Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İlahiyat

  • Tefsir

  • Arap Dili ve Belagati

  • Dil ve Edebiyat

  • Doğu Dilleri ve Edebiyatları

  • Fars Dili ve Edebiyatı