Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Bilgi Gizleme

  • Bilgisayarla Görme

  • Bilgisayarla Görme

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Evrimsel Hesaplama

  • Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme

  • Mühendislik ve Teknoloji