Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Ağustos 2018 Journal of Engineering Design

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Haziran 2018 Journal of Engineering Design

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mayıs 2018 Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi