Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Adding Corn Silage at Different Ratios to Orange and Tangerine Wastes on Biogas Production Efficiency

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.24, ss.531-538, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Adding Corn Silage at Different Ratios to Orange and Tangerine Wastes on Biogas Production Efficiency

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.24, ss.531-538, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

USE OF DIFFERENT TYPES OF SENSORS FOR SIZE MEASUREMENT OF SOME AGRICULTURAL PRODUCTS (FRUITS) GROWN IN MEDITERRANEAN CLIMATIC CONDITIONS

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, cilt.16, ss.1129-1136, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECT OF WATER FLOW RATE ON COOLING EFFECTIVENESS AND AIR TEMPERATURE CHANGE IN EVAPORATIVE COOLING PAD SYSTEMS

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, cilt.15, ss.827-833, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of air velocity on the performance of pad evaporative cooling systems

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, ss.1813-1822, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Soya Bitkisinde Tepe Sürgün Budamasının Biyomas Verimine Etkisi

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.23, ss.1192-1199, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mersin İlinin Organik Atık Potansiyelinin Biyogaz Enerji Üretimine Etkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, ss.587-595, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Top Shoot Pruning on the Biomas Yield in Soybean Plant

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.23, ss.1192-1199, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Adana ve Mersin’de Bulunan Etlik Piliç Kümeslerinde Oluşan Gübrenin Biyogaz ve Elektrik Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, cilt.34, ss.9-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kinematic Analysis of Tractor Engine Crank-Rod Mechanism

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.33, ss.93-100, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fotovoltaik Piller ile Elektrik Üretiminde Uygun Eğim Açısının ve Yıllık Oluşan Enerji Farkının Belirlenmesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.156-167, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of various litter materials on ammonia concentration in broiler poultry houses

Golbal Science Research Journals, cilt.3, ss.126-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etlik Piliç Kümeslerinin Serinletilmesinde Güneş Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.11-20, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kümeslerde Havalandırma Kapasitesinin Belirlenmesi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.61-68, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kümeslerde Fan-Ped Sisteminin Tasarımında Ana Parametrelerin Belirlenmesi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.85-92, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kümeslerde Elektriksel Aydınlatma Düzeneklerinin Tavukların Gelşsimi Üzerine Etkisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.131-140, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tahılların Depolanmasında Nitelik Kayıplarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.177-186, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ADANA İLİNİN ORGANİK ATIK POTANSİYELİNİN BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİMİNE ETKİSİ

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.783-792

DETERMINING PELLETING PARAMETERS FOR ORANGE PRUNING RESIDUES

7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE), Prague, Çek Cumhuriyeti, 17 - 20 Eylül 2019, ss.141-146 identifier

BIO-ENERGY POTENTIAL FROM LEMON ORCHARDS

7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE), Prague, Çek Cumhuriyeti, 17 - 20 Eylül 2019, ss.109-112 identifier

Expermental Determnaton of Bomethane Potentals n Some Agrcultural Wastes

2nd Interna onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.403-409

Kinematic Analysis Of Tractor Motor Crank - Rod Mechanism

AGME 2017 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.58

Evaluation of Droplet Size Spectra for Agricultural Pesticide Applications Using Water Sensitive Paper and Image Analysis Technique

AGME 2017 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.57

Amonia Concentrations in Poultry Houses

International Scientific Seminars:Technical and Technological Systems in Current Agricultural, Food and Waste-Management Practices, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 13 Şubat 2001, ss.17-21

Adiabatic Cooling by Evaporative Pads in Poultry Houses

Actual Questions on Bioclimate of Animals 99, Brno, Çek Cumhuriyeti, 8 - 09 Eylül 1999, ss.36-38

Trends in cooling poultry houses

International Conference on Trends in Agricultural Engineering, PRAGUE, Çek Cumhuriyeti, 15 - 17 Eylül 1999, ss.362-363 identifier

Determination of Suitable Pad Material for Evaporative Cooling of Broiler Houses in Turkey

AgEng International Conference on Agricultural Engineering Oslo'1998, Oslo, Norveç, 24 - 27 Ağustos 1998, ss.271-272

The Distribution of Cost Elements in Dairy Stock Feed Production in Semi and Full Automatic Feed Plants in Turkey

AgEng International Conference on Agricultural Engineering Oslo'98, Oslo, Norveç, 24 - 27 Ağustos 1998, ss.501-503

Besi Yemi Üretiminde Maliyet Unsurlarının Dağılımı

Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, ss.699-707

Çukurova Koşullarında Buharlaştırma ile Serinletme Sisteminde (Fan-Ped) Kullanılacak Uygun Malzemenin Belirlenmesi

Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, ss.251-258

Alternative Cooling Systems on Broiler Houses in Turkey Conditions. Agricultural Engineers), 386-392

Livestock Environment V. Proceedings of the Fifth International Symposium, Bloomington, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 31 Mayıs 1997, ss.386-392

Alternative Cooling Systems on Broiler Houses in Turkey

Proceedings of the Fifth International Symposium, Bloomington, Minnesota, Avustralya, 29 - 31 Mayıs 1997, ss.386-392

Alternative cooling systems on broiler houses in Turkey conditions

5th International Symposium on Livestock Environment (ILES V), Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 31 Mayıs 1997, ss.386-392 identifier

Çukurova Bölgesi Etlik Piliç Kümeslerinin Yapısal Özellikleri, Mekanizasyon Uygulamaları ve Sorunları

Tarımsal Mekanizasyon15. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Eylül 1994, ss.706-717

Çukurova Kosullarında Soyanın Depolanma Olanakları Üzerine Bir Araştırma

5.Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 1993, ss.435-444

Çukurova Bölgesinde Kümes Içi Sıcaklık Probleminin Çözümüne Yönelik Alternatif Serinletme Yöntemleri

6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Ankara, Türkiye, 02 Eylül 1196 - 06 Eylül 1996, ss.142-151

Kitap & Kitap Bölümleri