İletişim

Adres Bilgileri

  • İ.İ.B.F. Dekanlık Binası K3 No:318

  • Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 01330 Balcalı, Adana

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri