Elçilerin İşleri Kitabı ve İlk Dönme Hıristiyan Misyon Faaliyetleri


YILDIRIM A. M. , DÖNMEZ S.

II. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018