Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Tarım Makineleri

  • Tarım Alet ve Makineleri

  • Hayvancılıkta Mekanizasyon

  • Tarımda Enerji

  • Biyoyakıt Teknolojisi