Education Information

Education Information

  • 1992 - 1994 Postgraduate

    Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, Turkey

  • 1975 - 1978 Undergraduate

    Gazi University, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Akademisi, Beden Eğitimi Ve Spor, Turkey