Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANTİK DÖNEMDE ADANA'DA DİNİ İNANÇ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XIV, ss.35-50, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KUTSAL MEKAN ALGISI BAĞLAMINDA ŞEHİR KİMLİĞİ VE DİN

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.XXIII, ss.133-142, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AFRİKA'DA KADİM BİR KİLİSE: ETİYOPYA ORTODOKS KİLİSESİ

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.X, ss.113-131, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIBRIS MARUNİ TOPLULUĞU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XIII, ss.1-21, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TARSUS'UN DİNİ TARİHİNE TARİHSEL BİR YAKLAŞIM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.VI, ss.101-122, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MİRCEA ELİADE'DE "KUTSAL VE KUTSAL ZAMAN" KAVRAMI

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.X, ss.59-82, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÜNDEN BÜGÜNE HEYBELİ ADA RUHBAN OKULU SORUNU VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.XV, ss.383-400, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FENER PATRİKHANESİ VE EKÜMENİZM: DİNLER TARİHİ AÇISINDAN BİR ANALİZ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.XV, ss.469-488, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ORTODOKS KİLİSESİNDE PASKALYA

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.XII, ss.67-75, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme Sürecinin Dinî Kimliklere Etkisi: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.6, ss.117-138, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN DİNİ KİMLİKLERE ETKİSİ

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.VI, ss.117-138, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTA PATRİKLİKLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.III, ss.235-251, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.III, ss.225-236, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevre-Din İlişkisi Bağlamında Çevre Eğitiminin Teolojik Temelleri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.287-291

Semavi Dinler Geleneğinde Sürdürülebilir Bir Çevre Anlayışının Teolojik Temelleri

III. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, ss.1-7

Dinler Tarihinde Adana ve Çukurova

Tarihte Adana ve Çukurova, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.IV, ss.525-529

ÇEVRE DİNAMİKLERİNDEN TOPRAK VE DİNLERDE TOPRAK ALGISI

ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2013, ss.417-424

KAFKASYA'DA ORTODOKS HIRİSTİYANLIK

KAFKAS ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ULUSLARARASI AĞRI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ağrı, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, ss.323-326

TARSUS KENT KİMLİĞİ VE DİN

II. TARSUS KENT SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012, ss.133-136

DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE KIBRIS YAHUDİLERİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE YAHUDİLİK, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Şubat 2012, cilt.VIII, ss.307-317

OSMANLI-TÜRK DÖNEMİNDE(1571-1878)KIBRIS ORTODOKS KİLİSESİNİN STATÜSÜ VE FAALİYETLERİ

II. ULUSLARARASI KIBRIS SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2010, cilt.II, ss.317-331

TÜRK DİNİ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA FENOMENOLOJİK METOD: HİKMET TANYU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE'DE DİNLER TARİHİ, DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2009, cilt.VII, ss.63-72

DİNLER TARİHİ AÇISINDAN TARSUSU VE ASHAB-I KEHF

II.ULUSLARARASI ASHAB-I KEHF SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 27 Eylül 2007, ss.1-8

FENER PATRİKHANESİ VE EKÜMENİZM

40. YILINDA OSMANİYE İMAM HATİP LİSESİ, Osmaniye, Türkiye, 26 Mayıs 2006, ss.1-8

Kitap & Kitap Bölümleri

Tabiat Kültleri

Halk İnanışları, Durmuş Arık-Ahmet Hikmet Eroğlu, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.240-254, 2017

Çevre ve Din Kutsalın Tabiattaki Formları

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2016

Yunan Ortodoks Kilisesinde Dini Takvim Tartışmalarına Kısa Bir Bakış

Abdurrahman Küçük'e Armağan, Eroğlu, Ahmet Hikmet, Editör, Berikan, Ankara, ss.424-430, 2016