Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An evaluation of knowledge of pharmacovigilance among nurses and midwives in Turkey

INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.45, sa.6, ss.616-618, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traditional health practices in mountain, plain and seaside regions of Adana in Turkey

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, cilt.11, sa.4, ss.593-601, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ethical issues in the delivery room: a field study

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, sa.1, ss.183-194, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çağdaş Obstretride Doğumhane: Yapısal ve işleyiş Standartları

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.198-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identification of midwifery students’ menstrual attitudes

Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives, cilt.8, sa.2, ss.105-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION TO ADAPTATION OF MOTHERHOOD IN POSTPARTUM PERIOD

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, sa.2, ss.65-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Annelerin Psikolojik Sorunlarının Belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Obstretride Doğumhane Yapısal ve İşleyiş Standartları

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin Antenatal Dönemde Bilgilenme Durumları ve Beklentileri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma li kin Algılarının Değerlendirilmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Bulantı Kusma ve Gebeliğin Kabulü Arasındaki ilişki

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.158-159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik ve laç Uygulama Hataları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.32, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Bulantı Kusma ve Gebeliğin Kabulü Arasındaki li ki

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.32, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğumhanede Bilgilendirme ve Onam Alma

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing Knowledge and Experiencesin Midwifery Ebelerin Mobbing Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Deneyimleri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.32, sa.1, ss.152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede Yatan Yüksek Riskli Gebelerin Hastane Stresörlerinin Belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğumhanede Bilgilendirme ve Onam Alma Informing and Receiving Consent in Delivery Room

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi -Çukurova University Journal of Health Sciences, cilt.32, sa.1, ss.141-142, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik ve İlaç Uygulama Hataları Midwifery and Medication Errors

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Çukurova University Journal of Health Sciences, cilt.32, sa.1, ss.62-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traditional Health Practices in Mountain, Plain and Seaside Regions of Adana in Turkey: Maternal and Infant Health

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine, cilt.3, sa.3, ss.21-29, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Traditional health practices in mountain, plain and seaside regions of Adana in Turkey: Maternal and İnfant Health.

Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine., cilt.3, ss.21-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana’xxnın Dağ, Ova ve Deniz Kıyısı Yerleşim Birimlerinin Geleneksel Tıp Uygulamaları

Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk Medicine, ss.77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana'nın Dağ, Ova ve Deniz Kıyısı Yerleşim Birimlerinin Geleneksel Tıp Uygulamaları

Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk Medicine, cilt.-, ss.77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürümüzde yer alan geleneksel sağlık uygulamalarına ilişkin bir çalışma

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.137-147, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dünden bugüne ebelik tarihi ve ebelik eğitimi.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.119-128, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adana ilinde çeşitli hastanelerdeki 15 yıl ve üstü çalışma süresi olan hemşirelerin emekliliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi), cilt.8, sa.3, ss.10-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aşı reddi:ebeveynler ne düşünüyor:nitel bir araştırma

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6 - 09 Kasım 2019

Ebelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.800

Postpartum Depresyonun Anne- Bebek Sağlığına Etkisi

1.Uluslararası, 3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.949-950

Seks Robotları: Biyoetik Çerçevesinde Bir Değerlendirme

III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018

Seks Robotları: Biyoetik Çerçevesinde Genel Bir Değerlendirme

III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018

Bir Örneğin Sessizce Yok Oluşu: Adana Numune Hastanesi

Prof. Dr. Seyfettin Uludağ Anısına Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneğinin 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2018, ss.97

Postpartum Depresyon Anne Bebek Sağlığına Etkisi - Postpartum Depression Mother Effect On Baby Health

1.Uluslararası 3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık: Bir Öğrenci Araştırması

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi Biyoetik: Dünü, Bu Günü, Yarını, Mersin, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Rahmin Ne İçinde Ne de Büsbütün Dışında Olmak: Yapay Plasenta ve Yol Açması Olası Tıp Etiği Sorunları

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi; Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını, Mersin, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Doğumun Birinci Evresinde Gebeye Verilen Destekleyici Bakımın Doğum Ağrısı Ve Doğum Korkusuna Etkisi

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.138

Erken Postpartum Dönemde Kadınlarda Sosyal Destek Algısı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.6

Identification of Midwifery Students’ Menstrual Attitudes

4th Global Conference on Contemporary Issues in Education, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Ekim 2017, ss.28

Evaluation to Adaptation of Motherhood in Postpartum Period

18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, İtalya, 10 - 11 Haziran 2017, ss.53-54

EFFECTS OF MUSIC THERAPY ON LABOUR PAIN AND ANXIETY IN TURKISH FIRST-TIME MOTHERS

18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, İtalya, 10 - 11 Haziran 2017, ss.51-52

Üreme Sağlığına Yönelik Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017

MATERNAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİMESİNDE PRENATAL DÖNEM KANITA DAYALI UYGULAMALAR

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.67-68

Maternal Sağlığın Yükseltilmesinde Prenatal Dönem Kanıta Dayalı Uygulamalar

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi/1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.67-68

Ethical Issues in the Delivery Room-Doğumhanede Tıp Etiğinin Gündeme Geldiği Durumlar

4 Uluslararası 8 Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.50-51

Ethical Issues in Delivery Room-Doğumhanede Tıp Etiğinin Gündeme Geldiği Durumlar

4.Uluslararası 8 Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 Nisan 2017

1- Midwifes? and Nurses? State of Internalization and Practise of Occupational Roles Within the Scope of Autonomy

24thWorld Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Amsterdam, Hollanda, 10 - 13 Kasım 2016, ss.134

Midwifes and Nurses State Of Internalization and Practice of Occupational Roles within the Scope of Autonomy

THE 24TH WORLD CONGRESS ON CONTROVERSİES İN OBSTETRİCS, GYNECOLOGY&INFERTILITY, Amsterdam, Hollanda, 10 - 13 Kasım 2016

Midwifes and Nurses State of Internalization and Practise of Occupational Roles Within the Scope of Autonomy

24thWorld Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Amsterdam, Hollanda, 10 - 13 Kasım 2016, ss.134

An Evaluatıon of Midwives? Knowledges, Thoughts, Observations and Experiences About Malpractice; A Case of Turkey

4th Congress Associacio Catalana de Llevadores-15th Congress Federacion Associaciones de Matronas de Espana- 2nd ICM Southern European Recion Conferance, Tarragona, İspanya, 26 - 28 Mayıs 2016, cilt...

Doğumhanede Bilgilendirme ve Onam Alma

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Çağdaş Obstretride Doğumhane Yapısal ve İşleyiş Standartları

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

Hastanede Yatan Yüksek Riskli Gebelerin Hastane Stresörlerinin Belirlenmesi

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.239-241

Gebelerin Antenatal Dönemde Bilgilenme Durumları ve Beklentileri

3. ULUSLARARASI 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 26 - 29 Nisan 2016

Gebelikte Bulantı Kusma ve Gebeliğin Kabulü Arasındaki İlişki

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.229-230

Midwifery and Medication ErrorsEbelik ve İlaç Uygulama Hataları

3.ULUSLARARSI & 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Doğum Salonunda Tıp Etiğinin Gündeme Geldiği DurumlarEthical Issues in the Delivery Room

3.ULUSLARARSI & 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Ebelerin Mobbing Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Deneyimleri

3.ULUSLARARSI & 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Ebelik ve İlaç Uygulama Hataları

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.91-93

Kadınların Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.87-88

Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Annelerin Psikolojik Sorunlarının Belirlenmesi

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.43-44

Informing and Receiving Consent in Delivery RoomDoğumhanede Bilgilendirme ve Onam Alma

3.ULUSLARARSI & 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Nursıng Students Interest In Medıcal Ethıcs Topıcs

8th World Conference on Educational Sciences(WCES-2016), Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016

The Effects of Relaxation Technics on Anxsiety Levels of Pregnants Who are in Labor

22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, 17 - 19 Eylül 2015

THE EFFECTS OF RELAXATION TECHNICS ON ANXIETY LEVELS OF PREGNANTS WHO ARE IN LABOR

22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Macaristan, 17 - 19 Eylül 2015

Ebelik Öğrencilerinin Menstrual Tutumlarının Belirlenmesi

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.1

Ebelik Öğrencilerinin Menstrual Tutumlarının Belirlenmesİ

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Identification of the Level of Hope and Perceived Social Support in Cancer Patients and Their Families

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), 4 - 07 Aralık 2014

Identification of Women s Health Practices in Pregnancy

The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), VİYANA, Avusturya, 24 - 27 Ekim 2013

Adana'da İlginç Bir Halk Tıbbı Uygulaması: Genizden Dene Çekme

VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013, ss.52

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Ortamda Ölüme Tanıklıktan Etkilenmelerİ

21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Etik ve Hukuksal Yönler: II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Ortamda Ölüme Tanıklıktan Etkilenmeleri

II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.491-498

Sağlıkla İlgili Geleneksel Uygulamalara Bir Bakış

VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Hatay, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2009, ss.10

The Appearence of The Delivery Room Onto The Stage of History of Medicine and Its Evolution

1st International Congress on The Turkish History of Medicine 10th National Congress on The Turkish History of Medicine, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2008, ss.825

Doğum Odasının Türk Tıp Tarihi Sahnesine Çıkışı ve Evrimleşme Süreci - The Appearence of The Delivery Room Onto The Stage of History of Medicine and Its Evolution

1. Uluslararası Türk Tıp tarihi Kongresi 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi - 1st International Congress on The Turkish History of Medicine 10th National Congress on The Turkish History of Medicine, Konya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2008

Sağlık Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulamasına İlişkin Görüş ve Düşünceleri

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

SEZARYENDE UYGULANAN ANESTEZİ TÜRÜNÜN POSTPARTUM YAŞAMAKTİVİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ/EVALUATION OF THE EFFECT OF ANESTHESIA TYPE APPLIED INCAESAREAN SECTİON ON LIFE ACTIVITY

EURO ASIA 5th. INTE RNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Dr. Hazim Abed Mohammed AL, JEWAREENaizabek ADILBEK, Editör, www.euroasiacongress.org, Adana, ss.518-522, 2019

SÜTÇÜ İMAMA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİYOETİK KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BİYOETİK BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOPOLİTİKLAR ÜÇGENİNDE İNSAN 8 ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ KONGRESİ KONGRE KİTABI, PROF DR NEYYİRE YASEMİN YALIM, Editör, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Ankara, ss.173-187, 2016