Tip 2 Diyabetes Mellitusu olan Hastalarda İleri Glikozilasyon Son Ürünleriinin (AGE) Prostat Kanseri Oluşumuna ve Progresyonuna Etkisi:Retrospektif Klinik Araştırma


AKKUŞ G. , OK F. , İDEMAN M., EVRAN OLGUN M. , İZOL V. , ERDOĞAN Ş. , ...Daha Fazla

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye