Fabl Metinlerinde Yönlendirme


YILDIRIM M. , YAVUZ N.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.41-50, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 30
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.41-50

Özet

Günümüzde yönlendirme yazılı ve görsel medya ve pazarlama gibi birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Dilsel yönlendirmenin etkili olarak kullanıldığı bir alan da yazındır. Yazında, özellikle fabl metinlerinde dilsel yönlendirmelere sıkça rastlamak olanaklıdır. Çünkü fablların bir özelliği toplumun ya da dönemin aksayan durumlarını ve yönlerini göstermek, hatta bunları değiştirmeye çalışmaktır. Fabl metinleri insanı sadece düşünmeye zorlamaz, aynı zamanda dile getirdiği aksaklığı değiştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda fabl yazarı amacına uygun sözcük, biçim ve biçemleri seçerek metnini oluşturur. Bu çalışmada üç farklı yazar tarafından aynı içerikli, fakat farklı amaçlarla  yazılmış fabl metinleri irdelenerek okuyucuyu ya da dinleyiciyi nasıl, hangi amaç doğrultusunda yönlendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır.