amanosların Gölgesinde Hayriye Akıl Anı Kitabı | In the Shadow of Amanus in Memoriam Hayriye Akı, K. Serdar Girginer,Gonca Dardeniz,Ayça Gerçek,Fatih Erhan,Elif Genç,İrfan Tuğcu,Özlem Oyman-Girginer,M. Cem Fırat,Hakan Gerçek,M. Furkan Tufan, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.309-315, 2020