Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2016 Resources Polciy

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2016 Resources Policy

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2014 Resources Policy

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2013 Business and Economics Research Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(4), 2011.

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2011 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 2011.

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2010 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 2010

  Hakemli Bilimsel Dergi