Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İBN ABBAS'IN GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA MUT`A NİKÂHI

MULTİDİSİPLİNER, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.318

İ`LÂMU'L-MUVAKKI`ÎN'İN İSMİ ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

MULTİDİSİPLİNER, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.327

Kitap & Kitap Bölümleri