Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında serum vitamin D düzeyinin glisemik kontrol diyastolik disfonksiyon ve karotis intima media kalınlığı üzerine etkisi


EVRAN M. , AKKUŞ G. , GÖK M., ÇAĞLIYAN Ç. E. , SERT M. , TETİKER B. T.

52. Ulusal Diyabet Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye