Publications & Works

Articles Published in Other Journals

YABANCI DİL OLARAK ALMANCA DERSLERİNDE BİÇEM ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ

Turkish Studies, vol.14, no.6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

YANMETİNİN ALTBAŞLIĞI: “KİTAP ÇEVRESİNDEKİ ÖĞELER (EPİTEXTE)” VE ÖRNEKLEMELER

Turkish Studies, vol.14, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Umut Balcı: SafiyeCan’daPoetikYaklaşımlar

Dialog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, vol.1, no.1, pp.195-196, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yanmetin (Paratexte) Nedir? metin Çevresindeki Yazılı Öğeler (Peritexte) Nelerdir?

TURKISH STUDIES, no.1, pp.27-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PRODUKTIONSORIENTIERTER LITERATURUNTERRICHT: EINÜBUNG DER LITERATURGATTUNG SCHWANK DURCH WALDMANNS PHASENMODELL

TURKISH STUDIES, no.8, pp.1503-1521, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Eğitiminde Fabl

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.34, pp.127-136, 2007 (International Refereed University Journal)

Vecihi Timuroğlu'nun Öykü ve Masallara Bakış Açısı

Berfin Bahar, vol.12, no.104, pp.14-20, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Fabl Metinlerinde Yönlendirme

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.30, pp.41-50, 2005 (National Refreed University Journal)

Bir Ölünün Ardından

İmgelem Kültür Sanat Dergisi, vol.1, no.1, pp.16-19, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Ferid Edgü ve Öyküleri

Düzyazı Defteri, no.2, pp.51-56, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Almanca ve Türkçe Sözlüklerde Anekdot (Anekdote) Yazın Teriminin İrdelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.22, pp.64-72, 2002 (National Refreed University Journal)

Türkçe Sözlüklerde Nuvel

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.21, pp.63-66, 2001 (National Refreed University Journal)

Emanzipatorische Tendenzen in den deutschen und türkischen Kinderbüchern

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.17, pp.26-36, 1999 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YAPITLARDA ÖNSÖZ ÇEŞİTLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.3, pp.1178-1183

Ferid Edgü?nün `Yazmak Eylemi? Adlı çalışmasında `Tarafsızlık? ve Biçem İrdelemesi

4. Uluslar arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Çanakkale, Turkey

Vecihi Timuroğlu?nun Şiirlerinde Biçem ve Öğreti

5. Uluslar arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sepozyumu, İstanbul, Turkey, vol.2

Fablda Biçim ve Biçem

2. Dil Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Adana, Turkey

Pazar dilinde Çevredilbilimsel Olgular...

I. ULUSLARARASI OSMANİYE DİL VE EDEBİYAT KONGRESİOKÜDEK-2019, Konya, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.505-511

Türk ve Avrupa Masallarının Karşılaştırılması

IV. Uluslararası Euroasia Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 25 - 28 August 2019

Comparison of Turkish and European Tales

IV.- International Euroasia Congress on Multidisciplinary Studies, Çimkent, Kazakhstan, 25 - 28 August 2019, pp.41-56

GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE AT ANADOLU-GYMNASIA. COMPETENCE EXPECTATIONS AND LEVELS

04th International conference on Education and Distance Learning (ICEDL 2018, Kolamba, Sri Lanka, 17 - 18 May 2018, pp.19

Fabılda Biçim ve Biçem

2. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyımu, Adana, Turkey, 9 - 10 May 2002, pp.44-56

Books & Book Chapters

Alman Gelin Romanında Almanya'da ve Türkiye'de Almanlar Aracığıyla İslamı Yayma Politikası

in: Schriften zu Sprache und Literatur III, Balcı, T.; Öztürk A.O.; Serindağ E., Editor, Ijopc Publication, London, pp.291-303, 2019

Die Sprache auf dem Basar

in: Schriften Zur Sprache und Literatur III, Balcı, T.; Öztürk A.O.; Serindağ E., Editor, Ijopec Publication, London, pp.43-50, 2019

ALMANCA VE TÜRKÇEDE SIFATLARIN FARKLI SÖZCÜK TÜRÜ OLARAK KULLANILMASI VE ALMANCA DERSİNDE UYGULANMASI

in: Schriften zu Sprache und Literatur III, T. Balcı,A.O.Öztürk. M. Aksöz, Editor, IJOPEC, London, pp.133-145, 2019

DEUTSCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE AN ANADOLUGYMNASIEN. KOMPETENZERWARTUNGEN UNDKOMPETENZNIVEAUS

in: SCHRIFTEN ZUR SPRACHEUND LITERATUR II, Tahir Balcı,Ali Osman Öztürk,Ergün Serindağ, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.104-111, 2018

Biçemler ve Uygulamalı öğretimi

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2017

Aysel-Çakır Timuroğlu ile vecihi Timuroğlu Üzerine Söyleşi

in: Kartalların Ozanı Vecihi Timuroğlu, Aksöz, M., Özcan, M., Editor, Kalan Yayınları, Ankara, pp.90-96, 2016

Vecihi Timuroğlu'nun Kadına Bakış Açısı

in: Kartalların Ozanı Vecihi Timuroğlu, Aksöz, M., Özcan, M., Editor, Kalan Yayınları, Ankara, pp.107-117, 2016

Cemal Süreya'nın Eşi Zuhal Tekkanat ile Vecihi Timuroğlu üzerine Söyleşi

in: Kartalların Ozanı Vecihi Timuroğlu, Aksöz, M., Özcan, M., Editor, Kalan Yayınları, Ankara, pp.99-103, 2016

Vecihi Tinuroğlu’nun Kadına Bakış Açısı

in: Kartalların Ozanı Vecihi Timuroğlu, munise Aksöz-Mesut Özcan, Editor, Kalan, Ankara, pp.107-117, 2016

Kısa Anlatı Türleri ve Öğretimi

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2012

Vecihi Timuroğlu'nun öykülerinde Toplumsal Boyut

in: Promete'nin ışığında bir ömür- Vecihi Timuroğlu, Ataş A.E., Editor, Artshop, İstanbul, pp.236-263, 2011

Vecihi Timuroğlu’nun Öykülerinde Toplumsal Boyut

in: Promete nin Işığında Bir Ömür Vecihi Timuroğlu, Ataş,Ali Ekber, Editor, artshop, İstanbul, pp.236-263, 2011

Yazınsal Türler

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2009

Vecihi Timuroğlu'yla Yaşamı, Eğitimciliği, ve Yazın Anlayışı Üzerine Söyleşi

in: Vecihi Timuroğlu Kitabı, Yıldırım, M, Akbulut, N., Akçam, A., Korkankorkmaz, B, Editor, Yom Yayınları, Şanlıurfa, pp.9-44, 2004

Vecihi Timuroğlu’yla Yaşamı, Eğitimciliği ve Yazın Anlayışı Üzerine Söyleşi

in: Vecihi Timuroğlu Kitabı, İmam demir, Editor, Yom, İstanbul, pp.9-44, 2004

Other Publications