Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilateral Sürrenal Kitleli Feokromasitoma Vakası

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Proksimal Kas Güçsüzlüğü ile Başvuran Cuhing Hastası

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Tiroid Papiller Karsinomu ve Prolaktinoma Birlikteliği

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Otoimmün Tiroidit ve Nadir Bir Varyanta sahip Turner Olgusu

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Hipofiz Cerrahisi Sonrası Gelişen Hiperkalsemi

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Hipotiroididen Hipertiroidiye Transformasyon

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

25 yıllık Tip 1 Diyabet Öyküsüne Sahip Obez Bir Hasta

55. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2019 Sustainable Development

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Son Seçenek: İnsülin Pompası

55. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2019 Sustainable Development

Nadir bir durum: Graves Zemininde Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 January - 01 May 2019

Diyabetik Ayak Ülserine Eşlik Eden Spontan Kalkaneus Kırığı Varlığı

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019 Sustainable Development

HBA1C LEVEL DECREASES IN IRONDEFICUENCY ANEMIA

39.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 3 - 07 May 2017

Çukurova Üniversitesi Erişkin Gaucher Deneyimi

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

Osteoporoz ile Başvuran Tanısı Gecikmiş Bir Hipopituitarizm Olgusu

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, Turkey, 11 - 15 May 2016

Diyabetik ayak yarasına yol açan ayakkabıya bağlı kimyasal yanık Vaka sunumu

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, Turkey, 11 - 15 May 2016 Sustainable Development

A case of aldosteron secreting giant adrenal carcinoma

17th European Congress of Endocrinology (ECE), Dublin., 16 - 20 May 2015

Akromegali zemininde potansiyel tehlike Nadir bir larenks kanseri vakası

37.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015 Sustainable Development

Demographical and clinical characteristics of 62 acromegalic patients

16th Eurropean Congress of Endocrinology, Endocrine Abstracts, vol 35, 03 May 2014 - 07 May 2013

Gebelikte Ortaya Çıkan Akromegalik Fenotip Olgu Sunumu

7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Turkey, 27 - 30 November 2008

Otuz Dört Cushing Olgusu

7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Turkey, 27 - 30 November 2008

Increase of serum fibrinogen following haemodialysis

European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Rimini, Italy, 6 - 09 November 1991

Books & Book Chapters