Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

PATTERN LAYER REDUCTION FOR A GENERALIZED REGRESSION NEURAL NETWORK BY USING A SELF-ORGANIZING MAP

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, vol.28, no.2, pp.411-424, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Construction Crew Productivity Prediction: Application of Two Novel Methods

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.14, pp.181-186, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Supervised vs. unsupervised learning for construction crew productivity prediction

AUTOMATION IN CONSTRUCTION, vol.22, pp.271-276, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A Decision Support System for Preventing Legionella Disease

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.34, no.5, pp.875-881, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Predicting construction crew productivity by using Self Organizing Maps

AUTOMATION IN CONSTRUCTION, vol.19, no.6, pp.791-797, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Centre of mass model - A novel approach to background modelling for segmentation of moving objects

IMAGE AND VISION COMPUTING, vol.25, no.8, pp.1365-1376, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A proposed taxonomy for nailfold capillaries based on their morphology

IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, vol.20, no.4, pp.333-341, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

MICROPROCESSOR BASED MULTIFUNCTION RELAY SWITCHING

IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, vol.38, no.4, pp.878-883, 1992 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yabancı Algoritmasının Saldırgan Olmayan Seçim Yöntemlerine Uygulanması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.31-40, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Harmony between the best and the worst individuals in tournament selection

Majlesi Journal of Mechatronic Systems, vol.7, no.1, pp.25-28, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A cluster based approach to reduce pattern layer size for generalized regression neural network

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.24, no.5, pp.857-863, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Outlander Algorithm Based on Integrated Aggressive Selection Method

International Journal of Science and Research, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Pattern Reduction Method for Generalized Regression Neural Network

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genetik Algoritma Yaklaşımı ile Şantiye Yerleşim Planlaması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.93-102, 2016 (National Refreed University Journal)

Risk Factors Dependent Optimal Hospital Site Selection By Using Ant Colony Optimization Algorithm

NWSA: Engineering Sciences (ISSN:1308 - 7231), vol.6, no.1, pp.195-208, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yapım Projelerinde Genetik Algoritma Kullanarak Kaynak Seviyeleme

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi, vol.18, pp.185-194, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Veri Saklama Yöntemleri: Sayısal Görüntülerin Damgalanması, Amaçları Ve Uygulama Alanları

ITUSEM 2007, III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana, Turkey, pp.195

A Novel Approach for Motion Segmentation in Moving Pictures: Centre of Mass Model

IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, Turkey, pp.1

Ventricular Farkların Ultrasonik Tekniği ile Ölçümlenmesi

Bilkon?91, Congress of Electrical-Electronics and Computer Engineering, Ankara, Turkey, pp.249

Sayısal İmgelerin Uzay Ve Frekans Düzlemi Bileşenleri Kullanılarak Damgalanması

TUSEM 2005, II. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu konferansı, Adana, Turkey, pp.241

Ardışık Görüntülerde Hareket Analizi

IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı konferansı, Kayseri, Turkey, pp.187

TANCCAS: Tırnak Yatağı Kılcal Damar Analizi ve Sınıflandırması için Tam Otomatik bir Sistem

BİYOMUT?99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Kayseri, Turkey, pp.183

Frekans Düzleminde İmge Damgalamasında Kullanılan AC Frekansların Ve Permütasyon Anahtarı Seçiminin Kalite Üzerine Etkisi

Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği, 12. Ulusal Kongre ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, pp.475

Karınca Kolonisi Algoritması İle Akış Tipi İş Çizelgeleme

BUMAT Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu konferansı, Diyarbakır, Turkey, pp.1

Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının Mesleki Dil Eğitiminden Beklentileri

İnşaat Mühendisliği Eğitim Sempozyumu, TMMOB İMO Antalya, Antalya, Turkey, pp.319

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme

BUMAT Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, pp.1

Motorlu Araçlar İçin Plaka Tanıma Sistemi

Elektrik- Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği, 10. Ulusal Kongre ve Fuarı, İstanbul, Turkey, pp.499

Servis Araçlarının Şehir Trafiğinde İzlediği Yolun Genetik Algoritma Kullanılarak Kısaltılması

TMMO Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, IV. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, pp.1

Performance Analysis of Relatively New Nature Inspired Computing Algorithms

Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), Adana, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.114-119 identifier identifier

Performance Analysis of Nature Inspired Computing Algorithms Under Hard Restrictions

Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), Adana, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.125-129 identifier identifier

A Comparative Study for Image Fusion

Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), Adana, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.146-151 identifier identifier

A Deep convolutional neural network model for detecting diabetıc retinopathy.

International Congress on Advance in Bioscience and Biotechnology, 25 October 2017 - 29 January 2018

XOR and Sparse String Based Image Compression Algorithm

International Advanced Researches and Engineering Congress, Osmaniye, Turkey, 14 - 16 November 2017, pp.1337-1344

A Brief History of 3D Mesh Compression

IMSEC 2017, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.136-140 Creative Commons License

Improved aggressive and integrated aggressive selection methods for genetik algorithms

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.320-325

Improved Aggressive and Integrated Aggressive Selection Methods for Genctik Algorithms

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.304-309 identifier

Novel Selection Methods for Genetic Algorithms

IMSEC2016 International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.500-505

SIFT Yöntemini Kullanarak Madeni Para Tanıma

EEB2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Tokat, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.55-58

İki Boyutlu Veri Özellik Haritalarının Oluşturulması için Sürü Tabanlı Yeni bir Yaklaşım

EEB2016 Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Tokat, Turkey, 11 - 13 May 2016

Görüntü Birleştirme için Bölgesel Renk Yoğunluğuna Dayalı Yeni bir Yaklaşım

EEB2016 Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Tokat, Turkey, 11 - 13 May 2016

Genetik Algoritmalarda Injection Yaklaşımı ile Genetik Çeşitliliğin Korunması

EEB2016 Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Tokat, Turkey, 11 - 13 May 2016

A Novel Swarm Based Approach to Color Quantization

2nd International Conference on Computation For Science and Technology, Niğde, Turkey, 01 July 2012, pp.1-12

Two Dimensional Shape Allocations with Artificial Bee Colony

2nd International Conference on Computation For Science and Technology, Niğde, Turkey, 01 June 2012, pp.1-8

Language Needs of Construction Professionals

CIB-2009 W065, Dubrovnik, Croatia, 01 October 2009, pp.538-545

Vocational Language Needs of European Construction Companies

CIB-Managing IT in Construction/ MC4T, İstanbul, Turkey, 01 October 2009, pp.697-702

A Computer Based System For Documentation And Monitoring of Construction Labour Productivity

CIB W78 IT in Construction Conference, Bringing ITC Knowledge to Work, Maribor, Slovenia, 01 June 2007, pp.345-349

A Computer Package Program for Morphometric Identifications of Fish Populations: MorFISH

International Congress on Information Technology in Agriculture Food and Environment, Adana, Turkey, 01 October 2005, pp.143-147

Motion detection in moving pictures

Proceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, 2005., Kayseri, Turkey, 16 - 18 May 2005

Genetik Algoritma ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Servis Araçlarının Şehir Trafiğinde İzlediği Yolun Kısaltılması

First International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, Ankara, Turkey, 01 October 2003, pp.357-362

Motorlu Araç Plaka Görüntülerinden Karakter Ayrıştırma ve Tanıma

IJCI, International Conference on Signal Processing ICSP 2003, Çanakkale, Turkey, 01 September 2003, pp.453-456

Artificial Neural Network Based Face Detection in Colour and Gray Scale Image in Complex Scenes

24th European Conference on Visual Perception, İzmir, Turkey, 01 August 2001, pp.79

A Taxonomy For Nailfold Capillaries Based On Morphology

Engineering in Medicine and Biology, 21st Annual Conf. and the 1999 Annual Fall Meeting of the Biomedical Engineering Soc., BMES/EMBS Conference, Atlanta, United States Of America, 01 October 1999, pp.1169

Quantitative Nail Fold Capillaroscopy

5th International Society for Skin Imaging, Vienna, Austria, 25 - 27 September 1997

Books & Book Chapters

Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım

in: Mekatronik Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Hakan YAVUZ, Editor, Papatya Bilim, pp.489-518, 2018

Other Publications